“Vrouwen moeten hun eigen verdedigingskracht vormen”

Şimal Ülkem Güneş, coördinatielid van de Partij van Vrije Vrouwen in Koerdistan (PAJK), sprak in een interview met Arjîn Baysal van vrouwenzender Jin TV over het belang van de Koerdische vrouwenbeweging en haar ideologie. Ze bekritiseerde het perspectief van veel vrouwenbewegingen wereldwijd op de Koerdische vrouwenbeweging en zei: “Ze denken dat onze vrouwenoriëntatie gebaseerd is op anti-mannelijkheid en dat onze strijd overschaduwd wordt door de nationale strijd. Natuurlijk willen we de genocidale en verkrachtende orde overwinnen, maar de dialectiek van onze strijd is een positieve en constructieve dialectiek.”

Kun je het concept van de vrouwenbevrijdingsideologie, ontwikkeld door Abdullah Öcalan, in meer detail uitleggen? Hoe definieert de vrouwenbeweging dit concept en haar strijd?

Onze vrouwenbevrijdingsideologie is gebaseerd op vier principes:

Ons eerste principe is patriottisme. Zoals we keer op keer hebben gezegd, zonder land, zonder grond, kunnen vrouwen zich niet organiseren als een samenleving en ook niet vrij zijn. Vrouwen hebben hun wortels nodig.

Ons tweede principe is het principe van het vrije denken en de vrije wil. Als een vrouw zichzelf niet intellectueel heeft bevrijd, zal ze altijd veroordeeld zijn tot slavernij.

Ons derde principe is organisatie. Dit principe is een onmisbare voorwaarde voor vrouwen. Eerst werd de organisatie van vrouwen ontbonden en vervolgens werden vrouwen steeds verder gedevalueerd.

Ons vierde principe is de strijd. “Mücadele” (strijd) is etymologisch een Arabisch woord en de naam van een soera in de Koran* (al-Mujadalah/al-Mugadalah soera 58, scheiding). Zowel als soera als als term betekent Mujadalah* “de vrouw die haar rechten opeist”. Vandaag de dag legitimeert de Islam, die geregeerd wordt door een door mannen gedomineerde mentaliteit en systeem, het afslachten van vrouwen in naam van de religie, terwijl haar heilige boek een dergelijke soera bevat.

Alle onderwerpen die we behandelen in ons Xwebûn-programma zijn onderwerpen die te maken hebben met strijd. In feite wordt het leven van onze vrouwen al vanaf onze geboorte gekenmerkt door moeilijke strijd. Waarom heeft Abdullah Öcalan strijd tot een van de principes van de vrouwenbevrijdingsideologie gemaakt?

Niets in het universum kan zich ontwikkelen zonder strijd. Als vrouwen niet strijden, kunnen ze zichzelf niet verdedigen, hun identiteit niet beschermen en hun uniekheid niet bewaren. De strijd waar we het hier over hebben is geen strijd waarin de sterken winnen en de zwakken verliezen. Het is niet zoals het heersende systeem. In de natuur en in de mens is er constante beweging en constante opbouw. Tot 50 jaar geleden konden Koerdische vrouwen niet zeggen “Ik ben Koerdisch”. Al hun handelingen waren gericht op de man. Met Rêber Apo [Abdullah Öcalan] kwam het vrouwelijke karakter op de voorgrond in de Koerdische revolutie. Vandaag zien we het niveau dat vrouwen bereikt hebben. We hebben hiervoor een hoge prijs betaald, maar onze strijd gaat door.

Ze hebben gezegd dat de strijd bepaald wordt door het recht op zelfverdediging, maar het systeem beweert dat de strijd een opstand is en alleen vernietiging tot doel heeft. Daarom wordt het afgeschilderd als iets slechts. Als vrouwenbeweging hebben jullie een ander doel. Jullie bieden ook een alternatief voor alles wat jullie afwijzen …

Tot ver in de 20e eeuw waren de gevechten gericht op het grijpen van de macht. Iedereen vocht om de macht.Na het echte socialisme werden veel mensen ongerust en raakten in een crisis; de hoop van het volk, vrouwen en jongeren werd teleurgesteld. Toen Rêber Apo het echte socialisme analyseerde, voerde hij daarom ook theoretische en ideologische discussies over vrouwenbewegingen en het karakter van vrouwen en bekritiseerde hij de doodlopende weg van het echte socialisme. Na zijn gevangenschap in 1999 bleef hij de ideologische strijd ontwikkelen. Veel mensen kennen ons, de vrouwenbeweging, niet. Ze denken dat we klassieke communisten en socialisten zijn en dat het ons doel is om een staat en een leger op te richten. De vrouwenbewegingen zien de Vrije Vrouwenbeweging van Koerdistan ook als Koerdische feministen. Ze denken dat we de vrouwenbeweging ontwikkelen op basis van een anti-mannelijke houding en dat onze strijd overschaduwd wordt door de nationale strijd. Ze definiëren onze beweging op een zeer schematische manier. Natuurlijk willen we de genocidale en verkrachtende orde uitroeien, maar de dialectiek van onze strijd is een positieve en constructieve dialectiek. Het laat de dingen die niet nuttig zijn voor de samenleving buiten beschouwing en benadrukt de goede dingen.

Honderden vrouwenstrijden hebben zich in deze eeuw ontwikkeld, maar we zien dat al deze strijd niet met elkaar verbonden is. Deze strijden zijn opstanden op de ene plek en tijdelijke strijden op een andere plek. Denk je dat deze vormen van strijd genoeg zijn?

Vanaf 2010 tot vandaag hebben vrouwen in Koerdistan, het Midden-Oosten en over de hele wereld zeer belangrijke en belangrijke opstanden gerealiseerd. De meest recente was de “Jin Jiyan Azadî” [Vrouwen, Leven, Vrijheid -red.] opstand. Deze opstand putte zijn kracht en inspiratie uit de Koerdische guerrilla’s en de Rojava-revolutie. We kunnen stellen dat vrouwenprotesten soms uitgroeien tot opstanden. Op dagen als 25 november en 8 maart worden vrouwenprotesten massaler uitgevoerd, maar ook al zijn deze strijden erin geslaagd om de vrouwenstrijd op de agenda te zetten en het door mannen gedomineerde systeem ter discussie te stellen, ze zijn nog steeds in de eerste plaats een strijd voor meer rechten, terwijl ze aan de andere kant ook strijden voor een sterkere plek in het systeem en een betere economische positie. Tegelijkertijd is er een andere kant die zichzelf ziet als een alternatief voor de Derde Wereldoorlog en de wereld met vrouwenkleur wil bevrijden en mooier wil maken.

Je hebt gelijk, er is een strijd, maar we bereiken de gewenste doelen niet. Wat zijn de redenen hiervoor?

De strategie van legitieme zelfverdediging was zwak. Het is waar dat vrouwen erg moedig zijn, zichzelf opofferen en voor zichzelf opkomen. Net zoals de Parijse Commune niet lang overleefde omdat haar zelfverdediging zwak was, denk ik dat dit aspect ook ontbrak in de vrouwenstrijd. De vrouwenbewegingen moeten zichzelf verdedigen, hun eigen krachten opbouwen om hun bewegingen te verdedigen. Alle bezettingssystemen en hegemoniale systemen hebben verdedigingstroepen om zichzelf te beschermen. Hegemoniale systemen verlengen hun leven meestal door oorlog. Als er geen oorlog is, kan de defensie-industrie zich niet ontwikkelen; als er geen oorlog is, kan demografie niet gebruikt worden in het belang van het systeem; als er geen oorlog is, is er geen honger, dan kunnen vrouwen niet vernietigd worden en kunnen hun waarden niet aangevallen worden. De Turkse staat gebruikt chemische en zelfs nucleaire wapens tegen onze strijdkrachten. Het wil zowel de guerrillastrijders als de natuur vernietigen.

Als zelfverdediging één van de ontbrekende aspecten is, dan is een ander aspect het onvermogen van vrouwen om zich te verenigen en te organiseren …

Natuurlijk is organisatie noodzakelijk voor de ontwikkeling van zelfverdediging. In een tijd waarin vrouwen alleen als handelswaar worden gezien, moeten we al deze kwesties bespreken. Het zou niet juist zijn om alleen onder elkaar te discussiëren en te doen alsof we geen veiligheidsprobleem hebben. Wat ik alle vrouwen zou willen aanraden is om onze organisatie te verbeteren. Wij, de Koerdische Vrouwenbeweging, kunnen dit doen omdat we een eis, een project en een ideologie hebben. Waarom vormen we geen front tegen dit systeem? Waarom bouwen we geen vrouwencoalitie?

Er worden stappen ondernomen voor de dingen die je noemde, dat zouden we ook moeten zien. In het Midden-Oosten zien we bijvoorbeeld Koerdische, Assyrische en Arabische vrouwen samenkomen in Rojava. Koerdische en Arabische vrouwen komen ook samen in Şengal …

We zien ook wat voor aanvallen er tegen vrouwen zijn gericht. De georganiseerde bewegingen worden het meest aangevallen. In het Midden-Oosten wordt de Koerdische vrijheidsbeweging en vooral de vrijheidsbeweging van vrouwen systematisch aangevallen, de klok rond. Al onze activisten en leiders staan op de rode lijst, ze zijn het doelwit in de steden en in de bergen omdat ze als een groot gevaar worden gezien. Onze vernietiging wordt gezien als een voorwaarde voor ons bestaan.

De vrouwen van Afghanistan stonden ooit onder de heerschappij van de VS en staan nu onder de heerschappij van de Taliban. Er zijn hierover discussies geweest in jullie beweging. Dat is een goed voorbeeld …

We verwelkomen de strijd van de vrouwen in Afghanistan en willen benadrukken dat we tot het einde aan hun zijde zullen staan. We zijn enige tijd geleden een beweging voor Afghaanse en Yezidi-vrouwen gestart. Natuurlijk kan deze situatie niet met één enkele actie worden opgelost, er zijn creatieve acties en werk voor nodig. Net als de vogel Simurgh* moeten we samen vechten.

Dus, zoals blijkt uit jullie beoordelingen, gaat het niet alleen om het analyseren van de situatie van vrouwen en het erkennen van hun eigen onderdrukking. Er zit een zekere remming in de strijd en in de kwestie van organisatie. Vrouwen hebben zich ten doel gesteld om van deze eeuw de eeuw van de vrouw te maken. Wat stel je dan voor?

We moeten gender- en vrouwenkwesties tot hoofdthema maken. We moeten onze organisatie versterken. We moeten ons confederaal-autonoom systeem ontwikkelen. Er wordt opgemerkt dat vrouwen geen manifest hebben, dat ze geen ideologie hebben. Vrouwen voeren soms discussies in die richting. We kunnen het vrouwenmanifest bespreken in de context van het liberale, ecologische en democratische paradigma en het sociale contract. Het is waar dat er een blokkade is, maar slechts op één front. We kunnen deze situatie doorbreken.

Als we het over de vrouwenstrijd hebben, moeten we ook twee revolutionairen noemen zoals Sakine Cansız en Evîn Goyî. We zijn schatplichtig aan hun strijd. Onlangs werd hun dood herdacht, wil je daar iets over zeggen?

Ik gedenk met respect onze twee kameraden en Heval Rojbîn (Fidan Doğan) en Ronahî (Leyla Şaylemez). We zullen zeker hun doelen en wensen realiseren. Heval Sara was een van de oprichters van onze partij. Ze streed meer dan 40 jaar in de vrijheidsbeweging. De heersende machten hebben het gemunt op de vrouwen die ze het gevaarlijkst voor zichzelf vinden. Heval Sara en Heval Evîn waren de pioniers van dit volk. Heval Evîn kwam uit het hart van Botan en bracht haar leven door in onze organisatie. Zij waren het doelwit bij uitstek. Wij veroordelen beide complotten. Ik zeg samenzwering omdat Rêber Apo het als een samenzwering heeft gedefinieerd. Ik herdenk alle gevallen revolutionaire vrouwen in de persoon van deze twee kameraden.

* al-Mujadalah/al-Mugadalah Soera 58: In deze specifieke historische context benadrukt het vers het recht van vrouwen om hun zorgen te uiten en gerechtigheid te zoeken. Het wijst erop dat God de klachten van vrouwen hoort en dat de rechten van vrouwen beschermd moeten worden.

* De etymologie van het Arabische woord “Al-Mujadalah” (المجادلة) is terug te voeren op het Arabische stamwoord “جادل” (jadala), dat de betekenis heeft van “argumenteren”, “debatteren” of “twisten”. “Mu” is een intensiverend voorvoegsel. De verklaring van Baysal verwijst meer naar de Koraninterpretatie van de term langs de bovengenoemde soera, die ook vertaald wordt als “de vrouw die haar recht zoekt”.

* Simurgh of Koerdisch Semrûk betekent “30 vogels” (Farsi: Si – dertig, Murgh – vogel), Semrûk is een feniksachtig mythisch wezen. In verschillende verhalen en epische gedichten van zowel Perzische als Koerdische oorsprong, vooral in de “Siyâsatnâme” (Boek van de Politiek) in het beroemde epische gedicht “Mantiq al-Tayr” (Conferentie van de Vogels) van Fariduddin Attar, speelt de Simurgh een centrale rol. In de “Conferentie van de Vogels” is de Simurgh de wijze leider van de vogels, naar wie ze op weg gaan op zoek naar spirituele verlichting. Op hun reis overwinnen de vogels vele obstakels om zich uiteindelijk te realiseren dat de Simurgh daadwerkelijk in henzelf bestaat. De Koerdische schrijver Feqîye Teyran/Mir Mihemed uit het vorstendom Cizîrê Botan nam het motief over in zijn Koerdische epische poëzie en liedteksten in de 17e eeuw. Zelfs zijn pseudoniem Feqîye Teyran betekent “leerling van de vogels”. Teyran schreef onder andere de eerste Kurmanci grammatica.