Verklaring van de principes van de ‘Youth Writing History’ Conferentie

  • Frankrijk

Meer dan 400 jongeren uit 40 landen en 95 organisaties, bewegingen en partijen wisselen sinds vrijdag van gedachten over de uitdagingen van onze tijd en gemeenschappelijke handelingsperspectieven tijdens de conferentie “Youth Writing History” (Jongeren Schrijven Geschiedenis) in Parijs.

De conferentie werd afgesloten met een verklaring waarin de jongeren van alle landen worden opgeroepen om “zich te verenigen en deze wereld te veranderen”. De verklaring waarin de belangrijkste uitgangspunten van de Youth Writing History-conferentie worden benadrukt, omvat het volgende:

“Als jongeren van de wereld en als mensheid als geheel worden we momenteel geconfronteerd met een systeemcrisis van ongekende intensiteit. De ecologische catastrofe verergert dagelijks, oorlogen worden overal heviger, nationalisme en fascistische bewegingen verspreiden zich over de hele wereld. Om zijn eindeloze dorst naar winst te bevredigen, vernietigt het kapitalistische wereldsysteem het milieu en berooft het uiteindelijk de mensheid van zijn levensbasis. We ervaren de gevolgen overal, zowel in ons persoonlijk leven als in onze omgeving: sociaal isolement, vrouwenmoorden, armoede, ellende, geweld en milieurampen. We groeien op in een catastrofale wereld en we weigeren de realiteit die ons wordt voorgeschoteld te accepteren. Jongeren over de hele wereld organiseren zich en vechten voor een betere toekomst. Jong zijn betekent voor ons zoeken naar de waarheid, naar een betere wereld en een betere toekomst. We zijn ervan overtuigd dat we dit kunnen bereiken. Als wij het niet zijn die ingrijpen in deze crisis, wie dan wel? Als we nu niet in actie komen tegen deze rampen, wanneer dan wel? Tegen deze achtergrond zijn we samengekomen in het netwerk “Youth Writing History” om onze gezamenlijke strijd op een nieuwe leest te schoeien.

We willen samen discussiëren, netwerken, onderwijzen en organiseren. Dus verklaren wij, meer dan 400 jongeren uit 40 landen en 95 organisaties, bewegingen en partijen, dat:

  1. Een oplossing voor de huidige wereldwijde crisis kan alleen worden bereikt buiten het bestaande kapitalistische systeem en alleen door het opbouwen van een nieuwe, rechtvaardige en werkelijk democratische wereldorde. Om dit doel te bereiken, is de eenheid van alle democratisch-revolutionaire en anti-systeemkrachten in de wereld nodig. Als “Youth Writing History” werken we op basis van wederzijds respect voor onze verschillende vormen van organisatie, strijdwijzen en politieke tradities. Bovendien werken we actief aan de wereldwijde eenheid van alle strijden en weerstanden die fundamenteel in tegenspraak zijn met het heersende systeem en zijn wereldorde.
  2. Onze gemeenschappelijke netwerken en organisatie zijn gebaseerd op het principe van “eenheid in diversiteit”. We richten ons op de principes die ons verenigen, onze gemeenschappelijke doelen en onze resolute tegenstand tegen het kapitalisme, met ruimte voor verschillen, tegenstellingen en diversiteit in theorie en praktijk. Ons gemeenschappelijke referentiepunt is internationalisme en het besef dat een andere wereld alleen kan worden bereikt door de gezamenlijke strijd van alle onderdrukte mensen wereldwijd. We verdedigen de broederschap van volkeren als een fundamentele waarde van ons netwerk.
  3. We strijden tegen alle vormen van overheersing, uitbuiting, kapitalisme en zijn ideologie, liberalisme, dat de samenleving verdeelt onder de vlag van valse vrijheid en individualisme bevordert, patriarchy en de vernietiging van de natuur. We staan samen tegen seksisme, racisme en elke vorm van onderdrukking op basis van geslacht, seksuele identiteit, religie, handicap, taal of nationaliteit.
  4. We zijn verenigd in onze strijd tegen alle vormen van bezetting en kolonialisme en erkennen het recht op legitieme zelfverdediging van elke samenleving. We beschouwen het als een van de meest dringende internationalistische plichten van de jeugd in de strijd om allereerst resoluut te strijden tegen imperialistische beleid dat zich verspreidt vanuit onze respectievelijke thuislanden. We verdedigen het recht op zelfbeschikking van alle volkeren en verklaren onze solidariteit met alle onderdrukte volkeren, vooral het Palestijnse volk en de Koerdische bevrijdingsbeweging.
  5. We beschouwen fascisme als een gemeenschappelijke vijand van de mensheid en de heropleving van fascistische en historische revisionistische tendensen als een bedreiging voor vrede en de toekomst van onze samenlevingen. Als netwerk staan we resoluut aan de zijde van de volkeren en de jeugd in de anti-fascistische strijd.
  6. We beschouwen de jeugd als het meest dynamische deel van elke samenleving en de drijvende kracht achter elke verandering. We beschouwen de autonome organisatie van de jeugd, gebaseerd op hun eigen kracht en onafhankelijke wil, als een garantie voor de pioniersrol van de jeugd en de sleutel tot de voortdurende vernieuwing van onze strijden en organisaties.
  7. We staan vastberaden aan de zijde van alle strijdende volkeren en verklaren onze solidariteit met de revolutionaire strijden in alle landen. We beschouwen de bevrijde en zelfbestuurde gebieden van deze wereld, van de inheemse regio’s van Abya Yala tot de Autonome Administratie van Noord- en Oost-Syrië, de vrije bergen van Koerdistan, de bolwerken van de bevrijdingsbewegingen en anti-imperialistische strijden in Azië, evenals de strijden voor nationale zelfbeschikking op het Europese continent en de voortdurende strijd tegen kolonialisme en neokolonialisme in Afrika, als voorposten van de vrije mensheid. De verdediging van de verworvenheden van de strijden van de afgelopen decennia is onze gemeenschappelijke taak.
  8. Terwijl de heersers van deze wereld samenwerken en gecoördineerd optreden tegen onze strijden, informatie uitwisselen en opposanten en revolutionairen over alle nationale grenzen vervolgen, blijven onze bewegingen en strijden vaak geïsoleerd van elkaar. De heersers zijn wereldwijd gecoördineerd, dus vertrouwen wij op wereldwijde samenhang en internationale solidariteit. Waar onze bewegingen worden aangevallen en vervolgd, zullen we elkaar ondersteunen en helpen. Samen zullen we werken voor de vrijheid van alle revolutionaire gevangenen. Te midden van de wereldwijde campagne voor de vrijheid van de revolutionaire Abdullah Öcalan, die begon op 10 oktober, verklaren we onze steun voor de eisen van de campagne “Vrijheid voor Abdullah Öcalan – Een politieke oplossing voor de Koerdische kwestie!”

Onze samenwerking is gebaseerd op de bovengenoemde principes. We kunnen verschillende manieren van denken hebben en we kunnen verschillende methodes, werkwijzen en tradities hebben in onze bewegingen. We verschillen in onze culturen en talen, sommigen van ons komen uit grote bewegingen en sommigen uit kleinere. Maar we zien onze verschillen niet als een obstakel. In plaats daarvan zien we deze diversiteit als een rijkdom en op deze basis willen we samen discussiëren, van elkaar leren en onze krachten bundelen. Onze verschillen zijn onze kracht, ze zullen ons niet verzwakken maar versterken op onze gemeenschappelijke weg. Onze fundamentele gemeenschappelijke basis is ons verzet tegen het kapitalisme, onze nadruk op menselijkheid. In het licht van de wereldwijde crisis, de steeds toenemende oorlog, de ecologische catastrofe, de onderwerping van vrouwen en een systeem dat ons probeert te beroven van ons recht op een waardige toekomst, moeten onze verschillen en tegenstellingen naar de achtergrond verdwijnen. Als jongeren van vandaag hebben we een verantwoordelijkheid tegenover de geschiedenis die we moeten vervullen. We willen niet langer wachten op morgen, we willen hier en nu een vrij leven opbouwen. En we zijn bereid om daarvoor te strijden.

Deze wereld en de mensheid hebben een jeugd nodig die wilskracht heeft, georganiseerd is, in zichzelf gelooft en radicaal is. De huidige problemen zullen niet worden opgelost binnen het kapitalistische systeem; oplossingen zoeken binnen de kooi van het kapitalisme levert niets op. Het kapitalisme heeft de mensheid naar de rand van de afgrond gedreven. Onze overleving is alleen mogelijk door de nederlaag van het kapitalisme en de opbouw van een ander leven en een andere wereld. De conclusies die we uit de huidige situatie trekken laten heel duidelijk zien dat we ons moeten verenigen en zo snel mogelijk een georganiseerde kracht moeten worden. Wat nodig is, is een eenheid van geest en kracht onder jonge mensen die wereldwijd strijden. In 1848 riep het Communistisch Manifest, dat vandaag de dag nog steeds miljoenen mensen beïnvloedt, op tot “Proletariërs van alle landen, verenigt u!”: Jongeren van alle landen, verenigt u en verander deze wereld!”

Bron: ANF