Yazidis in Shengal protesteren opnieuw tegen de overeenkomst van 9 oktober

  • Zuid-Koerdistan

De “Shengal-overeenkomst” werd op 9 oktober 2020 ondertekend tussen de voormalige Iraakse regering onder leiding van Mustafa Kazimi en de Koerdische Regionale Regering. Het Yazidi-volk heeft de overeenkomst nooit erkend omdat deze zonder overleg met hen werd ondertekend.

Tijdens de mars die in Shengal werd gehouden, werden foto’s van martelaren van Shengal meegedragen met de slogan “We accepteren geen enkele overeenkomst, inclusief die van 9 oktober”, om nogmaals de overeenkomst van 9 oktober af te wijzen.

Tijdens de mars, waar mensen uit heel Shengal naartoe stroomden, werd opgeroepen om de verworvenheden te beschermen.

Reham Hasan, de medevoorzitter van de Shengal Autonome Vergadering, wees erop dat er plannen zijn om de eenheid van de volkeren te vernietigen en zei: “Eén van deze plannen is de overeenkomst die op 9 oktober 2020 is ondertekend. Ons volk heeft deze overeenkomst sinds de ondertekening niet geaccepteerd. Componenten die in Shengal wonen waren tegen dit smerige plan. Helaas werd de wil van het Shengal-volk niet gerespecteerd. De nieuw gevormde regering wil de plannen van de Kazimi-regering implementeren.”