Versterking van de basisorganisatie door kritiek en zelfkritiek

Na de controversiële verkiezingsoverwinning van het AKP/MHP-regime in Turkije zet de democratische oppositie haar proces van vernieuwing voort door middel van kritiek en zelfkritiek. Cruciale elementen van dit proces komen niet alleen aan bod binnen de HDP (Democratische Volkspartij) en YSP (Groene Linkse Partij), maar ook op volksvergaderingen waar partijvertegenwoordigers kritiek en zelfkritiek te verduren krijgen en voorstellen voor verandering ontvangen. Het persbureau Mezopotamya deed verslag van drie van deze volksvergaderingen die plaatsvonden in Riha (Tr. Urfa) en Istanbul.

Een basisbijeenkomst in Komand bij Riha werd bijgewoond door HDP-woordvoerder Ebru Günay, YSP-parlementslid Ferit Şenyaşar en DBP-partijraadslid Faruk Tatlı. In haar openingstoespraak legde Günay het discussieproces uit dat de HDP na de verkiezingen had aangekondigd. In het begin werden er bijeenkomsten gehouden met het uitvoerend comité, de partijraad en de provinciale en districtsverenigingen. Nu, zei hij, bevindt de partij zich in de tweede fase van dit proces en luistert ze naar de voorstellen van de bevolking telkens als ze straten, dorpen en buurten bezoekt. Het is duidelijk geworden, zei hij, dat er buurtcommissies moeten worden opgericht en dat het oude partijwerk nieuw leven moet worden ingeblazen. De suggesties van de bevolking zullen worden opgenomen en besproken om er een nieuwe structuur op te bouwen.

Günay herinnerde eraan dat hun strijd van lange duur is en benadrukte hoe belangrijk het is om te werken aan de vrijheid van Koerden, vrouwen en jongeren. Hoewel verkiezingen belangrijk zijn, kan de strijd niet alleen daarmee gewonnen worden. Günay zei dat de mensen van Riha zelf de moeilijkste tijden hebben meegemaakt en dat de traditie van strijd hier welbekend is. Ze verklaarde dat ze niet langer zou praten, want ze was gekomen om te luisteren. Ze bedankte de aanwezigen voor hun komst en het openen van hun deuren voor de vertegenwoordigers van de partijen.

“Wegcommissies noodzakelijk”

Een van de aanwezigen riep op tot het oprichten van buurt- en dorpscommissies en vervolgde: “We zouden zelfs wegcommissies moeten hebben. Vroeger waren deze commissies er, maar toen ze werden afgeschaft, was er achteruitgang. Als we onze lokale organisatie niet versterken, kunnen we niet slagen. We moeten moedig zijn tegenover het systeem en eerst onszelf bekritiseren.”

“Voer de derde weg correct uit”

Er werd ook een volksvergadering gehouden in Karaköprü, een wijk in Riha. Aanwezig waren parlementslid Dilan Kunt Ayan (YSP) en verschillende leden van de provinciale en districtsbestuurscomités van de HDP, DBP en YSP. De bijeenkomst begon met een minuut stilte ter nagedachtenis aan degenen die zijn omgekomen in de Rojava-revolutie. Er was kritiek op de selectie van kandidaten voor de verkiezingen, die zouden moeten overeenkomen met de sociale structuur van de kiesdistricten. Politiek mag niet “gemaakt worden zonder het volk”. In plaats daarvan moet het beleid van de derde weg goed worden uitgevoerd.

“Buurtwerk versterken”

HDP-districtsleiders Sevda Cengiz en Sıddık Burulay en DBP-vertegenwoordiger Attila Özdoğan woonden een bijeenkomst bij in Istanbul-Gaziosmanpaşa. Ook hier benadrukte men het belang van basisorganisatie en pleitte men voor versterking van het buurtwerk en de oprichting van buurtcomités die zich meer op organiseren toeleggen. Tegelijkertijd werd geëist dat de Koerdische taal ook meer gebruikt zou worden door de partij en in het bijzonder door de parlementsleden op bijeenkomsten.