‘We bereiden ons voor op de bevrijding van de door Turkije bezette gebieden’

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

Opinieleiders in de Eufraat-regio van Noordoost-Syrië kwamen bijeen in het Cultureel Centrum in de stad Sirrin in Kobanê om de Turkse invasies en nieuwe invasiedreigingen te bespreken.

Hisên Koçer, een commandant van de Syrische Democratische Krachten (SDF), woonde ook de bijeenkomst bij en sprak de menigte toe. Hij legde de nadruk op het belang van “de eenheid en organisatie van mensen op basis van de verdediging van hun bestaan in oorlogstijd.”

“We regeren onszelf. We zullen ons niet onderwerpen aan degenen die onze regio willen bezetten. En we zullen niet zwijgen over elke vorm van aanval’, zei de SDF-commandant.

Koçer verwees naar het verergerde isolement dat werd opgelegd aan de Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan, dat Öcalan werd geïsoleerd en zijn meest legitieme rechten werd ontzegd omdat de soevereine machten bang zijn voor zijn invloed op de mensen die zichzelf verbeteren in overeenstemming met zijn ideeën. “Het is tijd om tegen het fascistische systeem in te gaan”, benadrukte hij.

De SDF-commandant benadrukte de belegeringspogingen uit verschillende kringen, en voegde eraan toe: “De regering van Damascus confronteerde ook de wil van de bevolking van de regio en drong aan op macht, wat Syrië ten val bracht. In die zin moet iedereen klaar staan om de cultuur van de regio te behouden.”

Hisên Koçer eindigde zijn verklaring met de volgende woorden: “We bereiden ons momenteel voor op de bevrijding van onze regio’s die zijn bezet door Erdoğan.”