Volksinitiatief Cizîrê lanceert campagne voor de vrijlating van Öcalan

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

Veel inwoners van Rojava volgen met grote gevoeligheid de situatie van Abdullah Öcalan, de Koerdische PKK-leider die gevangen zit op het eiland Imrali en wordt beschouwd als de visionair achter het radicaal-democratische project in de regio. Het Volksinitiatief Cizîrê heeft onder het motto “De fysieke vrijheid van Abdullah Öcalan is de voorwaarde voor vrede en broederschap in het Midden-Oosten” een reeks acties gelanceerd in de regio Cizîrê in Rojava.

Zondag 10 september begon een tweedaags tentenprotest waaraan veel honderden inwoners van de kleine stad deelnamen. Dit protest vindt plaats voor het huis van de Raad van Families van de Gevallenen en zal overgaan in een grote demonstratie. Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en raden uit omliggende dorpen nemen ook deel aan dit protest. Hisên Ramadan sprak tijdens de openingsrede en zei: “De isolatie van onze leider Abdullah Öcalan is gericht tegen de hele mensheid. We veroordelen het zwijgen van alle internationale mensenrechtenorganisaties en alle betrokken partijen. We zullen deze strijd voortzetten totdat we de fysieke vrijheid van de voorzitter hebben bereikt.”

Mihemed Şerîf van de Raad van Families van de Gevallenen verklaarde: “Rêber Apo heeft gestreden voor de vrijheid van alle onderdrukten en zijn leven gewijd aan de opbouw van democratie.”

Şadiya Yûsif, lid van het bestuur van de vrouwenbeweging, benadrukte: “Om de fysieke vrijheid van Abdullah Öcalan te waarborgen, moeten we vertrouwen hebben in zijn filosofie, deze begrijpen en in de samenleving toepassen.”

De situatie van Abdullah Öcalan wordt beschouwd als een graadmeter voor het optreden van de Turkse staat, met name tegen de Koerdische bevolking. De Turkse staat doet er alles aan om de visionair van een democratisch Midden-Oosten totaal te isoleren en te scheiden van de samenleving. Maar ondanks de isolatie groeit de verbondenheid met Öcalan en zijn filosofie, die in het praktische voorbeeld van Rojava wordt gerealiseerd.