Voormalig Peshmerga: “Zwijgen over chemische wapens ook schadelijk is voor Zuid-Koerdistan”

Ismail Ali Ismail, een voormalige Peshmerga (gevechtstroepen van Zuid-Koerdistan) en voormalig politicus van de Zuid-Koerdische KDP (regerende partij van de Barzani-clan), is een van degenen die Rojava Koerdistan in 2019 illegaal hebben bereikt. Ismail herinnert eraan dat de Koerdische vijanden gedurende meer dan 6 maanden allerlei wapens hebben gebruikt tegen het Koerdische volk en de guerrillastrijders in Bashur Koerdistan (Iraaks-Koerdistan), en zei: “Turkije gebruikte veel verboden wapens, zoals chemische wapens, tegen de guerrillastrijders. Ondanks al deze aanvallen kon Turkije het verzet niet breken.

Ismail verwees naar het voortdurende stilzwijgen van de regering in Bashur Koerdistan, en zei: “Het zou moeilijk zijn voor Bashur Koerdistan  om te bestaan als er geen guerrillastrijders waren. De regering steunt de indringers. De KDP heeft Turkije vanaf het allereerste begin geholpen. Enige tijd geleden waren er gasmaskers onderweg voor de guerrilla’s. De KDP nam ze in beslag. In zes maanden tijd werden 44 guerrillastrijders gedood bij aanvallen met chemische wapens, maar de KDP-regering legde geen verklaring af. De martelaren waren Koerden, die de Koerdische nationale revolutie dienden. De mensen van Bashur Koerdistan, die werden getroffen door de chemische aanvallen van de vijand, liggen ook in ziekenhuizen, maar hierover is niets gezegd.”

Ismail zei dat de KDP een obstakel is voor de mensen die zich tegen de bezetting willen verzetten: “De KDP staat de mensen niet toe om actie te ondernemen tegen de vijand. Hieruit blijkt duidelijk dat het de indringers ondersteunt.” Hij zei dat de mensen van Bashur Koerdistan de guerrilla’s moeten helpen die de mensen van Koerdistan dienen, ondanks alle druk en obstakels, en voegde eraan toe: “De guerrillastrijders vechten onbaatzuchtig voor de vier delen van Koerdistan. Onze mensen moeten hun acties opvoeren en de regering tot stilstand brengen tegen de verachtelijke indringers en de chemische wapens die ze gebruiken.”

Bron: ANF