Unie van Turkse Balies protesteert tegen usurpatie gemeente Hakkari

In een schriftelijke verklaring protesteren de Turkse Orde van Advocaten (TBB) tegen de opsluiting van Mehmet Sıddık Akış, burgemeester van de gemeente Hakkari (Colemêrg), en de benoeming van een bewindvoerder in zijn plaats: “Mehmet Sıddık Akış, die in de gemeenteraadsverkiezingen van 31 maart 2024 tot burgemeester van Hakkari werd gekozen, werd op 3 juni 2024 in hechtenis genomen in het kader van een onderzoek dat werd uitgevoerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij werd uit zijn ambt ontzet door de minister, die de gouverneur van Hakkari en de curator van Hakkari benoemde. Uit de verstrekte informatie wordt begrepen dat de beschuldigingen tegen Mehmet Sıddık Akış dateren van vóór de gemeenteraadsverkiezingen, dat er een vervolging met nummer 2014/173 tegen hem loopt en dat er onlangs een ander onderzoek is geopend, en dat de genoemde vervolging en het onderzoek als basis zijn genomen voor het besluit om hem uit zijn functie te ontheffen.”

De verklaring onderstreepte: “Ontslag van de burgemeester van een provincie, waarbij het vermoeden van onschuld wordt genegeerd, betekent een buitensporige ingreep in het recht om te kiezen en gekozen te worden, wat de basis is van de democratie. Het ontslaan van de burgemeester van een provincie, waarbij het vermoeden van onschuld wordt genegeerd, betekent een buitensporige ingreep in het recht om te kiezen en gekozen te worden, wat de basis is van de democratie.”

De TBB eist dat het recht om te stemmen en gekozen te worden wordt gerespecteerd: “In overeenstemming met het principe van parallellisme in autoriteit en procedure, moet het ministerie van Binnenlandse Zaken onmiddellijk zijn beslissing herroepen en de burgemeester in zijn functie herstellen. De verordening die in 2016 aan de gemeentewet werd toegevoegd, moet worden gewijzigd en praktijken die het recht om te stemmen en gekozen te worden zonder gerechtelijke beslissing zouden belemmeren, moeten worden vermeden.”

Bron: ANF