Wereld Sociaal Forum in Kathmandu: “Een andere wereld nu!”

  • Nepal

Het Wereld Sociaal Forum 2024 vond plaats van 15 tot 19 februari in de Nepalese hoofdstad Kathmandu met deelname van meer dan 1000 organisaties, vakbonden, bewegingen, alternatieve universiteiten en academies, groepen en individuen uit meer dan 98 landen. Het WSF werd in 2001 gelanceerd met de visie “Een andere wereld is mogelijk”, dit jaar werd het evenement georganiseerd onder het motto “Een andere wereld nu”. Het WSF dient als een open ruimte en platform voor sociale bewegingen, gemarginaliseerde gemeenschappen en alle mensen die te maken hebben met de gevolgen van het neoliberale kapitalisme om samen te komen. Het doel van het WSF is het bevorderen van reflectief denken, democratisch debat over ideeën, het formuleren van voorstellen, de vrije uitwisseling van ervaringen en netwerken voor effectieve actie.

De eerste dag begon met de openingstoespraak van de Internationale Raad van het Forum en werd gevolgd door een demonstratie. In toespraken werd de aandacht gevestigd op de wereldcrisis en de deelnemers riepen slogans tegen racisme, seksisme en kapitalisme. Elke deelnemende organisatie of groep stelde zijn eigen thema’s aan de orde en er waren ook foto’s te zien van de campagne “Vrijheid voor Abdullah Öcalan”.

Van 16 tot 18 februari werden er elke dag 300 verschillende evenementen gehouden over onderwerpen als economie, milieu, voedselzekerheid, arbeidsrechten, vrouwenstrijd, conflicten en lokale initiatieven. De Jineolojî Academie, de Academie voor Democratische Moderniteit, de vrouwenvereniging Kongra Star en het Centrum voor Civiele Diplomatie uit de autonome regio Noord- en Oost-Syrië boden vijf evenementen aan, waarvan één in samenwerking met Alternative World Network, RedWeb en de Werelduniversiteit over radicale democratie en autonomie.

Het tweedelige evenement richtte zich op de theoretische en praktische aspecten van basisdemocratie. Er werd onder andere gesproken over het model van “Democratisch Confederalisme” met zijn basisprincipes van directe democratie, ecologie en vrouwenvrijheid, en over Jineolojî, dat voortkwam uit de Koerdische vrouwenbeweging, als een wetenschap van democratische moderniteit vanuit een vrouwenperspectief. Ervaringen uit Koerdistan, met name uit Rojava, maar ook uit Chiapas en de Adivasi-beweging in India werden beschreven. In de tweede sessie werden concrete stappen besproken voor het ontwikkelen en versterken van radicale democratie.

Op de tweede dag gaf de Academie voor Democratische Moderniteit tijdens een apart evenement uitleg over het door Abdullah Öcalan gepresenteerde model van democratisch confederalisme en besprak met de deelnemers de begrippen natie, staat en radicale democratie en hoe de samenleving bijdraagt aan de opbouw ervan.

Op de derde dag van het World Social Forum organiseerde de Jineolojî Academy een discussie over de vragen “Waarom hebben we een vrouwenrevolutie nodig in de 21e eeuw en wat zijn onze middelen?”. Op dezelfde dag organiseerde het Centrum voor Volksdiplomatie in samenwerking met vrouwenkoepelorganisatie Kongra Star en het Jineolojî Centrum een evenement over “Rojava Revolutie: Bouwen aan een alternatieve wereld in Noordoost-Syrië”. 50 mensen van over de hele wereld namen deel – deels online – om meer te leren over de methoden van de door vrouwen geleide revolutie in Noord- en Oost-Syrië.

Op de laatste dag van het World Social Forum gaven 51 stands informatie over specifieke onderwerpen. De stand Koerdistan richtte zich met name op de aanvallen van de Turkse staat en de campagne voor de vrijheid van Abdullah Öcalan en een politieke oplossing voor de Koerdische kwestie.

Op 20 februari werd een evaluatievergadering gehouden om de volgende stappen van het Mondiaal Sociaal Forum te bespreken en plannen voor de toekomst op te stellen.