Voorzitter Orde van Advocaten in Diyarbakır: De Koerdische kwestie kan niet worden opgelost door veiligheidsbeleid

Noord-Koerdistan

In een interview met ANF Nieuwsagentschap verklaarde de voorzitter van de Orde van Advocaten in Diyarbakır, Nahit Eren, dat de fundamentele rechten en vrijheden in de afgelopen 7-8 jaar zijn ondermijnd en dat het land een veiligheidsperspectief heeft met betrekking tot de Koerdische kwestie en zeer slechte juridische praktijken. Eren zei dat ze getuige waren van een justitiële onderdrukking in zaken die betrekking hadden op de Koerden en de criminalisering van oppositionele stemmen.

Eren vervolgde: “Deelname aan bijeenkomsten en demonstraties werd zelfs onderworpen aan aanklachten. Nu leidt een kabinetswijziging natuurlijk tot nieuwe verwachtingen voor ons allemaal, na een vreselijke 7-8 jaar. De belangrijkste verandering was naar mijn mening de minister van Binnenlandse Zaken, wat een belangrijke ontwikkeling is. Natuurlijk moet men niet te optimistisch zijn over de kabinetswijziging. Naar mijn mening is er sprake van systeembeleid, dat wil zeggen staatsbeleid.”

Het systeem hangt niet af van individuen

Eren wees erop dat: “We weten niet of de kabinetswijziging zal leiden tot veranderingen in het systeem of beleid, maar het huidige regeringssysteem is niet erg afhankelijk van individuen. De nieuwe minister van Justitie is bijvoorbeeld al jaren plaatsvervangend voorzitter van de regeringspartij, en is een advocaat. We zullen zien of hij het probleem van onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Turkije zal oplossen, maar kamerlid Can Atalay van de TİP (Arbeiderspartij van Turkije) afdeling Hatay, is nog steeds niet vrijgelaten en de verklaringen van de minister over dit onderwerp zijn niet erg hoopgevend.”

Eren benadrukte dat de juridische en bureaucratische praktijk in Turkije gerelateerd is aan systemische veranderingen, en verklaarde: “Wanneer je de veiligheidsbeleid van de staat nastreeft bij het omgaan met de Koerdische kwestie, kun je geen stap vooruit zetten. Meer precies, als je de Koerdische kwestie beschouwt als een puur veiligheidsprobleem, nemen schendingen van rechten toe. De praktijk van de rechterlijke macht verandert ook wanneer je dialoog en onderhandeling bevordert als het gaat om democratie en vrijheden. De bureaucratische hard-line krimpt.”

Het nieuwe kabinet kan meer responsief zijn

Eren benadrukte dat ongeacht wie aan de macht komt, de Koerden altijd vrede, democratie, fundamentele rechten en vrijheden hebben geëist. Hij concludeerde: “Van tijd tot tijd werden deze eisen positief beantwoord. Er waren momenten waarop de deuren van de dialoog werden geopend. Als er een agressief beleid heerst, zullen de conflicten blijven bestaan. In dit opzicht zien we momenteel dat er een ernstige vermoeidheid is in heel Turkije. Het conflict in 2016, de couppoging, de pandemie, de aardbevingen en de economische crisis hebben geleid tot ernstige vermoeidheid in alle segmenten van de samenleving. Wat we nu nodig hebben is een serieuze sociale vredesomgeving. Ik kan zeggen dat deze regering en het nieuwe kabinet veel werk te doen hebben. Terwijl er in het verleden veel gezondere communicatie met de bureaucratie en ministeries kon worden gevoerd, konden we helaas de afgelopen jaren geen contact en communicatie tot stand brengen met minister van Binnenlandse Zaken en minister van Justitie Bekir Bozdag. We konden de contacten en communicatie die we hadden tijdens de ambtstermijn van Abdülhamit Gül niet herstellen. Ik geloof dat we in de nieuwe periode betere communicatie zullen hebben met het nieuwe kabinet.”