Wake voor Abdullah Öcalan gelanceerd voor de Raad van Europa

  • Frankrijk

Koerdische organisaties zijn maandag een wake begonnen voor de Raad van Europa in Straatsburg. Het doel van het initiatief, georganiseerd door de Europese overkoepelende organisatie van Koerdische verenigingen KCDK-E, is oproepen tot maatregelen om het informatie- en contactverbod op Abdullah Öcalan te doorbreken. Sinds ongeveer twee jaar is er geen teken van leven meer van de Koerdische PKK-leider, die sinds 1999 gevangen zit in de gevangenis van het Turkse eiland Imrali. Hij mag zijn familie noch advocaten zien, een duidelijke schending van het verbod op foltering. .Maar in het geval van Öcalan worstelt Europa met een consequente inzet voor de mensenrechten en een verantwoorde reactie op het onrecht dat op Imrali is geïnstitutionaliseerd.

De wake werd ingeleid met een persverklaring. “Het gebrek aan informatie en communicatie met de buitenwereld baart de Koerdische gemeenschap grote zorgen”, zei Yüksel Koç, medevoorzitter van de KCDK-E, verwijzend naar de protesten en acties over de hele wereld over de kwestie van Imrali-isolatie die al maanden aan de gang zijn. De politicus herinnerde aan een bezoek van het Comité ter Voorkoming van Foltering (CPT) van de Raad van Europa aan Imrali afgelopen september en sprak over de gebrekkige informatie over de kwestie.

Hoewel de CPT zelf aangaf Öcalan te hebben ontmoet, spreekt het Advocatenkantoor Asrın in Istanbul, dat Öcalan en zijn drie medegevangenen Ömer Hayri Konar, Veysi Aktaş en Hamili Yıldırım wettelijk vertegenwoordigt, de verklaringen van de CPT tegen en eist de publicatie van het rapport over de bezoek aan het eiland. Het CPT mag dit rapport echter pas publiceren nadat het zijn bevindingen heeft ingediend en alleen met toestemming van de Turkse regering.

“Dit kan op zijn beurt weer jaren aanslepen. We weten uit het verleden dat Ankara de publicatie van CPT-rapporten heel lang heeft uitgesteld. Daarom sluiten we ons aan bij de eis van het Advocatenkantoor Asrin en eisen dat de CPT dwangmaatregelen neem tegen Turkije om incommunicado-detentie af te schaffen. De Koerdische samenleving eist opheldering over het bezoek van de CPT aan Imrali en informatie over de toestand van de gevangenen daar. Dit kan alleen worden gedaan als hun juridisch adviseur toegang tot het eiland wordt verleend”, zei Koç.

Advocaat Ömer Güneş van het Freedom for Abdullah Öcalan Platform beschreef het Imrali-isolement als het afsluiten van een hele samenleving. “Öcalan’s eenzame opsluiting staat symbool voor het lot van alle Koerden. Hij zit niet alleen gevangen, maar heeft ook bijna 24 jaar geen mensenrechten gekregen. De omstandigheden waaronder Öcalan op Imrali wordt vastgehouden, zijn een nieuwe versie van Guantanamo. Men kan Imrali zeker met Guantanamo vergelijken. Het is daar alleen veel moeilijker vanwege het totale isolement. Instellingen als de CPT, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de Verenigde Naties weten dit. Ze zouden dit isolatieregime kunnen laten afschaffen. Maar omdat ze weigeren hun missies uitvoeren, zijn ze medeverantwoordelijk voor de situatie van Öcalan.”

Helen Dersim van de Koerdische Vrouwenbeweging in Europa (TJK-E) beschreef Öcalan als een sleutelfiguur voor een oplossing voor de Koerdische kwestie. “Zijn vrijlating kan een duurzame vrede mogelijk maken in Koerdistan, dat verdeeld is tussen de natiestaten Turkije, Iran, Irak en Syrië, maar ook overal elders in het Nabije en Midden-Oosten. Omdat hij de enige actor is met een oplossingsplan voor de vele problemen van een regio die jarenlang een permanent toneel van oorlog is geweest. Öcalan is een architect voor vrijheid en vrede en staat achter het idee van gelijkwaardig samenleven van alle volkeren. Het is aan zijn paradigma dat we volledig gehecht zijn. Vrede biedt de enige oplossing en Öcalan is essentieel voor dit proces. Zonder de deelname van Öcalan zou er echter geen vooruitgang kunnen worden geboekt in de richting van een oplossing. Voordat de onderhandelingen hierover kunnen beginnen, moet de Turkse staat hem eerst vrijlaten. Net zoals Nelson Mandela voor en niet na de Zuid-Afrikaanse onderhandelingen werd vrijgelaten. Anders zouden er hooguit alleen maar gesprekken kunnen zijn en geen daadwerkelijke onderhandelingen. Mandela benadrukte dat alleen vrije personen en geen gevangenen konden onderhandelen over een politieke oplossing.”

Andere verklaringen werden afgelegd door Ahmet Karamus, medevoorzitter van het Nationaal Congres van Koerdistan (KNK), voormalig HDP-parlementslid Nursel Aydoğan, de voormalige burgemeester van Siirt, Selim Sadak, en Kamuran Berwarî, ex-docent aan de Duhok Universiteit in de regio Koerdistan van Irak. Mehmet Cengiz van de Alliantie van Democratische Krachten in Europa (ADGB), die linkse organisaties uit Turkije verenigt, nam eveneens het woord. Hij sloot zich aan bij de eisen voor het opheffen van het isolement van Imrali en verklaarde dat de ADGB solidair zou zijn en het Koerdische volk zou steunen in hun strijd voor de vrijheid van Abdullah Öcalan”.

De wake in Straatsburg duurt tot woensdag. Dinsdag wordt de actie georganiseerd door Fed-Gel, een vereniging georganiseerd in Baden-Württemberg en Beieren, samen met de Federatie van Democratische Samenlevingen van Koerdistan in Saarland en Hessen (FCDK-KAWA). Aan het einde van het initiatief staat er op de laatste dag een bijeenkomst op het programma.