Volksinitiatief Noord- en Oost-Syrië: Meer dan 2,5 miljoen handtekeningen voor de vrijheid van Abdullah Öcalan

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

Het Volksinitiatief van Noord- en Oost-Syrië lanceerde op 22 januari een handtekeningencampagne in samenwerking met het Vrijheid voor Abdullah Öcalan Initiatief- Syrië en eist dat het isolement tegen Öcalan wordt beëindigd en dat zijn fysieke vrijheid wordt veiliggesteld.

De campagne, uitgevoerd in alle regio’s van Noord- en Oost-Syrië, eindigde op 13 maart na het verzamelen van 2 miljoen 626 duizend 828 handtekeningen.

Volgens het Vrijheid voor Öcalan Initiatief-Syrië zullen de handtekeningen worden bezorgd aan het Comité ter voorkoming van foltering (CPT), internationaalrechtelijke instellingen en relevante partijen via het Advocatenkantoot Asrın  dat Öcalan vertegenwoordigt.

De campagne werd gelanceerd in samenwerking met Noord- en Oost-Syrische gemeenten, gemeenteraden, districten en steden onder het motto “De mensen van Noord- en Oost-Syrië roepen op tot opheffing van het isolement van Öcalan en zijn fysieke vrijheid.”

In een gesprek met ANHA verklaarden campagnevoerders dat Öcalan moet worden vrijgelaten omdat miljoenen mensen vertrouwen op zijn leiderschap.

Mehmud Gedo drukte de reden voor zijn goedkeuring uit: “Ik steunde de campagne om de fysieke vrijheid van Öcalan veilig te stellen. Hij zit al 24 jaar vast in de Imrali-gevangenis en iedereen weet dat hij daar op wrede wijze wordt opgesloten.”

Gedo vervolgde: “Ons doel is om onze stem over te brengen aan internationale mogendheden en relevante partijen. Alle landen van de wereld moeten weten dat miljoenen mensen pleiten voor de fysieke vrijheid van Öcalan.”

Gedo merkte op dat de fysieke vrijheid van Öcalan het begin zou betekenen van een oplossing voor alle conflicten en crises in het Midden-Oosten. Hij concludeerde: “Öcalan dient de democratie met zijn ideeën en filosofie.”

Een andere campagnevoerder, Ehmed Esad, verklaarde dat de campagne een belangrijke manier is om de aandacht te vestigen op de situatie van Öcalan en zijn fysieke vrijheid veilig te stellen.

Een burger genaamd Ehmed Hec Hisên zei dat hij de campagne steunde omdat hij denkt dat de vrijheid van het volk niet mogelijk is zonder de fysieke vrijheid van Öcalan. Hij zei: “Öcalan werd gearresteerd na een internationale samenzwering. Alle landen ter wereld zouden moeten weten dat volkeren niet vrij kunnen zijn zonder de fysieke vrijheid van Öcalan.”

Hec Hisên drong er bij de internationale gemeenschap en relevante partijen op aan om aan de eis van de actievoerders te voldoen en zei dat er dringend moet worden ingegrepen om de fysieke vrijheid van Öcalan veilig te stellen.