WHO waarschuwt voor cholera-uitbraak in Syrië

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verspreiden de gevallen van cholera zich in Syrië. Acht sterfgevallen als gevolg van de ziekte zijn geregistreerd sinds 25 augustus, zes in Aleppo en twee in Deir ez-Zor, vertelde Richard Brennan, regionaal noodhulpdirecteur van de WHO voor de oostelijke Middellandse Zee, aan Reuters. Het is de eerste bevestigde cholera-uitbraak in de afgelopen jaren en de snelle verspreiding is zorgwekkend. De VN-coördinator voor humanitaire hulp in Syrië, Imran Riza, ziet ook een ernstige dreiging en riep op tot dringende maatregelen om de ziekte in te dammen.

WHO: Surveillance- en testcapaciteiten moeten worden versterkt

Brennan zei dat de WHO een beroep doet op donoren om de financiering te verhogen, aangezien de organisatie al te maken heeft met een aantal cholera-uitbraken in de regio, ook in Pakistan, waar overstromingen een reeds bestaande uitbraak hebben verergerd. De monitoring- en testcapaciteiten moeten dringend worden uitgebreid en de WHO spant zich in om schoon water naar de zwaarst getroffen gemeenschappen te brengen.

Drie doden in Raqqa en Deir ez-Zor

Het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES) heeft zaterdag de Wereldgezondheidsorganisatie om steun gevraagd bij de bestrijding van cholera in de regio. Volgens de gezondheidsautoriteit zijn er gevallen van cholera gevonden in Raqqa en Deir ez-Zor en zijn drie mensen overleden.

Cholera is een acute diarreeziekte die wordt veroorzaakt door de inname van besmet voedsel of water. De wijdverbreide vernietiging van de waterinfrastructuur na meer dan tien jaar oorlog in Syrië betekent dat een groot deel van de bevolking afhankelijk is van onveilige waterbronnen. Zowel de watervoorziening als de sanitaire voorzieningen zijn in een catastrofale toestand. In het hele land zijn volgens het Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF) twee derde van de waterzuiveringsinstallaties, de helft van de pompstations en een derde van de watertorens beschadigd.

Turkije gebruikt water als wapen

Turkije gebruikt water als wapen in de autonome regio Noordoost-Syrië en verlaagt het waterpeil van de Eufraat en andere waterbronnen op Turks grondgebied. Al vóór de meest recente cholera-uitbraak had de watercrisis volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geleid tot een toename van ziekten zoals diarree, ondervoeding en huidziekten in de regio.

Noodtoestand uitgeroepen in Silêmanî

In buurland Irak brak deze zomer voor het eerst sinds 2015 opnieuw cholera uit en in juni werd in Silêmanî in het zuiden van Koerdistan de noodtoestand uitgeroepen na acht doden en duizenden vermoedelijke gevallen. Jaarlijks krijgen tussen de 1,3 miljoen en vier miljoen mensen de ziekte wereldwijd. Jaarlijks overlijden er tussen de 21.000 en 143.000 mensen.