Vrijheid voor Öcalan en een politieke oplossing voor de Koerdische kwestie

De campagne “Vrijheid voor Öcalan en een politieke oplossing voor de Koerdische kwestie” wordt vandaag gelanceerd op 74 locaties wereldwijd.

Op een persconferentie voor de Raad van Europa, het Comité tegen Marteling CPT en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg wordt de campagne “Vrijheid voor Öcalan en een politieke oplossing voor de Koerdische kwestie” gepresenteerd. Tegelijkertijd zullen op in totaal 74 plaatsen in Europa, Bangladesh, Pakistan, Tokio, India, Kenia, Zuid-Afrika, Latijns-Amerika en elders persverklaringen over de kwestie worden uitgegeven. Het getal 74 staat voor de leeftijd van Abdullah Ocalan. Academici, journalisten, NGO’s, politieke partijen, parlementsleden, activisten, filosofen, Nobelprijswinnaars, vrouwenorganisaties en vertegenwoordigers van inheemse volkeren zijn betrokken bij de wereldwijde campagne.

De campagne wordt overal gepresenteerd met de volgende tekst:

De internationale campagne “Vrijheid voor Öcalan en een politieke oplossing voor de Koerdische kwestie” verenigt sociale bewegingen, politieke partijen, gemeenschappen, vakbonden, activisten, intellectuelen en miljoenen Koerden en hun vrienden wereldwijd rond een gemeenschappelijk doel: het mogelijk maken van een rechtvaardige en democratische politieke oplossing voor de al meer dan een eeuw onopgeloste Koerdische kwestie in Turkije door Abdullah Öcalan deel te laten nemen aan een hernieuwde dialoog.

Abdullah Öcalan is een Koerdische filosoof, theoreticus en politieke vertegenwoordiger die wereldwijd wordt beschouwd als de vertegenwoordiger van miljoenen Koerden. In februari 1999 werd hij ontvoerd als onderdeel van een internationale geheime operatie en naar Turkije gebracht. Sindsdien zit hij in de gevangenis en is hij al jaren afgesloten van contact met de buitenwereld. Tot op de dag van vandaag wordt hij blootgesteld aan foltering en andere wrede en vernederende behandelingen.

Desondanks staat de beweging die door Öcalan is opgebouwd aan het hoofd van de Koerdische strijd voor zelfbeschikking en een multi-etnische, multireligieuze beweging voor democratie in het Midden-Oosten. Zijn theorieën inspireren mensen over de hele wereld die strijden voor zelfbeschikking, vrouwenemancipatie en het einde van alle vormen van ongelijkheid, onderdrukking en uitbuiting.

De onopgeloste “Koerdische kwestie” in Turkije – de conflicten en de politieke instabiliteit die voortkomen uit de gewelddadige ontzegging van fundamentele burgerlijke en politieke rechten aan 20 miljoen Koerdische burgers door de Republiek Turkije – heeft tienduizenden levens gekost, miljoenen mensen verdreven en wereldwijd hardnekkige nationalisten, religieuze fundamentalisten en autocraten bevorderd. Het is verbonden met veel van de ernstigste regionale en mondiale uitdagingen die van invloed zijn op het leven en welzijn van miljoenen mensen: bezetting, racisme, onderdrukking van vrouwen, religieuze intolerantie, economische uitbuiting en milieuschade.

De campagne is ook internationaal omdat de Koerdische kwestie een internationaal probleem is. Koerdistan is verdeeld tussen vier staten: Turkije, Iran, Irak en Syrië. Het waren Europese machten, waaronder Groot-Brittannië en Frankrijk, die deze verdeling meer dan een eeuw geleden hebben gecreëerd. Het feit dat Turkije überhaupt in staat is om oorlog te voeren tegen de Koerden in het hele Midden-Oosten is het resultaat van tientallen jaren onvoorwaardelijke steun van Duitsland, de Verenigde Staten en andere NAVO-leden – en de nieuwe strategie van Turkije om deze machten tegen andere landen zoals Rusland en Iran uit te spelen om antikoerdische concessies van alle kanten te verkrijgen.

Het is ook internationaal omdat de oplossingen van Öcalan internationaal zijn. De door hem ontworpen routekaart voor een politieke oplossing van de Koerdische kwestie zou een eeuw van oorlog en onderdrukking in Turkije en buurlanden kunnen beëindigen. De universele theorieën die het kader vormen voor zijn oplossingen zijn een model voor mensen overal ter wereld die op zoek zijn naar alternatieven en antwoorden op de grote crises van onze tijd – van groeiende ongelijkheid tot klimaatverandering tot de opkomst van extreemrechtse autocraten die profiteren van groeiende teleurstelling over het systeem.

Als Abdullah Öcalan vrij was en de mogelijkheid had om deel te nemen aan een politiek proces om de Koerdische kwestie op te lossen, zijn ideeën naar voren te brengen en verder te ontwikkelen, zou het resultaat meer vrijheid en vrede voor ons allen zijn. De autoritaire leiding in Turkije weet dit maar al te goed en vreest dit scenario zeer – en daarom houden ze Öcalan al bijna drie jaar in totale isolatie, met steun van de internationale gemeenschap, om hun eigen macht te behouden en hun eindeloze oorlogen voort te zetten.

In het laatste gesprek met zijn advocaten, dat plaatsvond in 2019, zei Öcalan dat hij de Koerdische kwestie binnen een week zou kunnen oplossen als hem de kans werd gegeven – en dat hij zijn ideeën voor een politieke oplossing van de Koerdische kwestie zelfs verder heeft ontwikkeld sinds de Turkse regering de vredesbesprekingen heeft stopgezet. Terwijl Turkije zijn bezetting van Koerdisch Irak en Noord- en Oost-Syrië uitbreidt en optreedt tegen andersdenkenden in binnen- en buitenland, hebben het Koerdische volk en andere volkeren van Turkije, gemeenschappen in het Midden-Oosten en de wereld nu meer dan ooit behoefte aan een politieke oplossing.

We maken ons meer dan ooit grote zorgen over de veiligheid en het welzijn van Öcalan. Isolatie in detentie wordt internationaal erkend als een vorm van marteling. Als deze vorm van marteling drie jaar aanhoudt, is dat buitengewoon gevaarlijk, aangezien deze vorm van mishandeling, die ook wel bekend staat als “witte marteling,” ernstige gevolgen heeft voor zowel de psychische als fysieke gezondheid van de betrokkenen. We weten niets over de huidige toestand van Öcalan, behalve dat er onlangs meerdere “disciplinaire straffen” tegen hem zijn opgelegd onder valse voorwendselen om een ontmoeting te voorkomen, en dat hij vermoedelijk met de dood is bedreigd.

Deze situatie is onhoudbaar. Daarom stellen wij de volgende eis:

Abdullah Öcalan moet de mogelijkheid krijgen om zijn advocaten en familie te ontmoeten en uiteindelijk onder voorwaarden te worden vrijgelaten waarmee hij een rol kan spelen bij het zoeken naar een rechtvaardige en democratische politieke oplossing voor het decennialange conflict in Turkije.