Verklaring van AANES over de verwoeste civiele infrastructuur in Noordoost-Syrië

Het zelfbestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES) heeft een overzicht gepubliceerd van de Turkse golf van aanvallen van 5 tot 9 oktober. Volgens de informatie vielen er in totaal 44 mensen ten prooi aan de meer dan 580 lucht- en grondaanvallen van het Turkse leger en hun jihadistische huurlingentroepen op de autonome regio in het noorden en oosten van Syrië, waaronder twee kinderen. Er zijn 55 gewonden.

Volgens de gegevens waren de aanvallen gericht op de civiele infrastructuur en hebben ze elf elektriciteitscentrales, twee klinieken, 48 onderwijsinstellingen voor meer dan 8000 kinderen en een trainingscentrum voor drugsbestrijding vernietigd. Vijf miljoen mensen zijn getroffen door de gevolgen van de aanvallen.

Afhankelijk van internationale hulp

De vertegenwoordiging van AANES in Duitsland deelde het volgende mee: “Om de stabiliteit in de regio te waarborgen, de oorzaken van vluchtelingen aan te pakken en een perspectief op vrede in Syrië mogelijk te maken, is AANES afhankelijk van internationale hulp. Dit heeft met name betrekking op de wederopbouw van de vernietigde infrastructuur vóór de winter, om het overleven van de bevolking te garanderen en het recht op onderwijs en gezondheidszorg te waarborgen. Ook een internationale inzet voor het beëindigen van de gewelddadige escalatie en terugkeer naar diplomatie zou een belangrijke bijdrage zijn.”

Vernietiging van essentiële faciliteiten

In de verklaring van AANES over de aanvallen staat: “In voortzetting van haar vijandige beleid en met als doel de economische, menselijke en veiligheidscapaciteiten van de regio te vernietigen, viel de Turkse bezettingsstaat van 5 tot 9 oktober onder valse voorwendsels Noord- en Oost-Syrië (AANES) aan. Met verschillende wapens werden essentiële faciliteiten en infrastructuur vernietigd. Het doel was om de veiligheid en stabiliteit van de regio te verstoren en de inspanningen van AANES voor ontwikkeling te belemmeren. Ook wilde men voorkomen dat onze veiligheidstroepen hun taken in de verdediging vervulden en ons democratische project beschermden tegen de Islamitische Staat en andere actoren.

Eindbalans van de aanvallen

De uiteindelijke balans van de aanvallen biedt het volgende beeld, dat we hierbij presenteren aan het internationale publiek en relevante humanitaire en mensenrechtenorganisaties:

  1. Meer dan vijf miljoen mensen werden getroffen door de aanvallen op de oliesector, inclusief gas- en brandstofdiensten. In totaal werden 17 belangrijke olieplaatsen aangevallen, waaronder de essentiële elektriciteitscentrale Suwaydiya, die alle noordelijke en oostelijke regio’s van stroom voorziet. Bovendien werden andere elektriciteitscentrales in de omgeving van Tirbespiyê, Jal Agha en Dêrik getroffen.
  2. Elf elektriciteitscentrales werden aangevallen, waarbij meer dan twee miljoen mensen in de regio’s Hesekê, Amûdê, Rimêlan, Tirbespiyê, Qamişlo, Dirbêsiyê en omliggende gebieden werden getroffen.
  3. Twee watervoorzieningen raakten beschadigd en 18 pompstations in de regio Cizîrê werden buiten werking gesteld. Dit heeft ook betrekking op het Alouk-station, dat van groot belang is voor de watervoorziening van Hesekê en omgeving.
  4. Twee ziekenhuizen in de regio’s Cizîrê en Kobanê zijn volledig buiten werking gesteld.
  5. Duizenden studenten werden getroffen, ze moesten hun onderwijs onderbreken vanwege de aanvallen op 48 onderwijsinstellingen. Twee kinderen stierven als gevolg van de aanvallen, een ander meisje raakte gewond en verloor haar benen.
  6. Drie industriële faciliteiten in de regio’s Cizîrê en Kobanê werden vernietigd.
  7. Een academie voor de training van veiligheidstroepen gespecialiseerd in drugshandhaving in de omgeving van Rimêlan werd volledig vernietigd. Het werk van dit centrum om de samenleving te beschermen tegen dit gevaar werd stopgezet, en beschermings- en voorlichtingsprogramma’s werden onderbroken.

In totaal zijn 104 locaties van civiele infrastructuur vernietigd, beschadigd of buiten werking gesteld. Van 5 tot 9 oktober werden in totaal 580 lucht- en grondaanvallen uitgevoerd, en deze aanvallen omvatten alle gebieden van AANES. Tijdens de aanvallen kwamen 44 mensen om het leven en raakten 55 gewond, waaronder burgers, kinderen en de 29 overleden leden van de anti-drugs-eenheden.

Alle actoren in Syrië moeten een standpunt innemen

In een tijd waarin we ons blijven inzetten voor de bescherming van de verworvenheden van onze bevolking, de bestrijding van terrorisme en de opbouw van een democratisch experiment in een verenigd Syrië, roepen we alle actoren in Syrië, de Mensenrechtenraad en de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en maatschappelijke organisaties op om een duidelijk standpunt in te nemen.

Bedreiging van de successen in de strijd tegen IS

De praktijken van Turkije belemmeren de inspanningen van onze bevolking om terrorisme te bestrijden en stabiliteit te waarborgen. Ze vormen een bedreiging voor onze gezamenlijke successen in de strijd tegen IS, die we samen met de internationale anti-IS-coalitie voeren. We roepen op tot een openbare, onpartijdige en transparante onderzoek naar de praktijken van Turkije jegens onze regio door gespecialiseerde internationale commissies.

De Turkse oorlogsmisdaden mogen niet getolereerd worden

Turkije pleegt vandaag de dag oorlogsmisdaden in onze regio en deze misdaden mogen niet worden getolereerd. Het gebruik van geweld verergert crises. Daarom veroordelen we alles wat leidt tot geweld en verlies van mensenlevens. Wat er in Gaza gebeurt, inclusief aanvallen op ziekenhuizen en slachtoffers onder de burgerbevolking, waaronder kinderen, is een oorlogsmisdaad. Iedereen moet zich inspannen om de ontwikkeling van geweld te voorkomen en alle kwesties via dialoog op te lossen.

Inspanningen voor wederopbouw verdubbelen

We roepen ook alle actoren op die hebben bijgedragen aan het bereiken van stabiliteit met ons in onze regio’s, om hun inspanningen voor de wederopbouw van de vernietigde infrastructuur te verdubbelen, om openbare diensten te garanderen en de levensomstandigheden te verbeteren.

Vasthouden aan democratisch zelfbestuur

Deze aanvallen, hoe vaak ze ook voorkomen, versterken ons streven naar de verwezenlijking van de rechten van onze bevolking, dat succesvol zal zijn door de kracht van de eenheid tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Het is belangrijk dat we kunnen vertrouwen op het vasthouden van onze bevolking aan hun democratische project, evenals op hun voortdurende inzet voor hun instellingen en veiligheidstroepen. Met dit bewustzijn en deze inzet waarborgen we het falen van alle plannen die gericht zijn op onze bevolking.

We herdenken de overledenen en wensen de gewonden een spoedig herstel toe. Lang leve de interculturele dialoog, lang leve AANES, lang leve de Democratische Krachten van Syrië.

Zelfbestuur van Noord- en Oost-Syrië, 18 oktober 2023″