Vierde dag van wake tegen mijnbouw in Hakkari

  • Noord-Koerdistan

De op 22 april gestarte protestactie tegen de mijnbouwactiviteiten in het dorp Marunis (Kavaklı) in Hakkari, die al sinds 2007 aan de gang zijn en verwoesting van de natuur veroorzaken, gaat door. Bewoners uit naburige provincies en districten namen deel aan de actie en eisten dat Sedex Resources Mining Company stopt met de mijnbouwactiviteiten in het gebied.

De voortdurende wake bij de Şinê Brug op de snelweg tussen Hakkari en het Çukurca district ging zijn 4de dag in. De bewoners van het dorp, die ontmoetingen hadden met zowel ambtenaren van de regering van Hakkari als met de betrokken ambtenaren van het bedrijf, verklaarden dat hun eisen niet werden ingewilligd. Terwijl de inwoners hun protest voortzetten, heeft de gendarmerie intensieve veiligheidsmaatregelen genomen in de regio.

Terwijl een groep van ongeveer 100 mensen deelneemt aan de wake in het gebied waar de mijn zich bevindt, steunen ook burgers uit verschillende districten het protest.

De eisen van de burgers luiden als volgt: “De exploitatie van de mijn in de weidegebieden van het dorp Marunis moet onmiddellijk worden stopgezet. De schade die de mijnbouw toebrengt aan het milieu moet worden gecompenseerd. De leefomgeving van de dorpelingen moet worden hersteld. De regio moet herbebost worden.”