Workshop over Verdrag van Lausanne eindigt met slotverklaring

 • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

De workshop “Lausanne: Het corrigeren en oplossen van regionale stabiliteits- en veiligheidsproblemen” georganiseerd door het Rojava Center for Strategic Studies (NRLS) is tot een einde gekomen. Tweehonderd mensen uit de steden in Koerdistan, Noord- en Oost-Syrië, Rusland, Arabische landen en internationale figuren, politieke partijen, academici, vrouwenbewegingen, sociale instellingen en intellectuelen namen deel aan de workshop die werd gehouden in Hesekê. Journalist Amara Bawer las de slotverklaring van de tweedaagse workshop voor in het Koerdisch, terwijl NRLS-lid Rakan Şêxê deze in het Arabisch voorlas.

‘Lausanne rechtvaardigde genocide’

De slotverklaring van de workshop verklaarde: “Deelnemers hebben bevestigd dat het Verdrag van Lausanne, ook wel het vredesakkoord genoemd, geen vrede en stabiliteit heeft gebracht voor het Koerdische volk en de mensen in de regio, maar de genocide op volkeren en culturen heeft gerechtvaardigd. Het verklaarde oorlog tegen deze volkeren door nationale staten op te richten.”

De verklaring vervolgde: “Dit verdrag legde de basis voor het sluiten van vele veiligheidsovereenkomsten tussen de staten in de regio, met stappen zoals nationale ontwikkeling, demografische verandering, politiek terrorisme en het veranderen van historische feiten, en het ontkennen van het bestaan van het Koerdische volk. De politieke, economische en veiligheidsproblemen in de regio zijn het gevolg van de politici die dit verdrag hebben aanvaard.”

Eisen en suggesties

De volgende suggesties en eisen werden vermeld in de slotverklaring:

     • ” We bevestigen dat het Verdrag van Lausanne, zelfs na een eeuw, er niet in is geslaagd regionale vrede en stabiliteit te bereiken. De staten die verantwoordelijk zijn voor dit akkoord moeten de problemen die voortvloeien uit dit verdrag corrigeren en oplossen. Ze moeten stoppen met het ondersteunen van staten die dit verdrag gebruiken voor hun eigen belangen en een einde maken aan de vervolging van het Koerdische volk.
     • Volgens mensenrechtenverdragen en de Verenigde Naties moeten staten die invloedrijk zijn in de internationale politiek de Koerdische kwestie accepteren en het recht van het Koerdische volk op politieke, culturele, economische, sociale en veiligheidseigenbeschikking erkennen. Dit recht moet worden erkend binnen het kader van een nationale overeenkomst en deze overeenkomst moet samen met de staten die het Koerdische gebied verdelen, worden uitgevoerd.”
     • Om het Koerdische volk te beschermen tegen genocide, moeten Koerdische strijdkrachten hun politieke, economische en militaire capaciteiten versterken en coördineren. Op basis hiervan zouden Koerdische strijdkrachten een nationale overeenkomst moeten ondertekenen, ongeacht hun verschillen. Alle partijen moeten zich houden aan deze overeenkomst.
     • Het Koerdische volk is zeer oprecht in deze regio, ze vormen geen bedreiging voor de buurlanden. Daarom moeten de staten die de Koerdische gebieden verdelen hun beleid ten aanzien van de Koerden en hun recht op leven heroverwegen en de rechten van de Koerden accepteren.
     • Als idee en filosofie presenteert de democratische natie zichzelf als een mogelijke oplossing voor de problemen en ter bevordering van regionale vrede, de bescherming van oude culturen in de regio tegen extremisme en de bevrijding van mensen uit onverschilligheid. Dit project vindt plaats in Noord- en Oost-Syrië onder het dak van de Autonome Administratie.
     • Bescherming, steun en internationale erkenning moeten worden geboden aan de Autonome Administratie, die haar legitimiteit ontleent aan haar dienstverlening, politieke en militaire instellingen.
     • De voortzetting van de aanvallen tegen het Koerdische volk in alle vier delen van Koerdistan is de voortzetting van het Verdrag van Lausanne, dat het doden en verdrijven van het Koerdische volk door nationalistische staten rechtvaardigt.
     • De deelnemers verklaarden dat openbare vijanden zich niet houden aan internationale regels en overeenkomsten. De deelnemers verzoeken daarom de internationale machten om een mechanisme te
      definiëren en dienovereenkomstig criminele staten te dwingen zich aan wetten en verdragen te houden.
     •   We bevestigen dat de enige manier om de gevolgen van het Verdrag van Lausanne te overwinnen en nieuwe onderdrukkende overeenkomsten in de regio te voorkomen, berust op de kracht van het volk. Om deze reden roepen de deelnemers van de werkgroep de internationale gemeenschap, samen met al haar relevante organen, op om hun verantwoordelijkheden tegenover het beleid van verwaarlozing, ontkenning en genocide na te komen. We roepen ook de juridische commissies en betrokken partijen in Noord- en Oost-Syrië op om de aanbevelingen van de werkgroep te volgen en deze door te geven aan relevante internationale partijen.”