Women Defend Rojava: Verdedig de vrouwenrevolutie!

  • Duitsland

In het kader van de door het platform ‘Defend Kurdistan’ uitgeroepen Actiedagen op 29 en 30 december vonden in verschillende steden in Duitsland verschillende acties plaats. Het doel van de actiedagen was om de aandacht te vestigen op en te protesteren tegen de aanhoudende oorlogsmisdaden van het Turkse leger tegen de bevolking in het noorden en oosten van Syrië, die nu al een week lang escaleren. Activisten van de campagne ‘Women Defend Rojava’ (‘Vrouwen verdedigen Rojava’) namen deel aan de actiedagen om de successen van de vrouwenrevolutie in Rojava en het democratisch zelfbestuur van Noord- en Oost-Syrië onder de aandacht te brengen. Het nieuwe sociale contract, de sterk georganiseerde vrouwenbeweging en het pluralistische samenleven van de verschillende bevolkingsgroepen werden benadrukt als prestaties die velen hier in Duitsland inspireren en waar wij van kunnen leren.

Jena

Op vrijdag kwamen 30 mensen bijeen voor een solidariteitsfoto in Jena om solidariteit te tonen met de bevrijdingsstrijd van de revolutionaire vrouwenbeweging in Koerdistan, om de aanvalsoorlog van de regering Erdogan te veroordelen en om een duidelijk standpunt van de Duitse regering te eisen over de oorlogsmisdaden van de Turkse staat. Activisten van de Women Defend Rojava campagne wezen op de acute dreiging en agressie van de fascistische Turkse staat tegen de democratische en gendervrije zelforganisatie van de samenleving in Noord- en Oost-Syrië en de verantwoordelijkheid van de Bondsrepubliek Duitsland in het bijzonder. Volgens de activisten werkt de Duitse regering samen met Erdogan en levert dertig procent van de wapens die worden gebruikt in de Turkse aanvalsoorlog, die de mensenrechten schendt. Het belang van de revolutionaire strijd van de vrouwenbevrijdingsbeweging voor linkse, democratische en revolutionaire bewegingen in Duitsland en het verband tussen de strijd tegen het fascisme in Duitsland, Turkije, Syrië en wereldwijd werd ook benadrukt. Tot slot werd er een foto gemaakt uit solidariteit met de mensen in Noord- en Oost-Syrië en de bevrijdingsstrijd in Koerdistan.

Leipzig

Op zaterdagavond vond in Leipzig een demonstratie plaats om aandacht te vragen voor de huidige aanvallen van de Turkse staat op het zelfbestuur in het noorden en oosten van Syrië. Ongeveer honderd mensen verzamelden zich en informeerden het publiek. De rol van de Bondsrepubliek Duitsland, die een nauwe partner van Turkije is en zwijgt over de aanvallen die het internationaal recht schenden, werd benadrukt. Ze bekritiseerden ook de reguliere media omdat ze weinig of niets berichten over de laatste golf van aanvallen door de Turkse staat. Er werd duidelijk gemaakt dat dit stilzwijgen doorbroken moet worden. Tijdens de demonstratie werd een groot aantal flyers uitgedeeld om geïnteresseerden te informeren over de huidige situatie.

Hannover

In Hannover organiseerden activisten een wake voor Rojava tegenover het Turkse consulaat. Een tentoonstelling en een stand met flyers en brochures gaven informatie over het diverse verzet van vrouwen in Noord- en Oost-Syrië en de successen van de Rojava-revolutie. De activisten raakten tijdens de wake in gesprek met talloze voorbijgangers. Naast de huidige golf van aanvallen van de Turkse staat op de civiele infrastructuur van het zelfbestuur van Noord- en Oost-Syrië en de samenwerking tussen de Turkse en Duitse staat, was de vrouwenrevolutie in Rojava een bijzonder gespreksonderwerp. De wake werd kort verstoord door de politie en de samenwerking tussen de Duitse en Turkse staat werd opnieuw duidelijk in de criminalisering van de Koerdische bevrijdingsstrijd in Duitsland. De politieagenten stalen vlaggen van de YPJ en de YPG en een vlag voor de vrijheid van Abdullah Öcalan. Desondanks werd de wake sterk afgesloten met dansen, zingen en luide slogans.

Frankfurt am Main

Mensen in Frankfurt am Main sloten zich ook aan bij de oproep voor de actiedag en verzamelden zich zaterdagavond om hun solidariteitsgroeten te sturen naar de mensen van Rojava. Samen eisten ze een onmiddellijke stopzetting van de aanvallen van Turkije en namen ze een foto uit solidariteit met de revolutie in Rojava.