Tweede fase van de “Operatie Veiligheid en Mensheid” in kamp al-Hol gelanceerd

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië 

Op 28 maart 2021 lanceerden de Interne Veiligheidstroepen de “Operatie Veiligheid en Mensheid” in kamp al-Hol  en kondigden het einde van de eerste fase aan op 2 april 2021 en de arrestatie van 125 huursoldaten uit ISIS-slaapcellen, waaronder 20 leiders.

Het Algemeen Commando van de Interne Veiligheidstroepen van Noordoost-Syrië heeft donderdag een verklaring afgelegd waarin de lancering van de tweede fase van de “humanitaire en veiligheidsoperatie” in het alp-Hol-kamp in het kanton Heseke wordt aangekondigd.

De verklaring werd voorgelezen tijdens een persconferentie die werd bijgewoond door Nuri Mahmoud, de  woordvoerder van de Volksbeschermingseenheden (YPG), woordvoerder Aram Hanna van de Syrische Democratische krachten (SDF) en een aantal andere commandanten van de Syrische Democraticsche Krachten.

De verklaring werd voorgelezen in het Arabisch en Koerdisch door leden van het Algemeen Commando van de Binnenlandse Veiligheidstroepen van Noord- en Oost-Syrië, Elî El Hesen en Vejîn Êlan, en omvat het volgende:

“Het is bij de lokale en internationale publieke opinie welbekend dat de constante escalerende dreiging van het al-Hol-kamp, dat is veranderd in een broeinest voor ISIS-cellen, een vruchtbare omgeving is voor het rekruteren en aantrekken van nieuwe terroristen, en een centrum voor het promoten van radicale terroristische propaganda in Syrië, Irak en de wereld. De dreiging voor het kamp is duidelijk geworden, aangezien de terroristische cellen recentelijk de terroristische acties tegen de kampbewoners, de vrijwilligers van de NGO’s en de leden van de Interne Veiligheidstroepen hebben laten escaleren. Bovendien zijn de herhaalde ontsnappingspogingen en de geplande aanvallen van buitenaf op het kamp gedwarsboomd door onze veiligheids- en strijdkrachten.

De overname van het al-Hol-kamp was het tweede doel van de recente mislukte aanval van ISIS op de al-Sina’a-gevangenis in al-Hasaka. In samenhang met de aanval op de gevangenis hebben de terroristische cellen binnen en buiten het kamp vele malen geprobeerd het kamp aan te vallen door nieuwe gaten te maken in de veiligheidsmuren en poorten, afhankelijk van doorgangen die de oostelijke gebieden van Syrië (al-Badia) met de Iraakse en Turkse grens verbinden. Hoewel onze SDF de gevaarlijke plannen heeft verijdeld, vormt het nog steeds een bedreiging voor het kamp.

Dit jaar hebben de ISIS-terreurcellen en families in het kamp 43 terroristische daden gepleegd, waarbij 44 inwoners, waaronder 14 vrouwen en 2 kinderen, werden gedood en geëxecuteerd, waarbij ze geweren, pistolen met geluiddemper en scherpe voorwerpen gebruikten, nadat ze de slachtoffers hadden gemarteld en hun lichamen in het riool hadden gegooid. Daarnaast was het kamp getuige van 14 ontvoeringspogingen, brandstichtingen terwijl de bewoners sliepen, vernietiging van de hulpgoederen en medische materialen en pogingen om de beschermingsmuren van het kamp te slopen.

Het is vrij duidelijk dat de terroristische daden in het kamp zijn toegenomen met de geëscaleerde Turkse dreigingen tegen Noordoost-Syrië. Volgens de beschikbare statistieken zijn de terroristische daden in het kamp duidelijk toegenomen in de afgelopen maanden, waarin Turkije zijn agressie tegen onze regio’s heeft geëscaleerd om de veiligheid en stabiliteit in de regio te destabiliseren. Volgens de bekentenissen van de gearresteerde terroristen worden de ISIS-cellen geleid, geleid en gefinancierd door terroristische leiders die zich verbergen in de door Turkije bezette gebieden.

Het lijdt geen twijfel dat onze strijdkrachten grote offers hebben gebracht om de dreiging van ISIS-cellen in het kamp te verminderen, door veel terroristische daden te dwarsbomen door het uitvoeren van regelmatige veiligheidsoperaties. Onze strijdkrachten herhaalden hun respect en naleving van de internationale mensenrechtenwetten, ondanks de uitzonderlijke omstandigheden en het feit dat ISIS misbruik maakt van de humanitaire omstandigheden in het kamp door zich te verstoppen tussen vrouwen en kinderen met behulp van tunnelnetwerken die door onze troepen zijn ontdekt.

Het ontbreken van een duidelijk internationaal plan om dit probleem op te lossen, het niet-repatriëren van vreemdelingen door hun land en het gebrek aan effectieve en adequate steun aan onze strijdkrachten en de AANES (Autonoom Bestuur van Noord-en Oost-Syrië) hebben de dreiging van het kamp voor de bewoners, de omgeving en de inspanningen om het terrorisme blijvend te verslaan, verergerd. In die zin houden we de internationale gemeenschap verantwoordelijk voor de recente gevaarlijke situatie in het kamp door de financiële netwerken die de terroristische cellen in het kamp verbinden met hun leiders in de door Turkije bezette gebieden goed te keuren.

Op basis hiervan kondigen wij, de Interne Veiligheidstroepen van Noordoost-Syrië, de lancering aan van de tweede fase van Operatie Veiligheid en Mensheid, met de steun van de SDF (Syrische Democratische Krachten) en de internationale coalitie tegen ISIS, om de ISIS-terroristische cellen in het al-Hol-kamp op te sporen, de ISIS-omgeving leegkammen en de bewoners redden van ISIS-terrorisme.

Deze langverwachte operatie liep vertraging op door de recente Turkse aanvallen. De regio en de wereld zullen met veel veiligheidsproblemen worden geconfronteerd als we niet onmiddellijk actie ondernemen. Daarom roepen we alle betrokken landen en organisaties op om ons te steunen in onze operatie en de kampbewoners te steunen tot het bereiken van de doelen van de operatie.

Onze troepen herhalen nogmaals hun naleving van het internationaal humanitair recht en de mensenrechten in gewapende conflicten en beschermen burgers in de omgevingen waar ISIS-cellen zich verbergen.”