“We zullen strijden voor de status van de Koerdische taal”

  • Noord-Koerdistan

De Turkse staat blijft massaal optreden tegen de Koerdische taal. Vanaf 2016 werden talloze Koerdische taalverenigingen per decreet gesloten. Tegelijkertijd nam de druk toe in alle openbare instellingen, van het parlement tot televisiestations en gemeenteraden, om geen Koerdisch te gebruiken. Wegwijzers, Koerdische borden en opschriften op gebouwen werden weggehaald en vervangen door Turkse.

In een interview met ANF Nieuwsagentschap geeft Dilan Güvenç van het bestuur van de Vereniging voor de Studie van de Taal en Cultuur van Mesopotamië (MED-DER) commentaar op de huidige ontwikkelingen op het gebied van taalbeleid. “Vandaag de dag neemt het aantal mensen dat hun moedertaal spreekt af,” zegt Güvenç. “Hier zien we de gevolgen van het assimilatiebeleid van de staat. We kunnen zien hoezeer het aantal mensen dat hun moedertaal spreekt is afgenomen en hoezeer het is beperkt in familie- en sociale communicatie. Met betrekking tot de afgelopen jaren kunnen we gemakkelijk concluderen dat de staat een openlijk fascistisch beleid voert. Vooral na de aanstelling van gedwongen bestuurders over de gemeenten, die in handen waren van het volk, was er een breuk in de ontwikkeling van de Koerdische taal. Dit komt omdat de gemeenten voordien meertalige en multiculturele activiteiten hadden uitgevoerd. De gemeenschappen zetten zich in voor het voortbestaan van deze cultuur en taal door middel van culturele activiteiten. De laatste jaren heeft het toenemende assimilatiebeleid ten opzichte van de Koerdische taal geleid tot een afname van de interesse in de Koerdische taal.”

“De staat ziet het Koerdisch als een bedreiging”

De taalkundige beschreef taalverboden als het meest effectieve middel voor assimilatie en legde uit: “We zien deze taalachterstand bij degenen die zich bij onze instelling aanmelden om Koerdisch te leren. De Turkse staat moet de wetten en de grondwet veranderen voor de Koerdische identiteit en de Koerdische taal, dat is de verwachting van het volk. Aangezien de Koerdische taal elke dag minder en minder gesproken wordt, wordt de assimilatiepolitiek ook steeds sterker. Sinds de oprichting van de Republiek en de Overeenkomst van Lausanne is dit systeem gevestigd. Dit systeem is gebaseerd op de vernietiging van de Koerdische taal en identiteit. De staat werd gesticht op het principe van één taal, één natie, één vaderland. Het wil dit systeem voortzetten in zijn tweede eeuw. De staat wil geen meertalige, multiculturele samenleving en verzet zich ertegen. Hij ziet dit als een gevaar voor zichzelf. De Turkse staat probeert vijandschap tussen volkeren te creëren door nationalistische gevoelens. Op die manier creëert hij een groot probleem. Bovendien worden instellingen die in de Koerdische samenleving werken onderdrukt en aangevallen. Omdat de staat jarenlang zijn systeem in stand heeft gehouden door middel van nationalisme, hebben er op grote schaal bloedbaden plaatsgevonden. De dood van een taal betekent de moord op een samenleving. Het doel is om de Koerdische samenleving te vernietigen en haar identiteit te ontnemen. Wat moeten we doen in deze situatie? Er leven 40 miljoen Koerden in Koerdistan en Turkije. Eerst en vooral moeten we onze eigen taal leren en spreken. We moeten meer doen om ervoor te zorgen dat het Koerdisch erkend wordt als officiële taal.”

“Assimilatie is onderdeel van de speciale oorlog”

Güvenç legde uit dat het assimilatiebeleid deel uitmaakte van de speciale oorlog en vervolgde: “In de tweede eeuw van de Republiek moet het Koerdische volk een status krijgen. Deze status kan bereikt worden door te vechten voor de taal. We zullen vechten tot onze taal erkend wordt als officiële taal. Allereerst moet dit systeem, dat een politiek van oorlog en assimilatie tegen de taal ontwikkelt, veranderen; zolang dit systeem niet verandert, zullen de onderdrukking en het taalverbod doorgaan.”

“Het is ons recht om vrij in onze taal te communiceren”

Over de onderdrukking legde de taalactiviste uit: “Onze instellingen die zich bezighouden met cultuur en taal werden overgenomen door de gedwongen bestuurders. De organisaties voerden meertalige en multiculturele projecten uit. Mensen gebruikten deze centra om hun eigen taal en cultuur te leren. Helaas zijn deze instellingen de afgelopen tien jaar allemaal gesloten door de gedwongen bestuurders. De studie van de Koerdische taal werd gecriminaliseerd. Onze vrienden die dit werk deden werden bedreigd met uithongering, arrestatie en gevangenisstraf. Er wonen twee miljoen mensen in Amed, moeten deze twee miljoen mensen hun taal leren in één enkele instelling? Het is een algemeen probleem. Deze eis is vanzelfsprekend. De staat moet de weg vrijmaken voor dergelijke onderwijsinstellingen. Als we verondersteld worden gelijke burgers van dit land te zijn, waar zijn onze rechten dan? We willen onze taal vrij kunnen spreken, dat is ons recht. Onze organisaties zetten zich in voor een meertalig en multicultureel systeem. We zullen vechten tot de Koerdische taal en cultuur een status hebben en gewaarborgd zijn door de wet en de grondwet.”