Wereld Jongeren Conferentie in Parijs opgedragen aan Abdullah Öcalan

  • Frankrijk

“Ronahî – Jongerencentrum voor Public Relations” en het netwerk “Youth Writing History” organiseren de internationalistische Wereld Jongeren Conferentie van 3 tot 5 november 2023 in Parijs.

In het Youth Writing History netwerk hebben verschillende jongerenorganisaties hun krachten gebundeld in de zoektocht naar een alternatief leven voorbij het kapitalisme, de vernietiging van de natuur en genderonderdrukking. Het netwerk volgt de principes van jongerenautonomie, vrouwenemancipatie en systeemverandering. Het wereldwijde netwerk brengt jongeren met verschillende achtergronden samen, zoals milieubescherming, burgerlijke ongehoorzaamheid en mensenrechtenactivisme. Feministische, antikapitalistische en socialistische groepen, maar ook volksbewegingen die vechten voor de terugkeer van hun land, cultuur en zelfbeschikking en onderwijsgroepen nemen ook deel aan het netwerk.

De driedaagse Wereld Jongeren Conferentie is vrijdagochtend in Parijs van start gegaan met een openingstoespraak en een minuut stilte ter nagedachtenis aan de revolutionaire martelaren. Jongeren uit de hele wereld nemen deel aan de conferentie, waarvan de basis werd gelegd met de conferentie in Amed (Diyarbakır) in 2015 en in Kobanê in 2019.

De openingstoespraak werd gehouden door Florian André, die aankondigde dat de conferentie dit jaar is opgedragen aan de Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan die gevangen wordt gehouden op het Turkse gevangeniseiland Imrali en al jaren in incommunicado-detentie zit.

Florian André merkte op dat de Turkse staat na de conferentie van 2015 in Amed een grootschalige oorlog in Koerdistan begon en slechts zes maanden na de conferentie van 2019 in Kobanê Girê Spî bezette.

Florian André vervolgde: “Het is nu tijd. Jongeren kunnen de samenleving uit deze duisternis leiden. Er vindt een revolutie plaats in Rojava in de 21e eeuw. Tegen degenen die beweren dat ideologieën, strijd en paradigma’s tot een einde zijn gekomen, zeggen wij nee! Onze strijd gaat door.”

De openingstoespraak werd gevolgd door een videoscreening over het kapitalisme en de strijd van jongeren, en de presentatie van boodschappen uit verschillende landen, waaronder Libanon, Zuid-Afrika, Rojava en Medya Verdedigingsszones (de door guerrillastrijders bezette gebieden in de Koerdische regio van Irak). De boodschappen benadrukten het belang van gezamenlijke strijd tegen het kapitalisme en de veerkrachtige geest van de jeugd.

Een vertegenwoordiger van de Progressieve Socialistische Partij Internationale Betrekkingen van Libanon sprak over de recente ontwikkelingen in de wereld en verklaarde dat het conflict in Libanon mensen tot armoede en migratie heeft gedreven. “In Gaza worden oorlogsmisdaden gepleegd terwijl de oorlog voortduurt. We moeten solidair zijn met het volk van Palestina. Progressieve jongeren bouwen aan de toekomst. Onze strijd tegen de bezetting zal doorgaan.”

Het volgende bericht kwam van de Vrouwelijke Volksbeschermingseenheden (YPJ) en de Internationalist Commune of Rojava. De boodschap van de YPJ luidde als volgt: “Met de hoop en overtuiging dat in deze bijeenkomst zeer belangrijke en waardevolle discussies zullen plaatsvinden en invloedrijke beslissingen zullen worden genomen om een wereld en samenleving op te bouwen die vrij en zegevierend is. Want we weten dat het bestaande systeem overal ter wereld samenlevingen in brand heeft gezet. Met oorlog, met isolatie, met genocide, alle methodes om culturen en samenlevingen te vernietigen, is er een zeer brute oorlog aan de gang. Daarom moeten wij, als kracht en als jeugd, op een zeer sterke en dynamische manier strijden.”

De boodschap van de Internationalistische Commune van Rojava benadrukte het belang van vrijheid en verzet als de enige uitweg tegen het kapitalistische systeem te midden van de opkomende Derde Wereldoorlog. “Wij verzetten ons tegen het kapitalisme en bouwen hier een nieuw leven op. We volgen het pad van leider Öcalan. Deze conferentie is van groot belang, niet alleen voor de geschiedenis, maar voor ons allemaal.”

In een boodschap aan de conferentie verklaarde Nehlali Bassum, lid van de Zuid-Afrikaanse Socialistische Beweging: “We zijn tegen beslissingen die over ons worden genomen zonder rekening te houden met ons, de jongeren, die het doelwit zijn van het bestaande systeem. Het is tijd om onze stem te verheffen. Duizenden jongeren zijn werkloos en leven in slechte omstandigheden. Het systeem wil niet dat jongeren in opstand komen. Wij willen een eerlijke samenleving opbouwen. 25 vrienden van ons zijn geëxecuteerd sinds onze oprichting. De mensen hier hebben geen hoop meer. Jonge mensen worden gemanipuleerd. De bron van dit alles is het kapitalistische systeem. Het is nu tijd. Jonge mensen moeten hun eigen geschiedenis schrijven. Lang leve het socialisme!”

Komalên Ciwan-coördinatielid Özgür Şerker begroette de conferentie en alle deelnemers en zei:
“Het kan zijn dat we elkaar niet hebben gezien of leren kennen.S ommigen van ons komen uit Koerdistan, anderen uit het Midden-Oosten, Europa en Zuid-Afrika. Maar we zijn allemaal op zoek naar een vrij leven. In deze conferentie zien we de geest van de 68 jongeren die de handen ineen slaan. Juist daarom zal zo’n bijeenkomst een grote overwinning teweegbrengen. De mensheid heeft in de geschiedenis veel geleden onder de soevereine en uitbuitende machten. Met de kapitalistische moderniteit hebben de aanvallen op de mensheid een hoogtepunt bereikt. Alles in dit systeem dient de soeverein. Iedereen die dit systeem wil begrijpen zou eens moeten kijken naar Koerdistan, dat een lakmoespapier is voor dit systeem. Al 50 jaar vechten we hiertegen onder leiding van Abdullah Öcalan en de strijd onder zijn leiding heeft zich daardoor verspreid over de hele wereld. Daarom wordt leider Öcalan al 25 jaar in afzondering vastgehouden. Hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn, leider Öcalan heeft nooit een stap terug gedaan.”