Vrouwenkoepelorganisatie Kongra Star roept op tot internationale actie tegen dodelijke Turkse aanvallen

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

Terwijl de luchtaanvallen van Turkije op Noord- en Oost-Syrië in toenemende mate doorgaan, troffen Turkse vliegtuigen op 18 augustus een onderwijscentrum voor meisjes onder bescherming van de Verenigde Naties (VN) in het dorp Shemoka, gelegen tussen Til Temir en Hesekê. Vier kinderen werden gedood en elf anderen raakten gewond bij de Turkse aanval.

Leden van de overkoepelende vrouwenorganisatie in Noordoost-Syrië, Kongra Star, legden een verklaring af buiten de Instelling voor Martelarenfamilies in het  district Til Temir van de stad Hesekê in het gezelschap van de Jeugdcommissie en de Cultuur- en Kunstcommissie. Zehra Emin, lid van de Onderwijscommissie, las de verklaring voor.

‘Internationale coalitie is verantwoordelijk voor aanslag’

Emin wees op de recent geëscaleerde luchtaanvallen en grondaanvallen van Turkije op Noord- en Oost-Syrië, daarbij verwijzend naar de dodelijke bomaanslag op een door de VN gesponsorde meisjesschool op 18 augustus. “Deze aanvallen vonden plaats na de gesprekken in Sochi tussen de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en zijn Russische ambtgenoot Poetin. We begrijpen ​​dat de Turkse aanvallen werden uitgevoerd in samenwerking met Rusland. Aan de andere kant is ook de Internationale Coalitie verantwoordelijk en verantwoordelijk voor deze dodelijke aanval’, zei ze.

‘Hun doel is om de bezetting te voltooien’

Emin riep de Internationale Coalitie op om het luchtruim te sluiten en zei: “De verklaring van de Internationale Coalitie over de aanval op de meisjesschool was vrij onopvallend. Een enkele verklaring is niet genoeg. De Internationale Coalitie zou haar luchtruim voor Turkije moeten sluiten. De gerichte Turkse aanvallen tarten alle morele en juridische gronden. Het belangrijkste doel is om de invasie van de partners van de Turkse staat te voltooien.”

‘Stop samenwerking met Turkije’

“Jongeren het doelwit maken is een nieuw beleid dat in de regio is ingevoerd. Ze willen jongeren uit de regio verbannen. Ze willen de weg vrijmaken voor een migratiestroom naar het Westen en Europa. Omdat jongeren het fundament van de samenleving zijn, willen ze de wil van de jeugd breken. Onze jongeren zijn echter zeer bewust en kunnen aanvallen frustreren. De Internationale Coalitie moet het luchtruim naar Turkije sluiten. We dringen er ook bij de internationale gemeenschap, de VN en kinderrechtenorganisaties op aan om hun stilzwijgen te doorbreken en de samenwerking met de binnenvallende Turkse staat stop te zetten”, zei ze.

‘We moeten meer organiseren’

Na een toespraak wees Zêrîn Hecî, lid van het Sociaal Comité, erop dat de jongeren die in de regio wonen, gedwongen werden te migreren omdat de verworvenheden van de Rojava-revolutie onder Turkse aanvallen komen te staan. “Het Verdrag van Lausanne loopt bijna af. We moeten ons nog meer organiseren en verzetten ​​om onze prestaties te behouden en permanent te maken”, zei Hecî.