Washington Institute waarschuwt voor toenemende instabiliteit in Noord-Syrië

De toenemende instabiliteit in Noord-Syrië maakt internationale actie tegen de leden van de terroristische organisatie “Islamitische Staat” (IS) die in de regio gevangen worden gehouden steeds urgenter. Dit blijkt uit een rapport van het Washington Institute for Near East Policy. De extremisme-expert Devorah Margolin van het in de VS gevestigde onderzoeksinstituut analyseert in het rapport de mogelijke gevolgen van de aankondiging van het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES) om buitenlandse IS-gevangenen voor hun eigen rechtbanken te berechten vanwege het uitblijven van internationale steun.

Sinds de territoriale nederlaag van IS in Syrië begin 2019 heeft de AANES herhaaldelijk de landen van herkomst van buitenlandse IS-leden opgeroepen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun burgers en hen terug te halen. Maar geen enkele regering wil verantwoordelijkheid nemen voor de meer dan 10.000 buitenlandse IS-criminelen uit meer dan zestig landen die gevangen worden gehouden in de regio. Ook oproepen voor de oprichting van een internationaal tribunaal blijven onbeantwoord. “De aankondiging van de AANES maakt duidelijk dat de frustratie van de bevolking ter plaatse over het uitblijven van reacties van de internationale gemeenschap met betrekking tot het IS-probleem is toegenomen”, constateert Margolin.

De Volksrechtbanken, die verbonden zijn aan de Raad voor Sociale Gerechtigheid, moeten zorgen voor de juridische afhandeling van IS-misdaden. De processen moeten transparant en openbaar zijn en plaatsvinden in overeenstemming met internationale juridische normen en lokale wetten voor terrorismezaken. Volgens Margolin kan dit echter de relaties tussen de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), de militaire parapluorganisatie in de AANES, en de Combined Joint Task Force-Operation Inherent Resolve (CJTF-OIR), de taakgroep van de internationale anti-IS-coalitie, schaden. De SDF is de belangrijkste partner van het Westen in de strijd tegen IS.

Bovendien draagt de normalisering van de betrekkingen tussen landen in het Midden-Oosten en de Syrische langdurige heerser Bashar al-Assad, wiens regime onlangs opnieuw werd toegelaten tot de Arabische Liga, evenals de toenadering tussen Syrië en Turkije die wordt gestimuleerd door Rusland en Iran, “mogelijk bij aan de destabilisatie van de regio.” Het blijft echter onduidelijk hoe Assad zou omgaan met de IS-gevangenen als hij een sterkere positie zou verwerven in de noordelijke regio’s van Syrië.

Aan de andere kant verergert de escalatie van het militaire geweld door Turkije in Noord-Syrië de spanningen in de regio, zo blijkt uit de analyse. Het verhoogt de druk op de SDF en vermindert daardoor hun vermogen om middelen in te zetten voor antiterreur-operaties. Dit zorgt voor een grotere urgentie dat de internationale gemeenschap verantwoordelijkheid neemt voor buitenlandse IS-gevangenen in de AANES, hen opspoort of repatrieert. Volgens de expert vormen interne en externe veiligheidsrisico’s die worden veroorzaakt door detentiekampen en gevangenissen, met name met betrekking tot opstanden van IS-gevangenen, een constante destabiliserende factor. De gevolgen van de aardbevenserie in februari, die het noordoosten van Syrië en het zuidoosten van Turkije verwoestte, verslechterden de precaire situatie nog verder, aldus Margolin.

“Uiteindelijk zal zelfs een effectieve repatriëring niet alle problemen in de regio oplossen. Maar deze personen [IS-leden] gewoon achterlaten in Syrië vormt een veel groter risico voor de internationale gemeenschap”,aldus de conclusie van het rapport.

Foto: Februari 2019 Deir-ez-zor: Vrouwelijke strijders van de YPJ bewaken IS jihadisten gevangen in Oost-syrië/Bron: YPG Press office