Wereld Sociaal Forum 2024: Een webinar over de Rojava Revolutie

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

Het Centrum voor Civiele Diplomatie Noord- en Oost-Syrië organiseerde in samenwerking met de Vrouwenkoepelorganisatie Kongra Star en het Jineoloji Center een webinar over de “Rojava Revolutie, een alternatieve wereld in opbouw in NE Syrië”.

Het webinar was onderdeel van de activiteiten van het World Social Forum 2024.

De moderator, Nourshan Hussein, en de sprekers Perwin Youssef, een PYD-lid, en Zozan Sima, een lid van de Jineoloji Academy, gaven hun visie op de ontwikkeling van de revolutie in Noord- en Oost-Syrië.

Tijdens de sessie werd duidelijk dat alleen een echte mentaliteitsrevolutie kan leiden tot een samenleving die zichzelf verdedigt en organiseert. Hoewel de revolutie zelf vooral begon met de opstand in het Midden-Oosten in 2011-2012, werden de voorbereidingen al veel eerder getroffen. Ze gaan terug tot de installatie van de Koerdische vrijheidsbeweging en de opstand van een vrouwelijke zelfverdedigingsmacht 40 jaar geleden.

Tot 2012 moesten ze in het geheim werken, maar toen de oorlog in Syrië begon, grepen de mensen de kans om zich openlijk te verzetten. Voor vandaag benadrukten de sprekers dat georganiseerde vrouwen voorop lopen in de aanpak om democratie op te bouwen en zich onafhankelijk te maken van de staat. Met deze aanpak zou elke vrouw de beweging/organisatie op haar rug moeten vertegenwoordigen. Hoewel er een quotum is van gelijke vertegenwoordiging (50/50), benadrukte Zozan Sima van Jineoloji dat dit geen zin heeft als het niet gevuld is met ideologie en gemeenschappelijk denken. Deze revolutie laat zien dat het er niet om gaat dat enkelingen oprukken en politieke rollen op zich nemen, maar dat alles wordt opgebouwd vanaf de basis van de communes. Dat zijn de ruggengraten die het dagelijks leven en de behoeften op economisch en ideologisch niveau organiseren.

Het sociaal contract van de regio, dat voor het eerst werd geïnstalleerd in 2014, brengt de verschillende ervaringen en behoeften van een multiculturele en multi-etnische regio samen. Het is ontwikkeld door een grote inspanning van discussies en onderwijs in alle regio’s van NE-Syrië. Na een lange periode van bezetting en een staat waarin de rechten van het volk werden vernietigd, leren de mensen nu voor het eerst om zichzelf te besturen en te verdedigen met alle middelen die nodig zijn.

De inspiratie hiervoor kwam uit de ideeën en geschriften van Abdullah Öcalan, die concrete ideeën gaf over hoe instellingen en structuren op te bouwen onder leiding van het volk.