Vrouwenforum voor Şengal en Afghanistan in Raqqa

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

De Koerdische Vrouwengemeenschap (KJK) heeft een solidariteitscampagne voor Yezidi- en Afghaanse vrouwen uitgeroepen van 3 tot 15 augustus. De campagneperiode markeert het begin van de genocide en vrouwenmoord in Şengal op 3 augustus 2014 en het aan de macht komen van de Taliban in Afghanistan op 15 augustus 2021. Vrouwenorganisaties uit verschillende landen nemen deel aan de campagne, ook in de autonome regio in het noorden en oosten van Syrië. In dit kader wordt op 7 augustus in Raqqa een vrouwenforum gehouden. Vertegenwoordigers van de vrouwenvereniging Kongra Star, de vrouwengemeenschap Zenobiya, de Toekomstpartij van Syrië, de Jineolojî Academie, de PYD, de Yezidi- en Armeense vrouwenverenigingen en gasten uit andere landen in het Midden-Oosten zullen aan het forum deelnemen.

ANF Nieuwsagentschap sprak met vertegenwoordigers van Zenobiya en Kongra Star over het komende forum. Kongra Star is een overkoepelende organisatie van de vrouwenbeweging in het noordoosten van Syrië, terwijl de vrouwenvereniging Zenobiya voornamelijk bestaat uit Arabische vrouwen.

Vrouwenforum in de voormalige IS-hoofdstad

Pencewîn Elî is lid van de Commissie Politieke Allianties en Betrekkingen van Kongra Star en zegt: “Wij steunen de KJK-campagne. De campagne om vrouwen in Şengal en Afghanistan te steunen vindt plaats op een belangrijk moment. Duizenden vrouwen zijn vermoord in Şengal, en vrouwen worden nog steeds vermoord in Afghanistan en de rest van de wereld. Bloedbaden en verkrachtingen hebben een systematische vorm aangenomen. Vrouwen en kinderen hebben het meest geleden onder het bloedbad in Şengal. Veel vrouwen worden nog vermist. Hetzelfde geldt voor Afghanistan. Sinds de Taliban in augustus 2021 aan de macht kwamen, is het geweld tegen vrouwen toegenomen, worden vrouwen vermoord en beroofd van hun rechten. De KJK is in dit kader een campagne gestart en wij hebben op 31 juli onze deelname verklaard.

Het feit dat het forum plaatsvindt in Raqqa heeft een speciale betekenis. IS had Raqqa aangewezen als hoofdstad van zijn kalifaat en de bevrijding van de stad werd bereikt door de wil en strijd van vrouwen. Raqqa was vroeger het centrum van marteling, verkrachting en massamoord. Vrouwen komen nu samen in deze stad om te praten over deze slachtingen en de rol van vrouwen die tot slaaf gemaakt moesten worden bij het opbouwen van een vrije samenleving.”

De gemeenschappelijke strijd ontwikkelen

Nesrîn Hesen, die actief is in de coördinatie van Zenobiya, wijst op de taken van vrouwenorganisaties in Noordoost-Syrië en zegt: “Een van onze taken is het herdenken van vermoorde vrouwen, zodat ze niet vergeten worden. We zien het als onze verantwoordelijkheid om in het bijzonder de vrouwen te herdenken die door IS zijn gedood en te zoeken naar de vrouwen die nog vermist worden. Wat er in Afghanistan gebeurt en wat vrouwen daar wordt aangedaan, is algemeen bekend. Vrouwen worden getroffen door alle vormen van geweld. Het is onze verantwoordelijkheid om aandacht te vragen voor dit geweld en het te stoppen. Het feit dat geweld vandaag de dag nog steeds zo wijdverspreid is en dat we niet de hele samenleving bereiken, moet worden bekritiseerd en is te wijten aan het feit dat de gezamenlijke strijd tegen het patriarchale denken nog steeds niet is afgerond.

We willen dat de wereld weet dat we ons verzetten tegen alle krachten die tegen vrouwen zijn en dat vrouwen in onze regio georganiseerd zijn. Met de revolutie die hier plaatsvindt, hebben vrouwen laten zien dat ze leiders zijn op alle niveaus. De hele wereld heeft gezien hoe betrokken vrouwen zijn bij de bevrijding van de regio van IS. Daarom willen we vrouwen over de hele wereld helpen de ketenen van slavernij te verbreken en de weg naar vrijheid in te slaan.”