Vertegenwoordiger AANES ontmoet aantal Duitse parlementariërs

  • Duitsland

De vertegenwoordiger van het Autonoom Bestuur in Europa, Abdul Karim Omar, en de vertegenwoordiger van het bestuur in Duitsland, Khaled Darwish, hebben een ontmoeting gehad met de parlementsleden van de regerende Duitse Sociaal-Democratische Partij, Niels Schmeiss, en David Zavitsky, in de hoofdstad Berlijn, aldus de officiële website van het Autonoom Bestuur.

Aan het begin van de bijeenkomst ging Abdul Karim Omar in op de laatste ontwikkelingen in Syrië in het algemeen en in de gebieden van het Autonoom Bestuur in het bijzonder, en zei dat ondanks het bestaan van een staat van relatieve rust, gevreesd wordt dat de situatie elk moment zal verslechteren als gevolg van de afnemende internationale belangstelling voor de Syrische situatie.

Omar schreef de haperende inspanningen en pogingen voor een vreedzame politieke regeling in het land toe aan een aantal redenen, namelijk het ontbreken van een echte en oprechte wil van de kant van de regering in Damascus, de zwakte van de Syrische oppositie en zei het volgende:

“Wij hebben een alomvattend project voor een politieke oplossing in Syrië voorgesteld, dat de integriteit en eenheid van het Syrische grondgebied behoudt en tegelijkertijd de legitieme ambities en aspiraties van alle Syrische componenten verwezenlijkt.

Aangezien Duitsland lid is van de internationale coalitie tegen ISIS, kijken we ernaar uit om een actieve rol te spelen in het oplossen van de Syrische crisis, evenals in andere kwesties zoals het bestrijden van ISIS-huurlingen en de kwestie van de Syrische vluchtelingen.”

Aan het begin van de bijeenkomst ging Abdul Karim Omar in op de laatste ontwikkelingen in Syrië in het algemeen en in de gebieden van het Autonoom Bestuur in het bijzonder, en zei dat ondanks het bestaan van een staat van relatieve rust, gevreesd wordt dat de situatie elk moment zal verslechteren door de afnemende internationale belangstelling voor de Syrische situatie.

De parlementsleden Niels Schmeiss en David Zavitsky bevestigden op hun beurt dat de Duitse regering de Syriërs en VN-resolutie nr. 2254 blijft steunen.

Met betrekking tot de aankondiging van het autonome bestuur om procedures te starten om een aantal ISIS-leden te berechten, begrijpen de Duitse parlementariërs de obstakels en moeilijkheden die internationale samenwerking in deze zaak verhinderen, ze geloven in de dringende noodzaak om deze processen uit te voeren. Ze bevestigden ook hun krachtige steun voor het project van het Autonome Bestuur met betrekking tot de opvang van Syrische vluchtelingen in de regio’s van NE-Syrië, en gaven hun overtuiging te kennen dat de opvang van vluchtelingen in die regio’s een idee is dat serieus overwogen moet worden door de Duitse regering en de hele internationale gemeenschap, waarbij ze erop wezen dat ze hun best zullen doen om deze kwestie op de hoogste niveaus in Duitsland te bespreken.

Bron: ANHA