Vrouwen in Noordoost-Syrië worden sterker door zich te organiseren

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

Vrouwen in Noordoost-Syrië worden sterker door zich te organiseren op alle terreinen van het leven, van economie tot kunst, van maatschappelijk werk tot politiek, van ecologie tot diplomatie. De vrouwen die de Rojava-revolutie leiden, bereiden zich voor om een democratische academie voor vrouwenpolitiek op te richten.

Het Comité voor Diplomatie, opgericht in 2012 onder de paraplu van Yekîtiya Star (nu Kongrastar), een confederatie van vrouwenorganisaties in Rojava, is verantwoordelijk voor het organiseren en ontwikkelen van diplomatieke activiteiten van vrouwen. Het voert ook activiteiten uit voor de nationale eenheid en de gemeenschappelijke strijd van Koerdische vrouwen. Het richt vrouwenplatforms op in samenwerking met andere organisaties die tegen het kapitalisme, het fascisme en het door mannen gedomineerde systeem zijn. De commissie zet zich in om de vrouwenrevolutie van Rojava te promoten en het gemeenschappelijke erfgoed van vrouwen in de wereld en het Midden-Oosten te beschermen en de strijd te verenigen. Het gaat ook over het onderwijssysteem.

Comités in elke regio

Het Comité voor Diplomatie van vrouwenkoepelorganisatie Kongra Star heeft niet alleen kantoren in Qamishlo, maar ook in veel andere steden, van Aleppo tot Dêrîk. Sinds 2013-2014 voeren haar kantoren activiteiten uit in Libanon, Europa en Bashur (Zuid-Koerdistan). De Libanese vertegenwoordiging is een belangrijke toegangspoort voor haar activiteiten in het Midden-Oosten. Om de Vrouwenrevolutie te verspreiden wil het comité een draagvlak creëren voor vrouwenemancipatie in Libanon en het Midden-Oosten.

De Zuid-Koerdische vertegenwoordiging heeft als missie het uitdragen van de ontwikkelingen op politiek en sociaal gebied, en de resultaten die zijn geboekt in verband met onderwerpen als het co-voorzitterschapssysteem en vrouwenwetten in de andere delen van Koerdistan.

De Europese vertegenwoordiging is niet alleen beperkt tot Europa. Het wil ook vrouwen wereldwijd bereiken, van Latijns-Amerika tot Azië.

Het doel is niet een koepelorganisatie te vormen

Kongra Star is een soort confederatieve koepelorganisatie van vrouwenbewegingen in Noordoost-Syrië. Hun doel is echter niet om een overkoepelende organisatie op te richten, terwijl er nog steeds wordt gedebatteerd over hoe de diplomatieke activiteiten van vrouwen in Noordoost-Syrië kunnen worden gebundeld. Het niveau van institutionalisering in het 11e jaar van de Vrouwenrevolutie is een belangrijke basis voor diplomatie.

Naast Noordoost-Syrië is er een diplomatiek centrum in Aleppo. Vanwege het criminaliseringsbeleid, de veiligheidsproblemen en de antidemocratische houding van functionarissen heeft Kongra Star beperkte mogelijkheden om allianties te organiseren en te ontwikkelen in de regio’s die worden gecontroleerd door de regering van Damascus. Er is ook een Vrouweninitiatief.

Schoolactiviteiten

Een van de belangrijkste kenmerken van vrouwendiplomatie is onderwijs. Er is een plan om binnen het komende jaar een democratische academie voor vrouwenpolitiek op te richten, waar vooraanstaande vrouwelijke politici van over de hele wereld samenkomen, theoretische debatten aangaan, hun ervaringen evalueren en delen, en nieuwe gemeenschappelijke doelen identificeren. Daarnaast worden er trainingscircuits geïntroduceerd.

Gezamenlijke arbeid voor vrouwen

In een gesprek met ANF Nieuwsgentschap verklaarde Menal Mihemed, een lid van Kongra Star’s Comité voor Diplomatie en Vergadering, dat er tot nu toe zeer serieuze gezamenlijke inspanningen zijn geleverd door vrouwen: “Het is niet genoeg om over één enkele instelling te praten. Solidariteitscomités, vriendschapscomités en Koerdische vrouwendiplomatieorganisaties in het buitenland hebben ook zeer serieuze verantwoordelijkheden op zich genomen. De afgelopen 10 jaar zijn er promotionele activiteiten uitgevoerd. Als we naar voorgaande jaren kijken, was er altijd vooruitgang, maar het had beter gekund. We hadden meer allianties moeten aangaan.”