Vrouwelijke gevangenen in Bakırköy mogen 3 maanden geen bezoek ontvangen

  • Turkije

De AKP-MHP-regering blijft gevangenen systematisch martelen. Politieke vrouwelijke gevangenen in de gesloten vrouwengevangenis van Bakırköy worden onderworpen aan systematische marteling, zoals fouillering van het lichaam, een verbod op open en gesloten bezoeken aan hun familie, een verbod op telefoongesprekken, invallen op afdelingen, inbeslagname van brieven, fysiek ingrijpen, psychologische druk, verbod op boeken, tijdschriften en kranten.

Families van vrouwelijke gevangenen in de gesloten vrouwengevangenis van Bakırköy kregen op 26 oktober 2022 een bezoekverbod van drie maanden omdat ze protesteerden tegen de schendingen van de rechten in de gevangenis.

Ook het geven van informatie aan de families en advocaten van vrouwelijke gevangenen over de schendingen van rechten in de gevangenis is strafbaar. Gevangenen kregen maandenlang geen bezoek vanwege de informatie die ze aan hun families gaven.

De families zeiden dat de druk in de gevangenis toeneemt. Een familielid van een gevangene, die vroeg om niet bij naam genoemd te worden om verdere druk in de gevangenis te voorkomen, zei: “De families scandeerden leuzen om te protesteren tegen de druk op de gevangenen op 26 oktober. Alle gevangenen en mensen die die dag en die week een bezoek brachten, werden gedurende 3 maanden verhinderd om verdere bezoeken te ontvangen. De rechtenschendingen in de gevangenis zijn enorm toegenomen. Striponderzoeken, intimidatie, voortdurende invallen op de afdelingen, schending van het recht op gezondheid, hetzelfde en slecht voedsel, tekort aan warm en schoon water , bel- en telefoonverboden, verbodsbepalingen zoals het niet geven van kranten, tijdschriften en boeken worden toegepast.”

Het familielid van de gevangene voegde eraan toe: “Het is ook een misdaad om te praten over de schendingen van rechten in de gevangenis en daarover informatie te geven aan mensenrechtenorganisaties. Veel vrienden die eerder hun rechtenschendingen in deze gevangenis uitten, werden gestraft. Als families van de gevangenen roepen we iedereen op gevoelig te zijn om een ​​einde te maken aan deze onderdrukking en schending van rechten tegen de gevangenen.”