Vredesmoeders sturen steunbetuigingen naar lange mars in Frankrijk

  • Frankrijk

De 25 dagen durende mars van Parijs naar Straatsburg, die op 22 januari van start ging om de vrijheid van de Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan te eisen, is op zijn 12e dag voortgezet. De mars, georganiseerd door de Democratische Koerdische Raad van Frankrijk (CDK-F) en de Koerdische Vrouwenbeweging in Frankrijk (TJK-F), zal op 15 februari eindigen voor het Comité van de Raad van Europa ter voorkoming van foltering (CPT) in Straatsburg. De mars vindt plaats onder het motto “Vrijheid voor Abdullah Öcalan, gerechtigheid voor Koerden” als onderdeel van de internationale campagne “Vrijheid voor Abdullah Öcalan, een politieke oplossing voor de Koerdische kwestie”, die op 10 oktober 2023 wereldwijd van start ging.

Vredesmoeders in Turkije en Noord-Koerdistan stuurden steunbetuigingen naar de activisten die deelnamen aan de mars.

In hun boodschap aan de activisten van de Lange Mars zeiden de Vredesmoeders: “We feliciteren deze mars. We zullen zoveel mogelijk achter jullie blijven staan. We wensen jullie en ons volk succes!”

Een andere Vredesmoeder richtte zich tot alle moeders in Koerdistan en zei:

“Alle moeders uit Koerdistan moeten opstaan. Deze mars moet onder alle omstandigheden zijn doel bereiken. Iedereen moet opstaan en meedoen aan de vrijheidsmars. Iedereen moet begrijpen dat wij moeders het pad van onze kinderen en onze leider niet zullen verlaten. Laat dit goed begrepen worden!”

Een andere Vredesmoeder benadrukte dat de Vrijheidsmars een verplichte plicht is:

“Iedereen, jong en oud, zou deze mars moeten omarmen omdat het voor ons een mars van het bestaan is. We zijn niet bang voor martelingen en de dood, omdat we al deze paden al zijn gepasseerd. Onze enige angst zijn doodskisten die uit de kerkers komen. Verder zijn we nergens bang voor. De moeders van soldaten en politieagenten moeten ook eisen dat er een einde komt aan deze smerige oorlog. Er moet eindelijk vrede en rust komen in ons thuisland. We hopen dat de Vrijheidsmars succesvol zal zijn, dat er vrede en rust in ons land zal komen en dat de tranen van moeders zullen stoppen.”

Een andere Vredesmoeder zei: “We pleiten altijd voor vrede. Koerdische moeders moeten niet meer huilen. Ze zijn er allemaal kapot van. Niet onze kinderen, maar wijzelf sterven ook. Er moet eindelijk vrede komen tussen Koerden en Turken.”

Achtergrond Vredesmoeders

Het Vredesmoeder Initiatief, opgericht in Koerdistan in 1999, werkt aan een democratische oplossing voor de Koerdische kwestie. De meeste leden van het initiatief zijn moeders van wie de kinderen zijn omgekomen in de bevrijdingsstrijd of in de gevangenis zitten. Met hun inzet voor een waardige vrede hebben de vrouwen sindsdien talloze acties gevoerd en talloze mensen bereikt via hun politieke initiatief op alle niveaus.

Bron: ANF