Veertig dagen na de aardbeving ligt het leven in Adıyaman stil

  • Noord-Koerdistan

Veertig dagen na de aardbeving in het Turks-Syrische grensgebied hebben zware regenval overstromingen veroorzaakt in Urfa en de aardbevingsgebieden van Adiyaman en Malatya in Noord-Koerdistan.

Izzet Karadağ van de crisiscoördinatie van de HDP (Democratische Volkspartij) is in Adiyaman. Karadağ sprak met ANF Nieuwsagentschap en verklaarde dat het leven lam ligt door de overstromingen. Hoewel er weken zijn verstreken sinds de aardbeving, zijn er nog steeds niet genoeg tenten en geen wooncontainers in de regio. Zeventig procent van de bevolking heeft het gebied verlaten.

Het leven ligt stil

Izzet Karadağ zei dat het tentengebied van het rampenbestrijdingsbureau AFAD was overstroomd: “Er zijn overstromingen geweest en er wordt verwacht dat de zware regenval zal aanhouden. Vooral de tenten die door AFAD zijn opgezet in het zuidelijke deel van Adiyaman zijn overstroomd. Tenten die zijn opgezet door individuen voor hun huizen of op braakliggend terrein in deze regio zijn ook overstroomd. Het leven ligt stil. Er is nog steeds geen watervoorziening in Adiyaman. Er was al geen drinkwater, de hele stad was niet voorzien van water. Maar nu is ook de watertoevoer afgesloten. Er is al twee dagen geen water. Overal ligt nog modder. Het gerucht gaat dat vier mensen zijn overleden en drie mensen worden vermist. Deze mensen zijn nog steeds niet gevonden. AFAD voert werkzaamheden uit, maar het is zeer beperkt. Enerzijds is betreft het het opruimen van het puin. Aan de andere kant gaat het om het beschermen van tentengebieden tegen nieuwe overstromingen. Er wordt aan gewerkt, maar de maatregelen zijn zeer onvolledig.”

Geen noodcontainers in adiyaman

Toen hem werd gevraagd naar de situatie in Adiyaman vóór de overstroming, verklaarde Karadağ: “Voor de overstroming plaatsvond was er nog steeds sprake van grote hoeveelheden puin en verwoeste gebouwen in veel straten. Ze waren onaangeroerd en dat zijn ze nog steeds. Met de overstroming zijn de moeilijkheden verdubbeld. Een tweede ramp heeft toegeslagen. Hoewel er veertig dagen zijn verstreken, is het alsof de aardbeving in Adiyaman pas gisteren heeft plaatsgevonden. Er wordt niet naar mensen gezocht en het puin blijft zoals het is. Een groot deel van de stad is al gemigreerd, meer dan zeventig procent”. De stad is leeggelopen en degenen die achterbleven hebben hun toevlucht gezocht in tenten in lege gebieden rond de stad of in parken en voor huizen. Er zijn nog steeds geen containers. De gemeenten Izmir en Mersin werken aan de bouw van noodcontainers. Ze zijn terreinen aan het opbouwen. Er is ook een bedrijf van AFAD op de grond, maar er zijn nog geen noodcontainers neergezet. Er wordt alleen infrastructuur voorbereid.”

Hulpleveringen minder af

In Hatay blijft de staat tenten in beslag nemen en vrijwillige solidariteitsnetwerken blokkeren. Op de vraag of het vergelijkbaar is in Adiyaman, antwoordde Izzet Karadağ: “De eigenaren van de kampen die we gebruikten in de eerste dagen van de aardbeving werden onder druk gezet. We moesten deze kampen ontruimen en nieuwe bouwen. De politie houdt ze constant in de gaten en heeft meerdere keren gevraagd wie we zijn en wat we doen, maar de afgelopen drie of vier dagen is dit gestopt.”

Karadağ vervolgde: “Er zijn drie tentengebieden waar wij als HDP samenwerken met de alevitische vereniging Pir Sultan Abdal als Adiyaman-hulpcoördinatie. We verdelen de hulpgoederen nu op adressen. Mensen sturen telefonische verzoeken naar onze coördinatie. Samen met ons netwerk van vrijwilligers pakken we ze in en bezorgen ze ter plekke. Er is nog steeds grote behoefte aan tenten. De tenten die we ter beschikking stellen, delen we uit aan mensen in nood. Er is grote behoefte aan water. Soms brengen we twee vrachtwagens water per dag, soms één vrachtwagen per dag. Dit is nog steeds niet genoeg. Ik denk dat er behalve ons maar heel weinig mensen zijn die op zo’n georganiseerde manier water brengen. Water is een van de grootste problemen. De behoefte aan toiletten en sanitair is erg groot. De eerste reden waarom mensen tenten opzetten in de tuin of bij hun huis is om daar in hun basisbehoeften te voorzien, ook al zijn de huizen zwaar beschadigd.”

“We hebben moeite met het voorzien van water, wasgelegenheid, toiletten en schoonmaakmaterialen. Onze mogelijkheden zijn beperkt en hulp wordt steeds minder. Dit moet ook bekend zijn. Bijna elke drie of vier dagen arriveert er een hulpvoertuig. Civiele hulp is immers iets dat in tijden van crisis moet worden verleend, waarna de staat het moet organiseren, maar dat is niet het geval”, besluit Karadağ.