YJA Star-guerrilla die Turkse chemische aanval overleefde, beschrijft haar ervaringen

  • Zuid-Koerdistan

YJA-star guerrilla Zîlan Avrîn bracht 47 dagen door in een tunnel in Zuid-Koerdistan, waar zij weerstand bood aan aanvallen met chemische wapens door het Turkse leger. Ze vertelt ANF Nieuwsagentschap over haar ervaringen.

“Mijn naam is Zîlan Avrîn. Ik kom uit Afrin, Rojava. Mijn familie is patriottisch. Ik was erg van streek door de aanval op Afrin in 2018. De Turkse staat doodde lukraak, inclusief kinderen, ouderen, vrouwen. Op een dag werd mijn moeder geslagen door leden van deze bendes. Dit was erg moeilijk voor mij, en dit incident werd de reden voor mij om mee te doen aan de strijd. Later sloot ik me aan bij de guerrilla’s en kwam naar de Zap-regio. In het verzetsgebied Şehîd Şahin waren er voorbereidingen tegen de vijand. Het was een zeer intense fase, maar alle vrienden namen op een zeer gemotiveerde en wilskrachtige manier deel aan de voorbereidingen. Ons doel was om de vijand grote verliezen toe te brengen. Rêber Apo [Abdullah Öcalan] zei: “Als je niet zweet in het leven, je zult je bloed vergieten in oorlog”. We werken hard voor Rêber Apo en onze mensen.

De vijand lanceerde in april een invasieoperatie op Zap. Onze voorbereidingen tegen deze operatie in Şehîd Şahin waren compleet. Elke keer dat de vijand troepen probeerde te droppen, werden ze getroffen door de guerrilla’s en faalden. Voordat de invasie begon, werd het gebied vanuit de lucht gebombardeerd. Daarna viel de vijand het gebied binnen. Omdat hij niet tot close combat in staat was, begon hij met chemische wapens aan te vallen. We hebben actie ondernomen met de middelen die ons ter beschikking stonden. Nadat we onze posities als vier vrienden hadden ingenomen, voerden we krachtige acties uit tegen de Turkse troepen. De Turkse soldaten gebruikten alle technische en chemische wapens uit hun inventaris, maar ze konden de wil van de guerrilla’s niet breken. Tegen de technische en chemische wapens van de vijand hadden we maar één Kalasjnikov. Toch kon de vijand de tunnel niet naderen.

Onze mogelijkheden waren zeer beperkt

Omdat de vijand niet van aangezicht tot aangezicht kon vechten, bombardeerden ze constant. Bij het laatste bombardement werd de tunnel beschadigd en werden we geraakt. Op het moment van de explosie werd Heval (kameraad) Bager naar de ene kant gegooid en ik naar de andere. We waren ernstig gewond. Het stof dat zich na de explosie heeft gevormd, heeft het ons nog moeilijker gemaakt. Ik ging naar Heval Bager, maar hij was er niet meer. Ik vond hem aan de andere kant. Hij was op zijn hoofd geraakt en had het, net als ik, heel moeilijk. Omdat we niet konden lopen, probeerden we naar onze vrienden te kruipen. Toen Heval Bager de manga bereikte, verloor hij het bewustzijn. Onze middelen waren zeer beperkt. We hadden niet genoeg medicijnen om iemands leven te redden. Het was het gezelschap dat ons in leven hield. Ik heb Heval Bager gecontroleerd. Zijn oren zaten verstopt met stof en hij had hevige pijn door de klap op zijn hoofd. Hij kon niet opstaan. Ik vergat mijn eigen pijn toen ik Heval Bager verzorgde, maar ook ik kon niet opstaan. We zijn gewond geraakt door de ontploffing.

Zelfs gewond, zei Heval Bager: ‘Wat er ook gebeurt, hoe beperkt onze middelen ook zijn, we zullen strijden, we zullen niet toestaan dat de vijand ons land comfortabel bezet. Hun kracht ligt in hun technische middelen, de onze is ons geloof in Rêber Apo.’ We hadden niets anders dan onze Kalasjnikov, maar onze overtuiging en wil waren sterker dan de technologie van de vijand. Rêber Apo zegt altijd dat de beste techniek de mens is.

Om de tunnel binnen te dringen, gebruikte de vijand een extreme hoeveelheid gifgas. Bij de laatste chemische aanval gebruikten ze eerst traangas. Natuurlijk hadden we last van het traangas totdat we onze voorzorgsmaatregelen namen. Maar toen kwamen we in actie tegen de vijand.

Na het traangas gebruikte de vijand een brandend gas dat naar rubber rook. Daarna gebruikten ze een gas dat zoet van smaak en geurloos was. Het effect van dit chemische wapen was erg sterk; we hadden hoofdpijn, onze pols ging heel snel omhoog, we raakten bewusteloos. Toen we weer probeerden op te staan, hadden we het gevoel dat we zouden vallen. Natuurlijk hebben we direct actie ondernomen. Daarna gebruikten ze een geel chemisch gas. Het was een gas dat verwondingen aan het lichaam toebracht, hoofdpijn en buikpijn veroorzaakte en de hartslag versnelde. Het was een zeer krachtige chemische stof. We konden onze armen niet meer optillen. Hoewel we kleren droegen, hadden we huidletsels op onze rug, buik en vingers.

Verschillende chemicalin 24 keer op één dag gebruikt

Drie van ons waren erg getroffen door de chemische wapens. De anderen praatten bijvoorbeeld tegen me, maar ik kon ze niet beantwoorden, noch kon ik opstaan. Ik kon niet eens mijn arm optillen. De chemische wapens hadden dit effect ook op Heval Avzem en Şervan. Omdat de vijand de een na de ander chemicaliën gebruikte, konden we drie dagen lang de deur van onze manga niet openen en kregen we geen zuurstof. Dit heeft ons erg geraakt. Daardoor werden we moe. Deze situatie duurde een week.

Ondertussen probeerde de vijand opnieuw de tunnel in te gaan. We konden de gesprekken tussen hen horen, ze vertelden ons dat ze vanuit het noorden de tunnel waren binnengekomen. Ze overdreven echter omdat ze erg bang waren. Omdat ze niet naar binnen konden, zeiden ze tegen hun commandant dat ze ons zouden vragen ons over te geven. Tegelijkertijd kenden ze de wil van de PKK-leden heel goed.

Omdat ze de tunnel niet in konden, hebben ze een bom tot ontploffing gebracht en zo de tunnel afgesloten. Daarna gebruikten ze weer chemicaliën. Ze gebruikten 24 keer op één dag verschillende chemische wapens. Toen ze een gele chemische stof gebruikten, kwam er een gele vloeistof uit onze neus en mond. We wisten natuurlijk niet welk effect het zou hebben. Vooral uit de neus kwam gele vloeistof.

Voor de turkse staat zijn zijn soldaten van geen belang

We planden een actie tegen de vijand die zo intensief chemicaliën gebruikte. Zonder maskers zouden we het sowieso niet kunnen. We voerden een actie met maskers en zuurstofflessen tegen de soldaten die bij de ingang van de tunnel stonden. Op dat moment merkten Heval Bager en ik de stank van een verbrand lijk op. Toen we naar buiten keken, zagen we met eigen ogen dat de vijand de lichamen van meerdere soldaten op elkaar had gegooid. Voor de Turkse staat zijn zijn soldaten niet van belang.

Na de actie keerden we terug naar onze plaats. De anderen hadden iets te eten gemaakt. We hadden geen trek vanwege de geur van de lijken en de chemische wapens. Heval Avzem en Bager stonden erop dat we iets moesten eten en ons moesten versterken. Ze gaven ons ook zoete dingen om ons energie te geven. Chemische wapens schaden alle levende wezens. In ons kamp waren er bijvoorbeeld kleine muizen. Deze muizen waren opgeblazen na de aanval met chemische wapens. Normaal rennen muizen weg als ze beweging voelen, maar ze waren zo onder de invloed van de chemische wapens dat ze niet eens konden rennen. Het stoorde ons ook dat de chemicaliën onze spullen vernietigden. Het water dat we uit het glas dronken, liet een bittere smaak achter. Dus probeerden we niets te gebruiken waarmee de chemische stof in contact was gekomen. We hebben voorzorgsmaatregelen genomen om te voorkomen dat de chemische stof in contact komt met onze lepels, glazen en benodigdheden.

Wij hebben alles gedaan om de vijand te verslaan

De faciliteiten in Şehîd Şahin waren beperkt. Er was geen water om onze handen en gezicht te wassen. Drie maanden lang moesten we dezelfde kleren dragen. Zowel de chemicaliën als het stof dat door de aanval werd veroorzaakt, plakten aan onze kleding. Daarom hadden we altijd een heel bittere smaak als onze handen de kleren aanraakten en daarna ons gezicht.

Door de chemische wapens en explosies viel ook ons haar uit. Op een dag hadden we de gelegenheid om onze kleren op te halen en te wassen. Het was rond zes uur. De luchtbewegingen van de vijand waren begonnen. Twee aan twee gingen we kleren wassen. Ik hield de wacht en Heval Bêrîvan deed de was. Ondanks dat ze een masker droeg, kon ze de sterke geur van chemicaliën in de tunnel niet langer verdragen en vertrok. Heval Arjîn kwam in haar plaats.

Omdat onze kleren niet konden drogen, raakten ze meteen besmet met de chemicaliën en hadden we het weer op onze huid. We veranderden onze kleding zo vaak mogelijk een keer per week, maar sommigen van ons hadden geen reservekleding. Ons haar viel steeds uit door de chemische wapens. We wilden het afknippen. Toen Heval Arjîn het Heval Bager vertelde, was hij erg onder de indruk en zei: ‘Het is te vroeg, wacht daarop.’ Als de vijand een luchtaanval uitvoerde of chemische wapens gebruikte, raakten ons haar zo in de war dat we het niet konden kammen. Onze opties waren zeer beperkt, dus we hebben ze afgeknipt.

We hebben alles op het spel gezet om de vijand te verslaan. Dat was de houding van mijn vrienden. Het is niet eenvoudig om de houding, de strijd en het verzet te beschrijven. Heval Avzem kende Heval Bager nog niet zo lang, maar ze was erg onder de indruk van zijn houding. Ze zei: ‘Ik wil net als Heval Bager en Viyan zijn, om hun niveau te bereiken.’ Al onze vrienden proberen dit volk waardig te zijn. Heval Bager voerde een onbaatzuchtige strijd naar het model van Rêber Apo. Hoe beperkt onze middelen ook waren, hij voelde de voorzitter op de moeilijkste momenten en kreeg kracht van hem.

Alle vrienden streden 47 dagen lang een grote strijd. Het kameraadschap tussen elkaar was erg indrukwekkend. Toen we op een dag naar buiten keken, zagen we twee Turkse soldaten vechten. Ze klampten zich aan elkaar vast en beledigden elkaar. Toen we soldaten doodden, zeiden we tegen de vijand: ‘Kom je lijken halen’, maar ze wilden niet eens hun eigen soldaten begraven. Ze hebben net de lichamen verbrand van de soldaten die een paar minuten geleden bij hen waren.

Ze verbrandden de lichamen

Ik zit al jaren in de Koerdische vrijheidsbeweging en heb veel waardevolle vrienden ontmoet, maar het gezelschap van Heval Bager en Şerzan was anders. Als een vriend bijvoorbeeld niet gemotiveerd was, steunden ze hem altijd. Heval Bager zei altijd: ‘Ik ben erg ontroerd als het niet goed gaat met een vriend van mij’. We waren vele dagen samen, maar nooit heeft iemand iemand pijn gedaan. Iedereen zei altijd: ‘We zullen hoe dan ook slagen.’ Met deze overtuiging en vastberadenheid hebben we gestreden. Alle vrienden gaven elkaar motivatie en kracht.

De vijand had de afgelopen dagen zijn aanvallen met chemische wapens geïntensiveerd. Sommige van onze voorraden werden vernietigd in de chemische aanval en we konden ze niet gebruiken, ons drinkwater was vergiftigd. We konden ons niet wassen of drinken.

Drie soldaten waren de tunnel ingegaan. De ene heette Aslan, de andere heette Bora en de andere heette Melih. Twee van hen stierven, terwijl Melih gewond raakte. Later stierf hij ook. De vijand intensiveerde vervolgens hun aanvallen nog meer. Ze wilden hun doden krijgen, dus lieten we ze die hebben, maar toen verbrandden ze die lichamen.

Toen de Turkse staat zijn soldaten tot ontploffing bracht, werd ook alles om ons heen vernietigd. We wilden samen gaan zitten en bespreken hoe we uit de tunnel konden komen. Heval Bager zei heel duidelijk: ‘Ik zal Şehîd Şahin onder geen enkele omstandigheid verlaten.’ We zeiden dat we het gebied ook niet zouden verlaten, we zouden alleen de grot uit gaan. Dan kunnen we de vijand aanvallen. Omdat Heval Bager niet naar buiten wilde, wilden Heval Avzem en Arîn ook niet gaan. Op basis van een gezamenlijk besluit verbleven er vier vrienden. We wisten dat ze een zelfopofferende actie zouden ondernemen. We hebben afscheid van ze genomen. Het was erg moeilijk voor ons om afscheid te nemen van onze kameraden, met wie we dagenlang op dezelfde plek hadden gestreden. Toen we naar buiten kwamen, was de afstand tussen ons en de vijand niet groot; het was ongeveer 25 meter. Een paar uur nadat we de grot hadden verlaten, klonk er een explosie. We wisten dat de anderen een actie hadden uitgevoerd. Toen we de explosie hoorden, hadden we het gevoel alsof er een stuk van onze ziel werd uitgescheurd. We weten dat deze brute aanvallen van de vijand niet onbeantwoord zullen blijven en dat de vrienden zullen worden gewroken.

De partij heeft duizenden Avzems en Bagers

We wisten in ieder geval dat we de perspectieven moesten doorgeven die onze vrienden ons hadden gegeven. We hadden een lange weg te gaan. Om onze mensen de waarheid te laten weten, moesten we de documenten die we hadden intact afleveren. Onze mensen moesten zien wat er gebeurde. Onderweg hadden we zowel honger als dorst. Sommigen van ons aten wijnbladeren. We dachten, laat maar, als we er maar komen. We hadden een grote verantwoordelijkheid. Wat er ook ging gebeuren, we moesten de foto’s en opnames doorgeven aan onze vrienden. Onderweg waren er volop luchtoperaties van de vijand. De vijand leunde zwaar op hun technologie, maar kon ons nog steeds niet stoppen. We hadden ook foto’s en video’s van soldaten bij ons.

Onze mensen zouden deze waarheid moeten zien. Heval Avzem en Heval Bager zijn niet alleen de dochters of zonen van één familie, de martelaren zijn de kinderen van alle mensen van Koerdistan. Iedereen moet achter hen staan. Nu is de tijd van de revolutionaire oorlog van het volk en de bevrijding van Rêber Apo [Abdullah Ocalan]. Wat we van onze mensen willen, is dat ze hun vijand beter kennen en weten hoe de guerrillastrijders in de bergen vechten. Want er zijn duizenden Avzems en Bagers in deze partij. Degenen die tegen de vijand zijn, moeten doen wat ze kunnen. De guerrilla’s zijn de mensen en de mensen zijn de guerrilla’s. Ons volk mag niet zwijgen over deze brute aanvallen van de vijand. Het volk van Koerdistan zou trots moeten zijn op de guerrillastrijders en hun martelaren moeten opeisen. Dit verwachten wij van onze mensen.

De vijand noemde de invasie-operatie ‘Claw Lock’. Hij wilde ons vernietigen in de Zap en zat daar zelf vast. In Avaşîn leed hij dezelfde nederlaag als in de gebieden Metîna en Bakur. Met welke wapens de vijand ook aanvalt, ze zullen onze wil niet kunnen breken. Ze zullen ons land niet zo gemakkelijk kunnen binnenvallen. De vijand weet ook dat ze zijn verslagen sinds de start van de invasie-operaties, maar ze kunnen het niet toegeven. Ik herhaal nogmaals de belofte dat ik tegen deze vijand zal strijden in de lijn van Heval Bager, Avzem, Zîlan. We zullen onze gevallen vrienden zeker wreken. De prijs die we betalen verzwakt ons niet; integendeel, het versterkt onze woede en haat jegens de vijand. We zullen wraak nemen voor elk verlies. Zoals Heval Bager zei, we zullen elke prijs geven die we moeten betalen voor onze mensen en onze voorzitter. We zullen nooit knielen of buigen voor de vijand. Hoe moeilijk onze omstandigheden ook zijn, we zullen onze strijd niet opgeven.”