‘Vrouweninitiatief ter verdediging van Koerdistan tegen bezetting’ opgericht in Qamishlo

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

Op 15 mei vond in Qamishlo de ‘Koerdische Vrouwenoverlegbijeenkomst van Rojava’ plaats onder leiding van de overkoepelende Noordoost-Syrische vrouwenorganisatie Kongra Star.

Tijdens de bijeenkomst besloten de deelnemers om het “Vrouweninitiatief ter verdediging van Koerdistan tegen bezetting” op te richten.

48 vrouwen uit Rojava en nog 24 anderen uit andere delen van Koerdistan sloten zich aan bij het initiatief. De vrouwen die verschillende vrouwenorganisaties vertegenwoordigen, hebben een gezamenlijke verklaring uitgebracht, die het volgende omvat:

“In de 21e eeuw escaleren crises en chaos met de dag. De hachelijke situatie van deze eeuw treft alle gebieden van het leven en de wereld als geheel. Oorlogen, conflicten, migraties, honger, ecologische problemen, antidemocratische praktijken, onderdrukking, arbeidsuitbuiting en bezetting wijzen erop dat het wereldsysteem zich in een grote crisis bevindt.

Hoewel de crises wereldwijd zijn, wordt de gevolgen ervan het meest ervaren in het Midden-Oosten. Anders gezegd: de Derde Wereldoorlog vindt al plaats in de landen van het Midden-Oosten. De bakermat van de mensheid en de beschaving is vandaag getuige van een machtsstrijd tussen regionale en internationale machten. Koerdistan is het broeinest van deze oorlog geworden. Als gevolg van deze oorlog zal een nieuwe wereldorde worden gevestigd. Zowel de staatsgezinde krachten als de democratische krachten van het volk proberen het karakter van het nieuwe systeem te bepalen.

Het Koerdische volk, en vooral Koerdische vrouwen, hebben een belangrijke plaats in de ogen van de mondiale democratische krachten en de regio. Tegenwoordig trekt vooral de Rojava-revolutie en de strijd van het Koerdische volk om een nieuw alternatief te creëren over de hele wereld grote belangstelling. Wereldwijde en regionale conflicten escaleren echter ook op het grondgebied van Koerdistan. Ondertussen wil de Turkse staat zijn Nationale Pact uit 1920 realiseren door middel van bloedbaden en bezetting op het 100-jarig bestaan van de oprichting van de republiek. Daarom wil het de genocide tegen de Koerden voltooien. Turkije wil voorkomen dat het Koerdische volk een officiële en democratische status binnen de nieuwe wereldorde krijgt. In deze context voert het een genocidale oorlog, niet alleen binnen zijn eigen grenzen, maar ook in Rojava (West-Koerdistan) en Bashur (Zuid-Koerdistan). Turkije probeert alle verworvenheden van de Koerden te vernietigen.

Turkije richt zich specifiek op vrouwen in deze oorlog om de Koerden uit te roeien. Want vrouwen voeren momenteel de strijd tegen het fascisme en de macht om een vrij en waardig leven op te bouwen. Turkije voert een speciale oorlog om vrouwelijk leiderschap uit te schakelen. Als gevolg hiervan worden honderden Koerdische vrouwelijke politici, patriotten en activisten geïsoleerd en gemarteld in Turkse gevangenissen. Veel Yazidi-vrouwen worden nog steeds gevangen gehouden. Bovendien zijn de Koerdische vrouwen in de bezette gebieden van Rojava in gevangenschap van de Turkse staatstroepen en hun huurlingen. Prominente Koerdische vrouwen zijn het doelwit en vermoord zoals we zagen in Parijs tot Kobane.

Ook al worden Koerdische vrouwen geconfronteerd met nog meer bloedbaden door de binnenvallende Turkse staat, ze deinzen niet terug voor hun leidende rol in de strijd van hun volk. Ze vervullen hun nationale plichten en verantwoordelijkheden om het bestaan en de vrijheid van hun volk te verdedigen.

Als vrouwen weten we dat we meer dan ooit eenheid nodig hebben. De eenheid van vrouwen speelt een strategische rol bij het beschermen van Koerdistan tegen een invasie. Wanneer vrouwen hun krachten bundelen, kunnen ze op alle gebieden van het leven de overwinning behalen

Om een einde te maken aan de Turkse bezetting en verdere aanvallen te voorkomen, moeten vrouwen in alle vier delen van Koerdistan en in het buitenland onmiddellijk een gemeenschappelijk standpunt innemen. In deze context hebben we, op basis van de beslissingen die zijn genomen tijdens de Koerdische vrouwenoverlegbijeenkomst van Rojava op 15 mei in Qamishlo, het ‘Vrouweninitiatief om Koerdistan te verdedigen tegen de bezetting’ opgericht.

We zullen vanaf nu gezamenlijke inspanningen en activiteiten initiëren om de eenheid van vrouwen te versterken om een einde te maken aan de Turkse bezetting en verdere aanvallen te voorkomen. Ons motto is “Vrouwen verdedigen Koerdistan tegen bezetting.” Daarom kondigen we de oprichting van ons initiatief aan het publiek aan. We roepen alle vrouwen op om zich bij ons aan te sluiten om de Turkse aanvallen te trotseren en Koerdistan te beschermen.”