Van Noorwegen aan het CPT: Stuur een delegatie naar Imrali

Een groep uit Noorwegen, bestaande uit verschillende vrijwilligersorganisaties, vakbonden, politieke partijen, parlementsleden en mensenrechtenactivisten, schreef een brief aan de voorzitter van het Comité ter voorkoming van foltering (CPT), Mitchell, om hem te vragen een delegatie naar Imrali te sturen en een bezoek te brengen aan de leider van het Koerdische volk, Abdullah Öcalan.

In de brief staat: “We zullen worden vergezeld door duizenden supporters die vreedzaam zullen verzamelen rond het hoofdkwartier van het CPT en de CvE voor vijf dagen van protest in de hoop aandacht te krijgen.

De afgelopen 36 maanden werd de Koerdische leider Abdullah Öcalan, die door miljoenen Koerden wordt gezien als hun rechtmatige politieke vertegenwoordiger, door de Turkse staat in een extreme vorm van incommunicado-detentie vastgehouden op het gevangeniseiland Imrali. Tijdens deze illegale en onmenselijke isolatie is de heer Öcalan “verdwenen” en in een leegte van “niet-bestaan” gedeponeerd, terwijl hem elk contact met de buitenwereld, inclusief zijn advocaten en familie, wordt ontzegd. Gedurende deze hele periode heeft Turkije geprobeerd om van het eiland Imrali een “drijvende doodskist” te maken. De heer Öcalan, die nu 75 jaar oud is, is 25 jaar lang wreed gemarteld door isolatie en de afgelopen drie jaar is er geen informatie verstrekt over zijn gezondheid. Op dit moment kan zelfs zijn verblijfplaats niet worden bevestigd, en zijn fysieke toestand is een zeer gevoelige kwestie voor veel Koerden die hem zien als de belichaming van hun nationale stem.”

De brief ging verder: “Daarom vragen wij u, het CPT, vriendelijk om op te treden. Als CPT heeft u het recht om alle detentieplaatsen te bezoeken van staten die partij zijn bij de Conventie, inclusief Turkije. Dit geeft u de mogelijkheid om uw team van deskundigen naar Imrali te sturen, waar de Turkse regering u onbeperkte toegang moet verlenen om de plaats te bezoeken waar de heer Öcalan gevangen wordt gehouden en u moet toestaan hem onder vier ogen te interviewen, zodat hij vrijelijk met u kan communiceren.

Wij zouden graag zien dat het CPT handelt in overeenstemming met artikel 3 van het Statuut van de Raad van Europa, waarin staat dat: “Elk lid van de Raad van Europa moet de beginselen van de rechtsstaat en het genot van mensenrechten en fundamentele vrijheden door alle personen binnen zijn rechtsgebied aanvaarden.” Öcalan is burger van een lidstaat van de Raad van Europa die hem al tweeënhalve decennia zijn mensenrechten ontzegt en hem de afgelopen drie jaar zijn wettelijke rechten heeft ontnomen om zijn advocaten te ontmoeten en met zijn familie te spreken.”

In de brief wordt “in alle oprechtheid gevraagd dat u onmiddellijk een delegatie naar het eiland Imrali stuurt om met de heer Öcalan te spreken en zijn welzijn te controleren. Daarna zouden we het zeer op prijs stellen als u Turkije zou kunnen aanmoedigen om hem bezoek van zijn familie en advocaten toe te staan, zodat zij voldoen aan de verplichtingen van de Raad van Europa en het CPT. Dit zou helpen om een dringende mensenrechtenkwestie en een zorg voor miljoenen Koerden aan te pakken en zou ook de geest van verzoening kunnen vernieuwen die nodig is om een vreedzame oplossing voor de Koerdische kwestie in Turkije te vinden.”

De brief is ondertekend door:

Ingrid Fiskaa – MP
Andreas Sjalg Unneland – parlementslid
Hege Bae Nyholt – parlementslid
Cathrine Linn Kristiansen – leidster – Vrouwenfront
Pia Maria Roll – theaterregisseur
Truls vall Strand – Co-leider Solidariteit met Koerdistan
Synneøve Kronen Snyen – Leider – Socialistische Jeugd
Kaja Yngsdal Hilleren – Internationaal leider – Socialistische Jeugd
Tore Linné Eriksen – professor
Knut Nærum – schrijver
Martin Raknerud – artiest (rapper)
Sigbjørn Skåden – Sami-auteur
De organisatie Grootmoeders voor Vrede
Petter Gottschalk – professor