Verklaring van de KCK ter gelegenheid van de Dag van de Koerdische Taal

Op de Dag van de Koerdische Taal op 15 mei verklaart het Onderwijscomité van de KCK (Unie van Koerdische Gemeenschappen) dat onderwijs in de moedertaal een legitiem en onmisbaar recht is. Sinds 2006 wordt 15 mei gevierd als de Dag van de Koerdische Taal, ter ere van de eerste publicatie van het tijdschrift Hawar in 1932 in Damascus, dat geldt als school voor de Koerdische uitgeverij en een belangrijke rol speelde in de geschiedenis van de Koerdische taal.

Ter gelegenheid hiervan herinnert de KCK aan Abdullah Öcalan, “die de hoop op vrijheid van ons volk in de strijd heeft gedragen en geen obstakels voor deze zaak heeft erkend, aan onze gevallenen die onsterfelijk zijn geworden omwille van het bestaan, de taal, de waarden en de vrijheid van hun volk, en aan ons weerbarstige volk dat zijn taal niet heeft opgegeven en ondanks alle verboden, onderdrukking en doden niet is geknield”.

Taal is het collectieve geheugen van de maatschappij

Verder staat er in de verklaring van het Onderwijscomité: “Taal is het collectieve geheugen van de maatschappij. De bescherming en ontwikkeling van het collectieve geheugen zijn direct verbonden met de bescherming en ontwikkeling van de moedertaal. De praktijk waarbij ontkenning leidt tot genocide, is het verbod op de taal. De Koerdische taal als verboden, verwerpelijk, verdeeldheid zaaiend, achterlijk en primitief te bestempelen, is in wezen een beleid van vernietiging van het Koerdische bestaan. De grootste vernietiging die een samenleving kan ondergaan, is zonder twijfel niet in haar eigen taal kunnen spreken, haar taal vergeten en er langzaam van vervreemden. Een samenleving die haar taal vergeet, vergeet onvermijdelijk ook haar cultuur, geschiedenis, identiteit en uiteindelijk haar geheugen. Dit is het werkelijke wezen van de systematische maatschappelijke vernietiging die wordt nagestreefd door het nationaal-statelijke denken.

Als gevolg van het monistische nationaal-staatlijke beleid dat sinds het begin van de 20e eeuw in veel delen van de wereld wordt gevoerd, zijn veel landen veranderd in begraafplaatsen van talen. Anti-democratische nationale staten hebben de eentalige opvoeding in alle levenssferen tot een plicht gemaakt door middel van een beleid van criminalisering van taal en cultuur.

Terwijl de taalrevolutie, geleid door Koerdische vrouwen in Koerdistan tienduizenden jaren geleden, een doorbraak betekende in de ontwikkeling van de mensheid, is het vandaag de dag verboden voor ons volk om te lezen, te schrijven en politiek te bedrijven in hun eigen taal in dezelfde landen, en wordt het Koerdisch behandeld als een ‘onbekende taal’.

Hoewel het onderwijs in de moedertaal, dat een universeel grondrecht is, in de conventies van de Verenigde Naties en de Europese Unie wordt gedefinieerd als culturele genocide, hebben de Turkse, Perzische en Arabische nationale staten de Koerdische taal en cultuur ontkend en ons volk beroofd van alle kansen en mogelijkheden om in de moedertaal te onderwijzen.

De koloniale Turkse staat, die zijn taalbeleid ontwikkelt op basis van nationaal-staatlijke politiek, beledigt ons volk door Koerdisch te beschouwen als een keuzevak voor Koerdische kinderen. Alle Koerden moeten zich ervan bewust zijn dat de vermindering van het Koerdisch tot de status van een keuzevak niets anders is dan een belediging. De moedertaal van een persoon kan niet worden beschouwd als een keuzevak; een keuzevak is een tweede taal die niet de moedertaal is. Een ja tegen een dergelijke praktijk is gelijk aan het stoppen van de strijd. Wat er in plaats daarvan moet gebeuren, is de eis om het recht op onderwijs in de moedertaal als legitiem grondrecht te eisen en uit te voeren door middel van continue mobilisatie in alle levenssferen.

Geen compromissen in de verdediging van het eigen bestaan

Het is een feit dat het Koerdische volk nooit compromissen heeft gesloten bij de verdediging van zijn taal, cultuur en bestaan, zelfs niet bij aanvallen die gericht waren op genocide door nationale staten. Ook buiten Koerdistan, dat in vier delen is verdeeld, heeft het zijn bestaan, taal en cultuur behouden en verspreid in veel landen ter wereld.

Vanaf nu moet ons volk krachtig strijden om onderwijs in de moedertaal te garanderen, waar het zich ook bevindt, zowel in Turkije als daarbuiten, en om de obstakels voor het gebruik van de moedertaal in de openbare ruimte weg te nemen. Men mag niet toegeven aan assimilatiebeleid dat taalkundige homogenisering afdwingt, maar moet dagelijks strijden tegen zelfassimilatie door te spreken, schrijven en denken in het Koerdisch.

In deze context is de Dag van de Koerdische Taal een dag om bewustzijn te creëren tegen assimilatiebeleid, verzet te bieden tegen vernietigingsbeleid en een collectief geheugen te creëren tegen begrip van amnesie. In die zin is de Koerdische taal de Xwebûn-realiteit van het Koerdische volk.

We mogen niet vergeten dat we ons zowel in de meest vruchtbare historische periode als op de meest kleurrijke historische locatie bevinden. Op deze plek waar talloze verschillende identiteiten, gemeenschappen, talen, religies en etniciteiten elkaar overlappen, zal co-existentie en de uitdrukking van alle verschillen het belangrijkste feest zijn voor onze volkeren. De Rojava-revolutie is dit feest zelf. Gelukkig leidt de Rojava-revolutie als echte culturele revolutie de inspanningen van alle talen en stemmen naar een vrij leven in hun moedertaal.”