Verkiezingsstrategie van de Alliantie voor Werk en Vrijheid gepresenteerd

  • Turkije

De zes partijen die vertegenwoordigd zijn in de Alliantie voor Werk en Vrijheid, waartoe ook de Democratische Volkspartij (HDP) behoort, hebben besloten om op 14 mei als gezamenlijke lijst naar de presidents- en parlementsverkiezingen in Turkije te gaan. Alle aangesloten partijen konden echter ook concurreren met hun eigen namen en lijsten. Dit om te voorkomen dat partijen elkaar ervan weerhouden kamerleden naar de Tweede Kamer te sturen. Bepaalde partijen hebben een sterke regionale focus en zijn daardoor afhankelijk van directe concurrentie in bepaalde gebieden. Daarvoor waren er intensieve gesprekken met de vertegenwoordigers van de TIP (Turkse Arbeiderspartij), die erop aandrongen om op bepaalde locaties te kunnen stemmen met hun eigen kandidatenlijsten en hun eigen logo.

Conflict over enkele kandidatuur opgelost

De medevoorzitters en partijleiders van EMEP (Partij van de Arbeid), EHP (Partij van Arbeidersbeweging), HDP (Democratische Volkspartij), SMF (Federatie van Socialistische Raden), TIP en TÖP (Sociale Vrijheidspartij) kwamen donderdag bijeen om de verkiezingsstrategie te bespreken en hun standpunt te bespreken met betrekking tot de presidentiële kandidatuur. Een vergadering op woensdag werd onderbroken omdat TIP aandrong op de mogelijkheid om zich als partij en met eigen kandidatenlijsten kandidaat te stellen en niet alleen als electorale alliantie. Na besprekingen, met name tussen de HDP en TIP en binnen de HDP, werd een compromisstandpunt bereikt.

In principe is het nu nog mogelijk voor de partijen in het bondgenootschap om kandidaten uit de gezamenlijke lijst voor te dragen, maar in sommige kieskringen kunnen de partijen in het bondgenootschap zich met hun eigen naam en lijsten kandidaat stellen voor de verkiezingen, zodat partijen niet voorkomen dat elkaar om dit te doen om plaatsvervangers te leveren.

Dienovereenkomstig zal TIP, waarvan bekend is dat het in sommige kiesdistricten met zijn eigen naam en logo actief wil zijn, kandidaten kunnen opstellen waar het onwaarschijnlijk is dat ze een dergelijk deel van de stemmen wegnemen van andere partijen in de alliantie. EMEP, dat deel uitmaakt van de alliantie, overweegt ook om op sommige plaatsen met eigen kandidaten mee te doen. De partij zal naar verwachting dit weekend haar besluit over de kwestie afronden.

YSP als mogelijke surrogaatpartij in het geval van een HDP-banprocedure

Bovendien, waar de HDP sterk is, zal de Groen Linkse Partij (YSP) concurreren. De YSP wordt beschouwd als de opvolger van de HDP in het geval van een ban. De HDP zal dergelijke kandidaten in 81 steden voordragen als het constitutionele hof de verbodsprocedure tegen de HDP niet uitstelt tot na de verkiezingen. Er zijn echter veel aanwijzingen dat het regime het HDP-verbod nog voor de verkiezingen wil handhaven. Op 11 april vindt er een hoorzitting plaats voor het Grondwettelijk Hof. Het proces zal waarschijnlijk doorgaan tot na de verkiezingen. De partij weet dus niet of ze überhaupt aan de verkiezingen kan deelnemen. Mocht ze worden geschorst, dan heeft ze een plaatsvervangende partij gevonden in de Yeşil Sol Parti (“Groen Linkse Partij”), die ze dan zou uitroepen tot verkiezing. Deze kleine partij, opgericht in 2010, heeft de afgelopen maanden overal in het land partijstructuren opgebouwd om te mogen stemmen bij de verkiezingen.

Van strijdbare alliantie tot electieve alliantie

Na de bijeenkomst werd een gezamenlijke verklaring afgegeven: “De wil is ontstaan ​​om het proces dat we als een strijdbare alliantie zijn begonnen, uit te breiden tot een electorale alliantie. Besloten werd de verkiezingen uit te schrijven als alliantie voor werk en vrijheid. Bij de technische en methodologische implementatie zal het werk gebaseerd zijn op het beschermen en verder ontwikkelen van de verworvenheden van alle strijdkrachten die deel uitmaken van de alliantie, met name de HDP.”

De beslissing over de presidentiële kandidatuur is nog hangende

Daarnaast kwam het onderwerp van de presidentsverkiezingen aan de orde. Een aankondiging van het besluit laat blijkbaar nog op zich wachten: “We hebben een uitvoerige bespreking gehad over de presidentsverkiezingen die op de agenda staan. Na de aardbeving hebben we besloten om het proces van het bepalen van de presidentskandidaat opnieuw te evalueren. We hebben besloten om ons gemeenschappelijk standpunt dat voortvloeit uit de discussie van vandaag zo snel mogelijk met het publiek te delen tijdens een persconferentie.”

Ondertussen kondigde de HDP aan dat het bezoek van de presidentskandidaat van de Nationale Alliantie, Kemal Kılıçdaroğlu (CHP) aan de HDP is uitgesteld tot een latere datum “vanwege zijn drukke agenda”. Kılıçdaroğlu zou op zaterdag 18 maart om 13.00 uur HDP-leiders Mithat Sancar en Pervin Buldan ontmoeten op het HDP-hoofdkwartier. Deze belediging van de HDP vertegenwoordigt vermoedelijk een poging van de Nationale Alliantie om de Turkse nationalistische krachten te kalmeren.

De strijd gaat door

De verklaring concludeert: “In een sfeer waar politieke verboden en procedures, geweld en onderdrukking blijven toenemen, zetten we ons gemeenschappelijk werk aan het verkiezingsproces en voor de veiligheid van het stemmen samen met alle delen van de samenleving voort.”

“Op naar Newroz en 1 mei “

De alliantie is strijdbaar en vastberaden en verklaart: “Met de kracht die we putten uit de strijd van de vrouwen die op 8 maart de straten en pleinen paars kleurden, zullen we de Newroz- en 1 mei-pleinen vullen en winnen met alle democratische krachten. We zullen een einde maken aan het eenmansregime.”