Woman Defend Rojava Campaign: Het is tijd voor solidariteit!

Na de twee zware aardbevingen van maandag 6 februari in Koerdistan, Syrië en Turkije zijn al vele duizenden mensen om het leven gekomen. Veel meer zijn gewond, vermist of getroffen door de verwoestende gevolgen. De aantallen nemen met de dag toe. Hele dorpen en districten werden verwoest. Met winterse temperaturen en sneeuw moeten honderdduizenden mensen nu vechten om te overleven in de kou.

Als de Women Defend Rojava Campaign (Vrouwen Verdedigen Rojava Campagne) zijn we diep bedroefd. We betuigen onze condoleances aan alle getroffenen en herdenken deze dagen de slachtoffers van de ramp. Onze gedachten en harten zijn bij het Koerdische volk.

De situatie in Noord-Koerdistan is verwoestend

De aardbevingen vonden plaats in Noord-Koerdistan en Rojava, met name in het grensgebied tussen Turkije en Syrië. Hoewel we elke dag nieuwe gruwelijke beelden uit Noord-Koerdistan zien, is er tot nu toe zeer weinig informatie over de situatie in Rojava. De situatie in Noord-Koerdistan is verwoestend. Er is informatie dat 100.000 mensen begraven liggen onder het puin. Zelfs als de aanleiding voor deze catastrofe een aardbeving was, kunnen we de omvang van de vernietiging niet begrijpen zonder rekening te houden met de politieke ontwikkelingen in Koerdistan. Een groot deel van de mensen die in de steden het leven lieten, zijn mensen die in de jaren negentig hun dorpen moesten ontvluchten voor aanvallen van de Turkse staat. In die tijd leidden de vernietiging en afbranding van drieduizend dorpen tot de gedwongen hervestiging van grote delen van de Koerdische bevolking. Ze moesten voortaan in vervallen hoogbouw in de steden wonen. Wolkenkrabbers die nu als kaartenhuizen zijn ingestort als gevolg van de aardbeving.

Bij deze catastrofe zal geen hulp van de staat komen

Zelfs vijf dagen na de aardbeving van maandag is er geen hulp van de Turkse staat in de getroffen gebieden. De verplichte aardbevingsbelasting wordt al jaren gebruikt om het leger verder op te bouwen om oorlog te voeren in Koerdistan. Er is geen interesse in het redden van mensen, integendeel. De vernietiging van talloze Koerdische steden en dorpen en de daarmee samenhangende ontheemding van mensen is een doel van het Turkse staatsbeleid. Het maakt deel uit van de strategie om Koerdistan te ontvolken en opnieuw te bevolken met Turken en Arabieren.

Voor ons is het duidelijk: bij deze catastrofe komt er geen hulp van de staat. Het is aan de mensen, aan de samenlevingen, om de vernietiging van de aardbeving onder ogen te zien. Hiervoor zijn vooral donaties nodig, die rechtstreeks naar de mensen ter plaatse gaan. Veel van de grote en staatsfondsenwervingscampagnes zullen de ingezamelde middelen rechtstreeks aan het Turkse regime geven. Wij zien hierin een groot gevaar. Omdat het duidelijk is dat deze fondsen niet voor, maar tegen het Koerdische volk worden gebruikt. Daarom roepen we iedereen op om rechtstreeks te doneren aan Heyva Sor a Kurdistanê e.V. Daarnaast zijn er dringend dokters en andere ondersteuning ter plaatse nodig. We roepen alle hulporganisaties op om naar Koerdistan te reizen en de mensen direct en ter plaatse te ondersteunen.

Tot nu toe is er zeer weinig informatie over de situatie in Rojava. Hulpverlening wordt momenteel zwaar getroffen door het embargo en de grenssluitingen aan de Syrisch-Turkse en Syrisch-Iraakse grens. Daarom eisen wij een onmiddellijke beëindiging van het embargo en het openen van de grenzen. We eisen ook een onmiddellijke stopzetting van de Turkse aanvallen op Noord- en Oost-Syrië.

Turkse aanvallen op aardbevingsgebieden

Terwijl de verschrikkelijke beelden van de aardbevingsgebieden over de hele wereld werden vertoond, bombardeerde het Turkse leger tegelijkertijd vanuit de lucht plaatsen in Noord-Syrië. Het toont eens te meer het onmenselijke gezicht van het Turkse regime dat we al jaren kennen. De condoleancebetuigingen van staten aan het Koerdische volk mogen niet serieus worden genomen als de internationale gemeenschap deze aanvallen niet stopt. We eisen de onmiddellijke sluiting van het luchtruim en een vliegverbod boven Noord- en Oost-Syrië. Zodat het reddingswerk door kan gaan en mensen eindelijk in vrede kunnen leven. Om onze eis kracht bij te zetten, hebben we een verklaring gepubliceerd die kan worden ondertekend op women-defend-rojava-germany@riseup.net.

De aardbevingen komen op een moment dat het Koerdische volk wordt onderworpen aan een vernietigingsoorlog door toedoen van de Turkse staat en al zijn internationale bondgenoten. De aardbevingen zijn van een omvang die de situatie in Koerdistan permanent zal veranderen. Het is onze verantwoordelijkheid om het Koerdische volk in deze situatie bij te staan, informatie te geven over de ontwikkelingen en ervoor te zorgen dat de staten de situatie niet kunnen uitbuiten voor hun eigen machtsbelangen.