Vraag naar erkenning Armeense genocide “gevaar voor nationale belangen”

  • Turkije

Het openbaar ministerie van Ankara heeft een aanklacht ingediend tegen elf voormalige leden van het Centraal Uitvoerend Comité van de Democratische Volkspartij (HDP). Ze worden ervan beschuldigd de genocide op het Armeense volk te benoemen en erkenning te eisen – volgens het openbaar ministerie een “bedreiging van de nationale belangen” en het “vernederen van de Turkse natie”, zoals de autoriteit aankondigde. Op artikel 301 van het Turkse wetboek van strafrecht staat een gevangenisstraf van maximaal twee jaar.

De basis van de procedure is de naamgeving van de genocide van de Armeense natie in het Ottomaanse rijk. In een verklaring die op 24 april 2021 ter gelegenheid van de herdenkingsdag van de genocide werd gepubliceerd, riep het toenmalige HDP-bestuur op tot erkenning en aanpak van de misdaden, waarbij tussen 1915 en 1917 in wezen ongeveer 1,5 miljoen mensen om het leven kwamen. Het openbaar ministerie maakt er een “opzettelijke vernedering van de Turken” van en vreest dat nationale belangen in gevaar kunnen komen.

Aanklacht goedgekeurd door procureur-generaal

De onderzoeken naar aanleiding van de HDP-verklaring zijn direct na de publicatie van de HDP-verklaring gestart. In december werd bij het ministerie van Justitie een aanvraag ingediend voor goedkeuring van de aanklachten tegen in totaal 26 leden van het partijbestuur, waaronder de plaatsvervangende leiders Meral Danış Beştaş en Saruhan Oluç en parlementsleden Garo Paylan, Feleknas Uca en Ümit Dede. Artikel 301-aanklachten zijn onderworpen aan de toestemming van de minister van Justitie. De gevangengenomen econoom Alp Altınörs en de bekende socioloog Veli Saçılık, die zijn rechterarm verloor tijdens het bloedbad in de gevangenis van Operatie Return to Life in 2000, zijn ook bij de zaak betrokken.

‘Schaamteloze beledigingen tegen de Turkse staat valt niet onder vrijheid van meningsuiting’

“De Turkse staat en zijn natie worden beschuldigd van genocide die nooit heeft plaatsgevonden”, zei het openbaar ministerie van Ankara in een eerste rapport dat een jaar geleden aan het ministerie van Justitie werd voorgelegd. De huiveringwekkende rechtvaardiging luidt: “Genocide is een strafbaar feit in het internationale strafrecht sinds het VN-Verdrag van 1948 [over de voorkoming en bestraffing van genocide]. Daarom kan geen enkele natie of gemeenschap worden beschuldigd van genocide op basis van pijnlijke ervaringen die op enig moment vóór 1948 zijn opgedaan. Om een ​​daad tot genocide te verklaren, is een uitspraak van een bevoegde rechtbank vereist. Met betrekking tot de gebeurtenissen van 1915 is een dergelijk vonnis echter niet geveld.’ Indien het tegendeel wordt beweerd, zijn de grenzen van de toelaatbare kritiek die onder de vrijheid van meningsuiting vallen, overschreden. Dit geldt ook voor afgevaardigden van een partij in de Turkse Nationale Vergadering die een eed hebben afgelegd om de grondwet en de wet te respecteren en de taken van hun ambt gewetensvol uit te voeren, evenals voor leden van het bestuursorgaan van de partij. “Schaamteloze beledigingen tegen de Turkse staat en zijn natie vallen niet onder de vrijheid van meningsuiting.”

Aanklager verdraaide Perinçek-zaak tegen Zwitserland

Net als in het vorige onderzoeksrapport citeerde het Openbaar Ministerie in zijn tenlastelegging bijna elke pagina uit de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in verband met de vrijheid van meningsuiting. De autoriteit richtte zich met name op de Doğu Perinçek-zaak tegen Zwitserland, zij het in een verdraaide vorm. In 2005 beschreef de Turkse nationalist tijdens optredens in Zwitserland de genocide op het Armeense volk als een “internationale leugen”. Er zijn “etnische conflicten, slachtpartijen en bloedbaden geweest tussen Armeniërs en moslims”, maar “geen genocide”. Perinçek is voor deze uitlatingen veroordeeld onder verwijzing naar het Zwitserse racismestrafrecht. Ten onrechte oordeelde het EHRM eind 2013 en zag het een schending van het fundamentele recht op vrijheid van meningsuiting. Twee jaar later bevestigde de Grote Kamer het vonnis in eerste aanleg met tien tegen zeven stemmen, waartegen Zwitserland in hoger beroep was gegaan. Het EHRM voerde aan dat de controversiële verklaringen niet mogen worden beschouwd als een “aanval op de waardigheid” van Armeniërs, waarvoor een strafrechtelijke reactie van de Zwitserse rechterlijke macht nodig was. Geen enkele internationale wet verplicht Zwitserland om dergelijke verklaringen strafbaar te stellen. De Zwitserse rechtbanken hadden de eiser kennelijk gestraft voor het afwijken van “de in Zwitserland gevestigde opinies”.

“Oorlogsgerelateerde veiligheidsmaatregelen”

Het parket in Ankara ziet het oordeel van het EHRM over Perinçek als een bevestiging van de officiële staatsideologie van Turkije dat er geen genocide tegen het Armeense volk was, maar alleen “oorlogsgerelateerde veiligheidsmaatregelen”. De verwijzing naar het VN-genocideverdrag, dat “pas” in 1948 werd aangenomen – de tekst is grotendeels geformuleerd door Raphael Lemkin, die de term genocide in 1944 bedacht onder de indruk van de vernietiging van de Armeense natie en de vernietiging van de Joden – is kennelijk bedoeld om aan het gedrag van de Turkse daders geen juridische categorie toe te kennen, die bestond toen nog niet eens.

Datum proces nog onduidelijk

Het is echter nog onduidelijk wanneer het proces tegen de elf verdachten begint. Ook is niet bekend naar welke rechtbank de aanklacht is gegaan, maar hoogstwaarschijnlijk naar een jury. Daar beslist de bevoegde kamer over de opening van het hoofdgeding en een procesdatum.

301: Effectief hulpmiddel tegen oppositie

In Turkije worden intellectuelen die in de oppositie zitten en die niet geliefd zijn, herhaaldelijk voor de rechter gedaagd wegens vermeende minachting van de Turkse identiteit, om de vrijheid van meningsuiting en de grondrechten in te perken. De Armeense journalist Hrant Dink, die in 2007 in Istanbul werd vermoord, werd als eerste expliciet beschuldigd van “belediging van de Turksheid” en kreeg een voorwaardelijke straf. Zijn zoon Arat Dink werd ook beschuldigd van de misdaad. Advocaat en mensenrechtenactivist Eren Keskin wordt beschouwd als de meest aangeklaagde persoon in Turkije onder het controversiële artikel. Ze is tientallen keren aangeklaagd voor het overtreden van Sectie 301 en er lopen momenteel verschillende rechtszaken.