Vrouwenkoepel Kongra Star viert 19-jarig bestaan

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

Kongra Star, de overkoepelende organisatie van de vrouwenbeweging in Noord- en Oost-Syrië, viert haar 19-jarig bestaan. De organisatie stelt al negentien jaar de rechten en belangen van vrouwen en meisjes centraal in haar werk, voert campagne voor de verwezenlijking van het recht op zelfbeschikking en gelijke rechten voor alle seksen, vecht tegen ongelijkheid en patriarchaat op alle terreinen van het leven en verzet zich tegen alle vormen van geweld, seksisme en racisme. En: Kongra Star speelt een sleutelrol in het verankeren van vrouwenrechten in het sociale systeem van Noord- en Oost-Syrië, zoals bijvoorbeeld blijkt uit haar betrokkenheid bij het opstellen van het sociale contract, en in de voortdurende uitbreiding van zelforganisatie en zelfverdediging van vrouwen. Het zelfbeeld van de beweging: “Vrouwen moeten zichzelf organiseren. Alleen dan kunnen ze de bestaande patriarchale structuren uitdagen en haalbare, duurzame alternatieven creëren. Zonder de vrijheid van vrouwen is een echt vrije samenleving onmogelijk.”

Belangrijkste slogan: Jin, Jiyan, Azadî

Het centrale motto van Kongra Star is “Jin, Jiyan, Azadî” (vrouw, leven, vrijheid). Deze Koerdische uitroep is al tientallen jaren het motto van de Koerdische vrouwenbevrijdingsideologie. “Jin Jiyan Azadî” staat niet alleen voor verzet, maar ook voor de wil, de kracht en de organisatie om een nieuw systeem op te bouwen onder leiding van vrouwen. De auteur van deze formule is Abdullah Öcalan, oprichter van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK). Sinds de jaren tachtig heeft hij in zijn toespraken en geschriften herhaaldelijk benadrukt dat de woorden Jin en Jiyan dezelfde wortels hebben, dezelfde betekenis in Koerdistan, en dat een vrij leven niet mogelijk is zonder de bevrijding van vrouwen.

Planning voor 2024

“Daarom zal Kongra Star campagne blijven voeren voor de vrijlating van Abdullah Öcalan. Tegelijkertijd zullen we ons blijven inzetten voor de vrijheid van alle vrouwen. Dit in de schaduw van de patriarchale mentaliteit van de bezetters die ons dagelijks aanvallen”, legt de koepelorganisatie uit in een verklaring. Kongra Star presenteert ook het programma van de vrouwenbeweging in Noord- en Oost-Syrië voor het lopende jaar. De beweging is van plan om verschillende vrouwendorpen op te richten, vergelijkbaar met Jinwar, vrouwenacademies en vrouwenbibliotheken. Daarnaast zullen er nog meer projecten worden gerealiseerd voor de economische, culturele en sociale empowerment van vrouwen, zal er een park worden aangelegd ter nagedachtenis aan de Koerdische vrouw Jina Mahsa Amini, die werd vermoord door Iraanse zedenwachten, en zullen er fruitbomen worden geplant waarvan de oogst bestemd is voor de verkoop aan vrouwen. Er is ook een conferentie gepland voor de vrijheid van Abdullah Öcalan, georganiseerd door Kongra Star en het Öcalan Actiecomité.