Vier delen van Koerdistan ontmoeten elkaar in Lausanne

  • Zwitserland

Het verdrag dat 99 jaar geleden in Lausanne, Zwitserland, werd ondertekend, verdeelde Koerdistan in vier delen. Sindsdien zijn de Koerden onderworpen aan genocide, assimilatie en bloedbaden onder de soevereiniteit van een andere staat in elk deel van Koerdistan. Onder leiding van de KNK (Koerdistan Nationaal Congres) organiseren 57 politieke partijen en organisaties gezamenlijk een conferentie om vanuit Koerdisch perspectief stelling te nemen tegen het Verdrag van Lausanne. De conferentie begon in het gebouw waar het Verdrag van Lausanne werd ondertekend.

Talloze politici, kunstenaars en academici uit de vier delen van Koerdistan en de diaspora nemen deel aan de conferentie in het Rumine Palace op het Ripponne-plein.

De conferentie begon met een minuut stilte, waarna KNK-covoorzitter Ahmet Karamus de deelnemers begroette. De raad bestond uit Zübeyir Aydar, Aziz Memli, Dilşah Osman en Blase Jabbar Ferman.

Karamus verklaarde dat alle instellingen en persoonlijkheden die de conferentie bijwoonden, hun standpunt zouden uiten tegen het Verdrag van Lausanne.

Na een filmvertoning waarin het verdrag gedetailleerd werd, hield Abdulkadir Omar van het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES) de eerste toespraak. De conferentie gaat door.