Vrouwen komen ondanks politieblokkade bijeen voor Raad van State vanwege zaak Verdrag van Istanbul

Leden van politieke partijen, vrouwenorganisaties en verschillende ordes van advocaten legden een verklaring af voor de Raad van State vóór de 4e zitting van de rechtszaak die was aangespannen om de terugtrekking uit het Verdrag van Istanbul nietig te verklaren.

De woordvoerder van de Democratische Volkspartij (HDP), Ayşe Acar Başaran, leden van de Republikeinse Volkspartij (CHP) en Halkevi, hoofd van de Turkish Medische Vereniging (TTB) Şebnem Korur Fincancı, leden van het Vrouwenplatform voor Gelijkheid (EŞİK), vrouwelijke leden van de  (KESK), de Unie van Kamers van Turkse Ingenieurs en Architecten(TMMOB), vrouwenorganisaties, vakbonden en balies woonden de persconferentie bij.

De vrouwen legden een persverklaring af buiten de Raad van State nadat ze door de politie waren belemmerd bij het betreden van het erf. Tijdens de persverklaring werd een activist aangehouden wegens vermeende “belediging van de politie”. Vrouwen reageerden op het ingrijpen van de politie.

” Klap voor vrouwenrechten”

Tülin Eraslan sprak namens het Vrouwenplatform voor Gelijkheid (EŞİK). “We zijn hier als mensen die willen blijven leven. Het besluit van de president is een klap voor het leven van vrouwen, gelijkheid, democratie, gerechtigheid en de strijd tegen mannelijk geweld. We zagen de negatieve druk van de onrechtmatige beslissing op de rechterlijke macht in de zaak van vermoorde Pınar Gültekin. Opnieuw kreeg een moordenaar een ‘mannelijke’ korting. We zijn hier om aan te kondigen dat alle vrouwen zullen strijden om de strafvermindering die aan Cemal Metin Avcı is gegeven ongedaan te maken en de vrijspraak van zijn familieleden die het bewijs hebben verpest en hem hebben geholpen en aangezet in een hogere rechtbank”, zei Eraslan.

Nurhan Demirtan, die sprak namens de Internationale Vrouwen Onderzoeksvereniging voor Staatsrecht, wees op de onwettigheid van het terugtrekkingsbesluit.

İnci İnsesöğüt hield een toespraak namens het Vrouweninitiatief Çanakkale en zei: “We hebben nooit afstand gedaan van de strijd en we hebben duizenden handtekeningen verzameld. Dit is de wil van vrouwen om te leven.”

Şebnem Korur Fincancı, hoofd van de Turkse Medische Vereniging (TTB)  hield eveneens een toespraak en zei: “Als artsen zijn we betrokken bij elke fase van de preventie-, beschermings- en ondersteuningsmechanismen van deze conventie. Daarom is het onze plicht om de belangrijkste bedreigingen voor de volksgezondheid en seksisme te bestrijden. De Centra voor Preventie en Monitoring Geweld (ŞÖNİM) kunnen vrouwen niet beschermen. We zagen in het geval van Pınar Gültekin dat ze ons niet beschermden. We zullen samen strijden voor de volledige uitvoering van het verdrag.”

Reactie op politieinterventie

“We zijn gekomen om onze rechten, ons leven, opnieuw te verdedigen. Ze proberen zo’n universeel recht weg te werken. Wij veroordelen dit. Denk niet dat je de belangenbehartiging van het Verdrag van Istanbul kunt bagatelliseren en dat je ons hier in een hoek kunt drijven”, zei Gülsüm Kav, hoofd van het ‘Platform We Will Stop Femicide’ (KCDP), in reactie op het politie-interventie.

‘Wij erkennen de intrekking niet’

HDP-woordvoerder Ayşe Acar Başaran zei ook dat ze het besluit van Turkije om zich terug te trekken uit de conventie niet erkennen. Başaran haalde de strafvermindering aan die was gegeven aan Avcı die Pınar Gültekin vermoordde, en verklaarde: “We hebben het over waarom de Conventie van Istanbul zo belangrijk is. Elke dag wordt er in dit land minstens één vrouw vermoord, en de regering, de staat en de wetshandhavers richten zich vrouwen in plaats van de moordenaars. Maar hier kondigen we nogmaals aan dat we als HDP ons zullen blijven verzetten op alle gebieden van het leven en Het Verdrag van Istanbul zullen blijven promoten. Succes en overwinning zullen worden bereikt door de strijd van vrouwen.”

“Het Verdrag van Istanbul, dat is ingevoerd om vrouwen te beschermen, is op 21 maart 2021 door één man beëindigd. Daarna hebben veel instellingen de Raad van State verzocht om nietigverklaring van dit onrechtmatige besluit. De Raad van State heeft deze onrechtmatigheid echter niet gestopt. Sindsdien zijn 500 van onze zussen vermoord. Vandaag verwachten we dat de Raad van State een einde maakt aan deze onrechtmatigheid’, zegt Aylin Nazlıaka, voorzitter van de Vrouwenvereniging van de CHP (Republikeinse Volkspartij).

Na de verklaringen gingen de vrouwelijke activisten naar de rechtszaal van de Raad van State.