Verkiezingen Turkije: “De stemming is bedreigend”

  • Noord-Koerdistan

Een verkiezingswaarnemingsdelegatie uit Wenen sprak met jonge Koerdische vrouwen in Wan (Tr. Van) over hun inschatting van de huidige situatie. De sfeer is bedreigend en niemand verwacht een vreedzame machtsoverdracht.

In Turkije worden zondag 14 mei nieuwe parlementsverkiezingen gehouden en wordt er ook een president gekozen, en ook in het buitenland is er veel interesse. Naast officiële verkiezingswaarnemingsdelegaties van de OVSE zijn er talloze mensen op uitnodiging van de oppositiepartijen HDP (Democratische Volksaprtij) en YSP (Groen Linkse Partij) in Turkije om het verloop van de verkiezingen te volgen en erover te rapporteren. In de Koerdische provincies observeren ongeveer 150 personen uit Europa, waaronder juristen, mediaprofessionals, parlementsleden en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en politieke partijen, de verkiezingen.

Een verkiezingswaarnemingsdelegatie uit Wenen verblijft in Wan en vroeg jonge vrouwen naar hun inschatting van de huidige situatie. Vanwege de heersende repressie willen de geïnterviewde vrouwen anoniem blijven. In de afgelopen weken zijn honderden oppositieleden in Turkije gearresteerd, meer dan zestig mensen zijn als vermeende “terroristen” gearresteerd.

Hoe beoordeelt u de verkiezingen in de context van de huidige situatie in het land?

Naarmate de verkiezingen naderen, worden de aanvallen sterker. We zien deze angst van het regime voor een nederlaag ook in de recente golf van arrestaties van advocaten, journalisten en kunstenaars. De woede in de samenleving is immens, de mensen kunnen economisch niet meer rondkomen. Het regime probeert deze woede om te zetten in religieuze of nationalistische uitbarstingen en zo chaos in het land te veroorzaken. Het weet dat het zijn laatste dagen zijn en probeert wanhopig door polarisatie van de samenleving en conflicten aan de macht te blijven.

Wat denkt u, hoe zullen de verkiezingen aflopen?

Hoewel het niet direct wordt gezegd, laten de machthebbers zien dat ze ook klaar zijn voor een staatsgreep. De tijd na de verkiezingen zal conflictueus en gevaarlijk zijn. De presidentskandidaat Kemal Kılıçdaroğlu (CHP), die we om strategische redenen steunen, waarschuwt zijn supporters voor openbare vieringen in geval van een overwinning. Er zullen zeker provocaties zijn, de sfeer is bedreigend. Het regime zal niet vertrekken zonder zoveel mogelijk schade aan te richten.

De situatie is zeer complex, dus we kunnen niet precies voorspellen wat er zal gebeuren. Er is bijvoorbeeld de ultraconservatieve Hüda-Par, die islamitische maatregelen zoals gescheiden onderwijs wil invoeren. Ook zij hebben steun in bepaalde gelovige delen van de bevolking in Oost-Turkije.

Hoe denkt u dat de jeugd, met name jonge vrouwen, zullen reageren op zo’n chaotische tijd na de verkiezingen?

We verwachten vooral van de jeugd dat ze op elk moment de zelfverdediging van de samenleving blijven handhaven. We mogen niet in hopeloosheid of uitzichtloosheid vervallen. Dat is precies wat het regime probeert te bereiken met chaos: dat de bevolking zich overgeeft aan angst en uitzichtloosheid. Op dit moment kunnen we niet voorspellen wat er zal gebeuren, en deze onzekerheid signaleert ook dat iedereen waakzaam moet zijn. We proberen voorbereid te zijn op verschillende ontwikkelingen en schetsen uitwegen voor verschillende scenario’s, dat bedoel ik met maatschappelijke zelfverdediging. Op dit moment volgen we alles wat er gebeurt, analyseren het en proberen dienovereenkomstig in te schatten wat er zal gebeuren. Alleen met woede kunnen we deze complexe situatie niet adequaat beantwoorden.