Voorzitter EFA: Isolatie van Öcalan moet beëindigd worden

  • Brussel

Terwijl het verergerde absolute isolement van de Koerdische Volksleider Abdullah Öcalan al 32 maanden voortduurt, komen er vanuit de internationale arena steunbetuigingen voor het initiatief “Vrijheid voor Öcalan, politieke oplossing voor de Koerdische kwestie” dat op 10 oktober van start ging. Lorena Lopez de Lacalle, voorzitter van de Europese Vrije Alliantie (EFA), bekritiseerde tegenover ANF Nieuwsagentschap het isolement dat is opgelegd aan de Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan en zei dat de Turkse staat het onderhandelingsproces met de Koerden moet hervatten.

‘Koerdische volk wordt gestraft in de persoon van Öcalan’

“Deze omstandigheden van isolatie, opgelegd aan Abdullah Öcalan, zijn een absolute en volledige ontkenning en schending van het respect voor het internationaal recht”, zei EFA-voorzitter Lorena Lopez de Lacalle, eraan toevoegend dat de Turkse staat de internationale wetten negeert die het verplicht is na te leven. Lopez de la Calle benadrukte dat de mensenrechten niet alleen buiten de gevangenis maar ook binnen de gevangenis moeten worden nageleefd en gerespecteerd, en zei: “Abdullah Öcalan isoleren betekent ook zijn familie en het Koerdische volk straffen.”

‘Er moet een onderhandelingsproces komen waarbij Öcalan betrokken is’

Lopez de Lacalle benadrukte het belang van Abdullah Öcalans democratische confederalistische paradigma: “Gezien het feit dat Abdullah Öcalan het democratisch confederalisme voor een zeer lange tijd heeft aangenomen en zo een democratische weg heeft gezocht voor het bestaan van het Koerdische volk, zijn de isolatieomstandigheden waarin hij zich vandaag bevindt onaanvaardbaar. Wij zijn volledig tegen dit isolement.”

Lopez de Lacalle vervolgde: “Abdullah Öcalan moet deelnemen aan alle onderhandelingen. Als er een vredesproces moet komen, moet Öcalan aan dit proces deelnemen. Deze situatie is heel duidelijk, of Erdogan dit nu wil of niet. Daarom ligt de oplossing voor het Koerdische probleem in dialoog en onderhandeling waaraan Abdullah Öcalan moet deelnemen.”

‘Een charismatische leider die zijn volk verdedigt’

Lopez de Lacalle beschreef Abdullah Öcalan als “een charismatische en consequente leider die al tientallen jaren aandringt op een democratische politieke oplossing voor het Koerdische volk” en merkte op dat de houding van Öcalan voor de oplossing van het Koerdische vraagstuk door Europa moet worden omarmd. “Europa moet niet bezwijken voor de chantage van de oorlogen die vandaag plaatsvinden. Het is een feit dat we een compleet verlies van menselijkheid meemaken in Palestina of de aanvallen van Israël. Deze oorlogen bereiken dit punt juist omdat we geen actie ondernemen en geen oplossingen aandragen voor de problemen. Deze oorlogen zijn vandaag zover gekomen omdat we niet op tijd iets hebben gedaan voor Koerdistan, de mensen in de Sahara en Palestina. We willen niet dat het geweld ergens escaleert. Wij geloven dat het essentieel is om de weg vrij te maken voor dialoog en onderhandeling voor vrede en democratie in de wereld. In die zin vinden we de oproepen van Öcalan tot vrede en dialoog zeer positief.”

‘Zwijgen van Europa is hypocrisie’

Lopez de Lacalle bekritiseerde ook het stilzwijgen van Europa over de oorlog die de Turkse staat voert in Koerdistan, vooral in Rojava, en zei: “Deze houding van Europa is hypocrisie. Wij veroordelen deze hypocrisie. Het is duidelijk dat de aanvallen van de Turkse staat op Rojava niet alleen een schending van de mensenrechten zijn, maar ook een interventie en bezetting in de interne aangelegenheden van een land.”

‘Het belangrijkste doel van Turkije is om het systeem in Rojava te vernietigen’

Lopez de Lacalle verklaarde dat het belangrijkste doel van de aanvallen van de Turkse staat op Rojava is om het systeem te vernietigen dat in Rojava is opgebouwd: “Rojava heeft bewezen dat er een democratisch politiek systeem is geïmplementeerd in de regio. Het systeem in Rojava is een politiek systeem gebaseerd op bottom-up democratie dat het autocratische pad uitdaagt dat dictators in stand willen houden. Het creëert democratie van onderaf. Het doel van de aanvallen van de Turkse staat is om dit systeem te vernietigen. We mogen nooit accepteren dat zo’n systeem het doelwit is. Europa verkoopt zijn democratie heel goedkoop. Het maakt economische afspraken met Turkije om te voorkomen dat immigranten naar Europa komen. Door deze afspraken zwijgt Europa over alle rechtenschendingen door Turkije en Erdogan in Rojava en in Turkije.”