Vrouwen zullen blijven strijden, zeggen activisten na arrestaties in Istanbul

  • Turkije

Tal van activisten, politici en artiesten zijn dinsdag in Istanbul gearresteerd. Onder de 21 mensen die zijn gearresteerd en beschuldigd van “terroristische daden” bevinden zich de voorzitter van de vereniging Kadın Zamanı (Vrouwentijd), Dilek Başalan, activisten van de Koerdische vrouwenbeweging TJA en het Vredesmoeders Initiatief, DEM politici en twee muzikanten van het Mesopotamisch Cultureel Centrum (MKM). De vereniging Kadın Zamanı hield woensdag een persconferentie op haar kantoor in het Beyoğlu district van Istanbul en verklaarde duidelijk dat de vrouwenbeweging niet tot zwijgen kan worden gebracht. De vereniging komt op voor de rechten van Koerdische vrouwen en werkt samen met de feministische beweging in Turkije.

“De vrouwenstrijd kan niet worden gestopt”

“De vrouwenstrijd is niet te stoppen” stond er op het spandoek waarachter Berivan Saruhan en advocate Esra Biber de verklaring van de vereniging over de onderdrukking van Koerdische activisten in Turkije voorlazen. De verklaring werd zowel in het Koerdisch als in het Turks voorgelezen. Esra Biber, die de vereniging vertegenwoordigt als advocaat, legde uit dat de rechterlijke macht in Turkije haar onafhankelijkheid heeft verloren en “arm in arm” handelt met de door mannen gedomineerde regering. De advocate kwalificeerde de arrestaties als een criminalisering van het werk van vrouwen en van iedereen die vecht voor een gelijk, vrij en menselijk leven tegen de seksistische en vrouwenhatende politiek van de regering. Degenen die tegen dit beleid vechten worden door de regering “terroristen” genoemd.

Biber zei: “De arrestaties van Dilek Başalan, de voorzitter van onze vereniging, een mensenrechten- en vrouwenrechtenverdediger die zich al jaren inzet om ervoor te zorgen dat Koerdische vrouwen die in Istanbul wonen toegang hebben tot mechanismen om geweld tegen vrouwen te bestrijden, onze TJA-vrienden, die een actieve rol hebben in de strijd van Koerdische vrouwen en de vrouwen die opkomen voor de culturele rechten van Koerdische vrouwen in het Mesopotamisch Cultureel Centrum, zijn een poging om de strijd tegen de verschillende schendingen van de rechten waaraan Koerdische vrouwen worden onderworpen het zwijgen op te leggen.”

Bron: ANF