Van Rojava aan alle vrijheidslievende mensen van de wereld

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië 

Het Andrea Wolf Instituut van de Jineolojî Academie Rojava / Regio van het Autonoom Bestuur in Noord- en Oost-Syrië richt een oproep aan alle vrijheidslievende mensen van de wereld.

Van Rojava aan alle vrijheidslievende mensen van de wereld, vandaag is het 25 december. En op dit moment horen we het gebrul van oorlogsvliegtuigen boven onze hoofden. Berivan en vijf andere werknemers werden gedood in de luchtaanval die het Turkse leger vandaag uitvoerde op de drukkerij Sîmav in Qamişlo. Aya El Sebawi kwam ook om het leven bij een andere aanval van de Turkse luchtmacht op een bakkerij. Berivan en Aya zijn twee jonge vrouwen uit Rojava die streden om voor zichzelf een nieuw leven op te bouwen. Voor de revolutie mochten vrouwen hun eigen leven niet bepalen. Tot nu toe weten we dat de arbeiders Riyad Hemo, Hisên Ehmed, Rênas Hisên, Ferhan Xelef en Ferhan Temê ook hun leven hebben verloren en dat andere mensen gewond zijn geraakt op verschillende plaatsen in Rojava.

De herinneringen aan de revolutie moeten worden vernietigd

Met elke plaats die wordt aangevallen door Turkije, met elke persoon die het leven verliest, moeten ook de herinneringen worden gewist: Herinneringen aan hoe een revolutie is gemaakt en een nieuw leven is opgebouwd. Ook andere plaatsen zijn het doelwit van Turkije: In het centrum van Amûdê was een olijfcoöperatie.

We herinneren ons een vrouw uit Efrîn die zei: “Als ik hier bij de olijven ben, voel ik me dichter bij Efrîn – en dat maakt me gelukkig”. Het is belangrijk om te weten dat de olijfboom heilig is voor de mensen van Efrîn en beschouwd wordt als de bron van het leven. Tegenwoordig worden hun olijfbomen omgehakt en verbrand door Turkse huurlingen. “Elke keer als ze een olijfboom omhakken,” zeggen de mensen van Efrîn, “doden ze een van ons. Sinds de dag dat Efrîn bezet is, sterven er veel oude mensen uit Efrîn tijdens de olijfoogst. We weten dat dit geen toeval is.”

Amûdê: waar vrouwen hun revolutie vierden

Een andere plek die werd gebombardeerd door het Turkse leger is het evenementencentrum Karama in Amûdê. We herinneren ons dat de vrouwenorganisatie Kongra-Star daar haar congres hield om de successen van de vrouwenrevolutie te vieren. Honderden vrouwen van alle leeftijden waren aanwezig. En voor de inwoners van Amûdê is het een bekende ontmoetingsplaats voor openbare bijeenkomsten.

De aanvallen gaan door

Naast vele andere plaatsen heeft Turkije ook het dialysecentrum in Qamişlo als doelwit gekozen. Dit was het eerste en enige behandelingscentrum in dit gebied voor zieke mensen in de regio. Sinds we zijn begonnen met het schrijven van deze oproep, komen er steeds meer berichten over nieuwe aanvallen door het Turkse leger. De infrastructuur die momenteel in alle regio’s van Rojava wordt gebombardeerd omvat ziekenhuizen, medische faciliteiten, voedselcoöperaties en opslagplaatsen, textielfabrieken, olieraffinaderijen, benzinestations, landbouwcoöperaties, bouwbedrijven en materiaalopslagplaatsen en graanmolens.

Steeds weer een nieuw leven opbouwen uit puin

Ondanks alle aanvallen zijn de mensen van Rojava nooit gestopt zich te organiseren volgens de principes van het democratische en ecologische paradigma gebaseerd op vrouwenemancipatie. Ze hebben hun leven steeds opnieuw opgebouwd uit de ruïnes van de oorlog. In een achtergestelde regio, decennialang onderdrukt door het Assad-regime en met een zeer beperkte infrastructuur, zijn fabrieken, werkplaatsen en coöperaties gebouwd om in de eerste levensbehoeften te voorzien.

Het resultaat van onze hoop op een vrij leven

Scholen en academies werden gebouwd zodat alle kinderen en mensen in hun moedertaal konden leren. Er werden drukpersen gebouwd zodat analyses, romans en gedichten zonder beperkingen verspreid konden worden. Er werden ziekenhuizen gebouwd om de zieken te behandelen. Er werden ontmoetings- en festivalplaatsen gebouwd voor de gemeenschap. Oliestations werden geëxploiteerd om in de energiebehoefte te voorzien. Dit alles is het resultaat van de onvermoeibare inspanningen van mensen die zich organiseerden in communes, raden, coöperaties en academies om hoop te behouden en hun wil om te leven te bevestigen. Het zijn de praktische resultaten van de hoop dat we een vrij leven kunnen opbouwen, voorbij de staat, het kapitalisme en het patriarchaat.

Koerdische successen bedreigen het Turkse machtsapparaat

De recente successen van de Koerdische vrijheidsbeweging vormen een bedreiging voor het bestaan van de fascistische Turkse staat. Op 13 december riep het Democratisch Autonoom Bestuur van de regio Noord- en Oost-Syrië een nieuw sociaal contract uit. Op 19 december behaalden de Koerdische partijen een belangrijk resultaat bij de lokale verkiezingen in Kerkûk en Şengal [Noord-Irak/Zuidelijk Koerdistan] voor de vertegenwoordiging van de wil van de Koerdische en Yezidi bevolking. De guerrilla’s voerden ook succesvolle acties uit in de bergen van Zuid-Koerdistan tegen de bezettingsaanvallen van het Turkse leger.

Het leven in Rojava moet worden vernietigd

Om zijn droom van een neo-Ottomaans rijk te verwezenlijken, voert het Turkse leger daarom – opnieuw – zijn aanvallen op Rojava op. Het wordt duidelijk dat deze aanvallen deel uitmaken van een systematische oorlogsvoering gericht op het vernietigen van de levens van de mensen hier in Rojava, en met hen de hoop die ze verspreiden. Deze nieuwe golf van aanvallen is gericht op vitale infrastructuur. Samen met het jarenlange embargo bedreigen deze aanvallen het overleven van alle mensen door de toevoer van water, verwarming, brandstof en elektriciteit lam te leggen. Deze strategie maakt deel uit van Erdogans bezettingsplannen voor de lange termijn – dezelfde Erdogan die de aanvallen op de infrastructuur, scholen, ziekenhuizen en kerken van Gaza genocide noemt.

De hele wereld wordt aangevallen

Dit is een feit: de hele wereld wordt aangevallen door fascistische, kapitalistische, patriarchale staten. We roepen op tot een verenigde strijd tegen de oorlogsmachine die mensen en land wil verdelen en veroveren door middel van bezetting, genocide en vrouwenmoord. In hun strijd staan de mensen van Rojava / Noord- en Oost-Syrië erop om een vrij leven op te bouwen – waarvoor al zoveel mensen hun leven hebben gegeven. In deze geest roepen we alle mensen op om zich samen te organiseren om zich te verzetten tegen fascisme, bezetting en patriarchaat – en een vrij, waardig leven op te bouwen!

Het Andrea Wolf Instituut van de Jineolojî Academie Rojava / Regio van het Autonoom Bestuur in Noord- en Oost-Syrië beheert een meertalige website en kan gecontacteerd worden op jineoloji-international@riseup.net.