Vereniging voor bedreigde volkeren tegen bezoek van Erdoğan aan Berlijn

  • Duitsland

Het geplande bezoek van de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan aan Berlijn op uitnodiging van de Duitse regering blijft controversieel. De Society for Threatened Peoples (STP) deed een beroep op alle leden van het Duitse parlement (Bondsdag) om kanselier Olaf Scholz (SPD) te dwingen een resolutie aan te nemen om het Turkse staatshoofd niet uit te nodigen. STP verklaarde dat het bezoek dat gepland staat voor 18 november een fataal signaal zou zijn aan alle vijanden van vrijheid en mensenrechten en de reputatie van Duitsland zou schaden.

“Tegenwoordig maakt Erdoğan zichzelf tot spreekbuis van de haat tegen Israël en de Joden. De president van de staat met het op één na grootste leger in de NAVO heeft de radicaal-islamitische Hamas uitgeroepen tot ‘bevrijdingsgroep’. Tegelijkertijd bombardeert hij dagelijks buurlanden van Turkije om de daar levende minderheden te verdrijven en de regio te islamiseren”, benadrukte Kamal Sido, Midden-Oosten expert van STP, in Göttingen. Hij benadrukte dat de Bondsdag ervoor moet zorgen dat de bondskanselier deze activiteiten niet veredelt door hem uit te nodigen op de kanselarij.

“Samen met de emir van Qatar is Erdoğan een van de belangrijkste aanhangers van het radicale soennitische islamisme, waartoe ook de zogenaamde “Islamitische Staat” (IS) behoort. Onder de vlag van de NAVO valt het leger van Erdoğan de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) aan, in feite de “grondtroepen van de anti-IS coalitie”, aldus Sido. “Jarenlang heeft hij grote delen van een buurland bezet, in strijd met het internationaal recht. Zijn leger en de met hem geallieerde huurlingen zijn daar verantwoordelijk voor talloze ernstige mensenrechtenschendingen. Deze Turkse president kan dan ook terecht als oorlogsmisdadiger bestempeld worden. De bondskanselier mag hem niet ontvangen.”

De Duitse Bondsdag en de Duitse regering moeten elke verdere toenadering tot Turkije afhankelijk maken van de positie van het land op het gebied van mensenrechten, de rechtsstaat en het internationaal recht, vervolgde Sido. “De lange lijst van kritische kwesties varieert van persvrijheid en vrijheid van meningsuiting binnen Turkije tot de discriminatie van minderheden in eigen land en de uitzetting van minderheden in het buitenland tot nauwe samenwerking met Rusland en Iran.”