Volksvergadering: “Ideologisch bewustzijn versterken”

Grote delen van Noord-Koerdistan stemden duidelijk voor de democratische oppositie en tegen de Turkse dictator Erdoğan in de verkiezingen van mei, ondanks repressieve maatregelen en verkiezingsfraude. Toch kon de oppositie in Turkije niet zegevieren en de dictator ten val brengen. Om de oppositie te vernieuwen en te versterken zijn de Groene Linkse Partij (YSP) en de Democratische Volkspartij (HDP) samen met het volk een proces begonnen. Volksvergaderingen vormen de kern van dit democratische vernieuwingsproces aan de basis.

Istanbul: Kritiek op de kandidaatstelling

In Istanbul-Bağcılar werd de volksvergadering door veel mensen bijgewoond. Voor de HDP woonde Elif Bulut, lid van het Centraal Uitvoerend Comité (MYK) van de partij, de vergadering bij in het gebouw van de HDP-districtsvereniging. De medevoorzitter van de HDP-districtsvereniging, Raşit Ertuğrul, zei dat deze bijeenkomst bedoeld was om mensen “oog in oog” te brengen met de vertegenwoordigers van de partij. Hij benadrukte dat alle kritiek en suggesties van de mensen zullen worden meegenomen. Vervolgens benadrukte hij het belang van het Democratisch Volkscongres (HDK) als uitdrukking van het apoïstische paradigma en riep op tot een discussie over met name de tekortkomingen in het communiceren van dit paradigma. Hij zei: “Wat het probleem ook is geweest, het had op tijd besproken moeten worden en er hadden meteen voorstellen en oplossingen moeten worden gedaan.” De bezoekers van de bijeenkomst wezen op de toenemende desorganisatie van de samenleving, vooral de jeugd is gedepolitiseerd. Daarom is jeugdwerk extra belangrijk. Tegelijkertijd moeten de verkiezingscampagne en de nominatie van kandidaten voor de komende lokale verkiezingen gebaseerd zijn op voorstellen van de mensen.

Pirsûs: Reorganiseren op basis van volksvergaderingen

HDP-woordvoerder Ebru Günay, evenals DBP-bestuurslid Faruk Tatlı en YSP-parlementslid Ferit Şenyaşar woonden een volksvergadering bij in het HDP-districtsverenigingsgebouw in Pirsûs (tr. Suruç). Na een minuut stilte ter nagedachtenis aan degenen die zijn gedood in de strijd voor democratie, onderstreepte Günay het historische belang van de stad Pirsûs. Günay benadrukte dat de verkiezingsuitslag niet was zoals verwacht. Ze verwees naar het huidige vernieuwingsproces en zei: “We houden al vijf dagen volksvergaderingen in Riha (Urfa). We zullen onszelf reorganiseren in het licht van jullie kritiek en suggesties.” Daarna gaf ze het woord aan de aanwezigen.

Een deelnemer zei: “Van tijd tot tijd zijn er altijd kritieke fases geweest, maar de partij is altijd uit de as herrezen. Ook al zijn er moeilijkheden, we moeten de hoop niet verliezen. De partij heeft zichzelf altijd vernieuwd door middel van herstructurering en offensieven zoals de Êdî-Bese campagne. We hebben ons eerder geherstructureerd op basis van buurt- en dorpscommissies, en na die periode namen mensen meer deel aan de politiek. Het ideologisch bewustzijn moet sterk zijn, anders gaan we lijken op de systeempartijen.” Een andere aanwezige herinnerde zich het akkoord van Lausanne en zei: “Honderd jaar geleden hebben ze ons land in vieren gedeeld, maar we moeten verenigd blijven.”

Licê: strijd in de toekomst beter organiseren

Er werd ook een volksvergadering gehouden in Licê in de provincie Amed. De bijeenkomst werd bijgewoond door een groot aantal inwoners van de regio, de plaatsvervangend voorzitter van de HDP in de provincie Amed, Zeyad Ceylan, de mede-woordvoerders van de YSP in de provincie Amed, Pınar Sakın Tekin en Abbas Şahin, de afgevaardigden van de Groene Linkse Partij, Ömer Öcalan en Ceylan Akça, evenals leden van de partijraad van de HDP en het bestuur van de districten. In haar toespraak wees Pınar Sakık Tekin op het isolement van Abdullah Öcalan en zei dat dit isolement zich had uitgebreid tot alle gebieden van het leven. Na de bijeenkomst in Licê ontmoetten de partijvertegenwoordigers inwoners van de dorpen Elîkeya, Zengê en Tûtê. Tijdens de bijeenkomsten deden de mensen suggesties en uitten ze ook kritiek op de HDP. Ze eisten een beter georganiseerde strijd in de nieuwe fase.

Şirnex: uitweg is het doorbreken van Öcalans isolement

Huisbezoeken en volksvergaderingen werden georganiseerd in de districten Elkê (Beytüşebap), Cizîr (Cizre) en Silopîya in de provincie Şirnex. De volksvergadering vond plaats in het HDP-gebouw met de deelname van YSP-afgevaardigde Serhat Eren en een delegatie van de provinciale vereniging van Şirnex en werd met grote belangstelling ontvangen. Een van de aanwezigen herinnerde zich dat Abdullah Ocalan tijdens het onderhandelingsproces dat in 2015 door de Turkse staat werd afgebroken, had gezegd: “Als dit proces niet slaagt, zal er een zeer intense oorlog komen.” De deelnemer bekritiseerde: “Onze politiek kon dit niet begrijpen en voorzien. De uitweg uit de situatie waarin we ons bevinden is om het isolement van de heer Ocalan te doorbreken en de verworvenheden van Rojava te accepteren. Hiervoor moeten we de organisatie ontwikkelen en uitbreiden.” Daarna nam YSP parlementslid Serhat Eren het woord en zei: “In deze eeuw zijn onze parlementsleden, medeburgemeesters en duizenden bestuursleden gevangen gezet onder leiding van de AKP en MHP in het kader van repressie. De isolatie van de heer Ocalan is in praktijk gebracht. Onze mensen moeten goed weten dat geen enkel probleem kan worden opgelost zonder het isolement van de heer Ocalan te doorbreken. We moeten onze georganiseerde strijd versterken om het isolement te doorbreken.

Conferenties in augustus

In een reactie op de tegenvallende verkiezingsuitslag in mei zei Eren: “Hoewel onze partij werd aangevallen, moeten we onze mensen ook zelfkritiek geven. We zullen de kritiek en voorstellen van onze mensen bespreken op onze conferenties in augustus en dan zullen we ons congres houden in september. De kritiek en voorstellen van onze mensen zullen ons leiden.” In deze context werden er ook huisbezoeken georganiseerd in het district Cizîr. YSP parlementslid Ayşegül Doğan nam deel aan deze bezoeken. Ook tijdens de huisbezoeken luisterde de delegatie naar de kritiek en suggesties van de mensen.