Viering van de val van het kalifaat: SDF waarschuwt voor heropleving van IS

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

Met de val van Baghouz op 23 maart 2019 kwam er een einde aan de territoriale heerschappij van de jihadistische militie “Islamitische Staat” (IS) in Syrië. Maar IS vormt nog steeds een grote dreiging, waarschuwen de Syrische Democratische Krachten (SDF) in een verklaring ter gelegenheid van het vierde jaar van de militaire nederlaag van het kalifaat. “IS blijft een bedreiging – zowel voor de autonome gebieden van Noord- en Oost-Syrië als voor de rest van de wereld”. Na het verliezen van de territoriale controle is de terroristische organisatie veranderd in een netwerk van slaapcellen die tot doel hebben IS weer op te bouwen, benadrukt de multi-etnische alliantie. De SDF ziet een groot rekruteringspotentieel in opvang- en interneringskampen zoals Al-Hol, dat wordt beschouwd als een tikkende tijdbom, en in de gevangenissen in de regio. Aanvallen zoals de aanval op het hoofdkwartier van Asayîş in Raqqa in december of de poging tot bestorming van het detentiecentrum Sina in Hesekê iets meer dan een jaar geleden onderstreepten de voortdurende dreiging die uitgaat van IS.

Oplossing van de kwestie van de gevangengenomen IS-jihadisten

“De definitieve nederlaag van IS vereist gezamenlijke inspanningen met de internationale gemeenschap en de uitbreiding van militaire en politieke samenwerking en veiligheidssamenwerking”, aldus de SDF. Cruciaal daarbij is de oplossing van de problematiek van de gevangen IS-jihadisten. Ongeveer 12.000 leden van de terroristische militie zitten momenteel in de gevangenis in Noord- en Oost-Syrië. Daarnaast zijn er tienduizenden geïnterneerde familieleden uit meer dan vijftig landen, wier last uitsluitend op de schouders van het zelfbestuur rust. De SDF heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk een beroep gedaan op de landen van herkomst om verantwoordelijkheid te tonen en hun burgers terug te nemen. “IS is een internationaal probleem, de internationale gemeenschap heeft de plicht om het aan te pakken en ervan af te komen”, benadrukt het bondgenootschap. Vooral IS-leden die in de opvangkampen zijn geïnterneerd, vormden een grote veiligheidslast voor Noord- en Oost-Syrië, maar slechts zeer weinig landen van herkomst zijn bereid hun onderdanen terug te nemen.

Oprichting van een internationaal IS-tribunaal

Een internationale speciale rechtbank voor de vervolging van haar leden zou een remedie kunnen bieden om de heropleving van de terroristische milities te voorkomen. In Noordoost-Syrië is er geen mogelijkheid tot juridische vervolging van buitenlandse terroristen. Processen onder de paraplu van een IS-tribunaal in de autonome regio zouden het mogelijk maken om eerlijke processen te organiseren in overeenstemming met internationaal recht en mensenrechtenverdragen – en de IS-jihadisten zouden ter verantwoording worden geroepen en veroordeeld waar ze hun misdaden hebben begaan. “De oprichting van zo’n rechtbank zou het gevaar van IS-leden verminderen en zou zeker de activiteiten van slaapcellen in binnen- en buitenland beïnvloeden”, meent de SDF. Maar ook het Westen is nog niet bereid om iets aan deze kwestie te doen.

Turkije ‘schoolvoorbeeld’ van steun aan ISIS

“Op dit punt is het belangrijk om te benadrukken hoe belangrijk het is voor de internationale gemeenschap om een ​​actieve rol te spelen bij het uitoefenen van druk op regionale landen die ISIS steunen, waardoor de terroristische organisatie zich kan reorganiseren en uitbreiden”, aldus SDF. Met name Turkije is een “schoolvoorbeeld” van directe steun aan IS. De bezettingszone die met geweld door de Turkse leiders in delen van Syrië is opgezet, is een “veilige haven” gebleken voor IS, zijn leiders en slaapcellen, bekritiseert de SDF en wijst op inlichtingeninformatie dat IS-huurmoordenaars die in Rojava gevangen zaten hun instructies volgden, richtlijnen en kreeg steun van de Turkse bezettingszone.

“De moord op talloze militieleiders en emirs in gebieden als Afrin, Idlib, Bab, Cerablus, Serêkaniyê en Girê Spî bevestigt dat Turkije actief werkt om ISIS nieuw leven in te blazen. Een reorganisatie van het kalifaat zou onze inspanningen om slapende cellen uit te schakelen belemmeren en de invloed van de extremistische IS-ideologie verzwakken. De internationale gemeenschap moet ook haar steun aan de wederopbouw van door terreur geteisterde gebieden in Noordoost-Syrië opvoeren door meer inspanningen te leveren op het gebied van gezondheid, infrastructuur en onderwijs. Dergelijke acties zullen de permanente uitroeiing van terroristische activiteiten helpen versnellen.”

Schrikbewind door de jihadisten

De zogenaamde IS nam in 2014 de controle over grote delen van Syrië en Irak en riep daar een “kalifaat” uit. De jihadisten vestigden een terreurbewind met onthoofdingen, stenigingen en seksuele slavernij van vrouwen. De oorlog tegen de terroristische milities, die na een internationale militaire interventie geleidelijk haar soevereiniteit verloren, duurde meer dan vijf jaar. De centrale kracht in de strijd tegen IS in Syrië was echter de SDF, waarvan de ruggengraat wordt gevormd door de strijders van de Volks- en Vrouwenverdedigingseenheden YPG en YPJ. Zij waren degenen die IS in Syrië eerst met vele offensieven terugduwden en uiteindelijk verpletterden. Een strijd waarin Rojava een hoge prijs in bloed betaalde met meer dan 11.000 slachtoffers.