YJA Star-guerrilla Delal Amed: “We zullen de vijand verslaan en dwingen zich terug te trekken”

Delal Amed, een strijdster van de YJA Star (Vrije Vrouwenbeweging), werd geïnterviewd terwijl het geluid van Turkse gevechtsvliegtuigen werd gehoord in de eerste dagen van de nieuwe invasie-aanval van het Turkse leger op 17 april. Zij is een van degenen die zich momenteel verzetten in de oorlogstunnels van Zap.

Guerrilla Amed merkte op dat het zeer waardevol was om tijdens deze oorlog op zo’n belangrijke plaats te zijn en zei: “We treffen voorbereidingen omdat we weten dat de vijand zal komen.”

Amed verklaarde dat ze hun voorbereiding en handelwijze hebben verbeterd op basis van de ervaring die vorig jaar met het verzet in Avaşîn is opgedaan, en vervolgde als volgt: “We willen niet alleen de vijand verslaan, maar hem ook dwingen zich terug te trekken. In de afgelopen paar avonden, is de vijand luchtoperaties begonnen en hun aanvallen gaan door. Ze willen zich heel sterk tonen, om de psychologie van de guerrilla’s te doorbreken.”

We kennen de vijand, we kennen zijn technologie

Guerrilla Amed voegde toe: “Als guerrilla’s hebben we veel dingen over de vijand geleerd. We kennen zijn technologische capaciteit. We kennen onze vijand. Ook de vijand zag dat hij ondanks al zijn techniek geen sterk resultaat kon behalen. De vijand zal de realiteit van de guerrilla’s in de Medya-verdedigingsgebieden onder ogen zien. Zoveel luchtaanvallen, zo’n machtsvertoon, zijn eigenlijk het resultaat van de angst van de vijand. Angst is ook een voorbode van een nederlaag. Wij geloven dat. We gaan een mooie overwinning behalen.”

 

Auteur: Zeryan Rêvan