Voorzitters van 55 balies eisen vrijlating van TIP parlementslid Can Atalay

  • Turkije

De voorzitters van 55 advocatenverenigingen hielden een persverklaring voor het Constitutionele Hof (AYM) waarin ze de vrijlating eisten van de gevangene in de Gezi-zaak, advocaat Can Atalay, die nog steeds in de gevangenis zit ondanks het feit dat hij tijdens de algemene verkiezingen van 14 mei werd verkozen tot parlementslid voor Hatay voor de Arbeiderspartij van Turkije (TIP). Het parlementslid heeft zijn registratiebewijs al ontvangen.

De gezamenlijke persverklaring werd voorgelezen door Hüseyin Cihat Açıkalın, voorzitter van de Orde van Advocaten van Hatay. Açıkalın zei dat Atalay zich bezighield met vele sociale zaken terwijl hij werkte als advocaat en zijn beroep eervol uitoefende.

Açıkalın voegde eraan toe dat de rechtbank tijdens Atalay’s proces veel onwettige beslissingen heeft genomen.

Erinç Sağkan, voorzitter van de Unie van Turkse Advocaten (TBB), zei ook dat “uitgestelde rechtspraak geen rechtspraak is”.

Achtergrond

Can Atalay werd op 25 april 2022 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf in de zaak over de Gezi Park protesten in 2013, op beschuldiging van “het helpen bij een poging om de regering omver te werpen”.

Nadat het hof van beroep de veroordeling op 28 december 2022 bevestigde, werd er beroep aangetekend bij het Hof van Cassatie.

Can Atalay werd tijdens de verkiezingen van 14 mei verkozen tot parlementslid voor de TIP. Op 25 mei, na ontvangst van zijn parlementair mandaat via zijn advocaat, werd een aanvraag tot vrijlating ingediend via het nationale informatiesysteem voor de rechterlijke macht (UYAP), en op 26 mei werd een aanvraag ingediend bij het Hof van Cassatie.

De 3de Strafkamer van het Hof van Cassatie verwierp het verzoek tot vrijlating echter unaniem op 13 juli en negeerde de eerdere beslissingen van het Grondwettelijk Hof.

Het beroep tegen deze beslissing werd met een meerderheid van vier tegen één verworpen door de 4e strafkamer van het Hof van Cassatie, die de beslissing van de 3e strafkamer goedkeurde.