Yazidi-verenigingen protesteren tegen gedwongen islamisering in Afrin

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

Sinds eind vorige week circuleert er een video in digitale media waarin leden van de jihadistische huursoldaten van Turkije er bij twee Yezidi’s in heg bezette Afrin op aandringen om de islamitische geloofsbelijdenis individueel te herhalen. Volgens ANHA zijn de Yezidi-mannen Heyder Arif en Şêxo Arif uit het dorp Qibar, dat een paar kilometer ten noordoosten van de stad Afrin ligt.

De opnames hebben geleid tot grote protesten in de Yezidi-gemeenschap. Leden van de Yazidi-unie uit Afrin, die sinds de Turkse invasie in 2018 als ontheemden in het naburige kanton Shehba leven, veroordeelden zondag de acties van de bezetter en verklaarden dat de Turkse huurlingengroepen in Afrin niet los van de “Islamitische Staat” (IS) gezien moeten worden. Sûad Hiso van de Yazidi Vrouwenvereniging Rojava zei dat de maatregelen in Afrin overeenkomen met dezelfde mentaliteit als de genocide gepleegd door IS in 2014 in Shengal. Hiso riep de internationale gemeenschap op om de misdaden tegen de Yezidi-bevolking in Afrin te stoppen.

Protesten door Yazidi-verenigingen in Europa

Ook in Europa hebben Yazidi-verenigingen gewezen op de gedwongen islamisering in de Turkse bezettingszone in Noord-Syrië. Volgens een gezamenlijke verklaring van de Centrale Vereniging van Yazidi-verenigingen in Duitsland (NAV-YÊK e.V.) en de overkoepelende organisatie van Yazidi-Vrouwenraden (SMJÊ e.V.): “Sinds de Afrin-regio door Turkije werd geannexeerd, heeft de massale vervolging en gedwongen islamisering van de terroristische bendes tegen de Yezidi’s zijn doorgegaan. Onlangs werd een video gepubliceerd waarin twee Yezidi-mannen gedwongen werden de islamitische geloofsbelijdenis aan te nemen. Turkije heeft bewust de volledige controle over Afrin aan de islamisten overgelaten, zodat er een repressiebeleid wordt gevoerd tegen de niet-islamitische minderheden, waaronder ook de Yezidi’s. Yezidi worden systematisch uit de regio verdreven, mensen worden ontvoerd en gechanteerd om losgeld te betalen, dorpen worden verwoest, heilige plaatsen worden vernietigd en onschuldige burgers worden vermoord. Er wordt een echte zuivering uitgevoerd tegen de Yezidi-bevolking.”

De verklaring verwijst naar de erkenning van de genocide in Shengal door de Duitse Bondsdag en andere landen waaronder Nederland. Verantwoordelijk voor de misdaden tegen de Yazidi-gemeenschap is “in de eerste plaats Turkije, dat lid is van de NAVO. Daarom is het Westen medeverantwoordelijk voor alle machinaties van Erdogan en zijn geallieerde jihadistische bendes in de regio. We roepen het democratische publiek op om hun stem te verheffen tegen deze systematische barbarij die onze gemeenschap en andere etnische groepen treft.”

De verklaring vond plaats met deelname van De Raad van Ballingschap van de Yezidi’s uit Sinjar (MŞD e.V.), de alliantie van de Yezidi-jeugd (HCÊ e.V.), het Yazidi-centrum voor kunst en cultuur (NÇÊ e.V.), de alliantie van de Yezidi’s van Syrië (HÊS e.V.), de overkoepelende organisatie van de Ezidi Village Councils (SMGÊ) en de Unie van Syrische Yezidi’s (YÊS e.V.)

De Vereniging voor Bedreigde Volkeren (GfbV) bevestigde de authenticiteit van de genoemde video en eiste consequenties van de Duitse federale overheid. “De Turkse president Erdogan wil dat alleen soennitische moslims in het Syrische grensgebied met Turkije mogen wonen. Hij liet gelovigen van andere religies en leden van de Koerdische minderheid voor een groot deel verdrijven’, zei dr. Kamal Sido, Midden-Oostenexpert van STP, vandaag in Göttingen. “Degenen die niet wilden vluchten, zijn sindsdien onderworpen aan een gewelddadige islamiseringscampagne. Niet-moslims worden met de dood bedreigd als ze zich niet bekeren.”

Volgens Sido werden de twee getroffen Yezidi de afgelopen jaren herhaaldelijk gechanteerd en met de dood bedreigd. Nu stonden ze voor een keuze: de islam of de dood. Ezidisme is voor de islamisten geen ‘religie van het boek’. Volgens een radicale interpretatie van de koran is de enige keuze die hen overblijft tussen bekering en dood.

In dit verband herhaalde de GfbV haar eis aan de Duitse federale regering om de politieke, diplomatieke en vooral financiële steun aan de islamisten in Afrin en in heel Syrië stop te zetten. De genoemde milities zijn de gewapende vleugel van de pro-Turkse Syrische oppositiegroep “Nationale coalitie van Syrische revolutionaire en oppositiekrachten”, die wordt gesteund door het Duitse Federale Ministerie van Buitenlandse Zaken.